Education

TU maakt haast met oogsten MOD

De MOD moet het komende jaar al tien miljoen gulden opleveren. Dat blijkt uit de financiële plannen van de TU voor de periode tot 2002.

De MOD moet het komende jaar al tien miljoen gulden opleveren. Dat blijkt uit de financiële plannen van de TU voor de periode tot 2002.

De dertig miljoen bezuiniging die de reorganisatie van de ondersteunende diensten (MOD) beoogt, moet in 2000 behaald worden. Volgend jaar moet daar al een derde van gerealiseerd zijn. Dat het aandeel van de centrale diensten in de TU-uitgaven niettemin stijgt, heeft volgens ir. P. Kapteijn (die de financiële kaderstelling opstelde) vooral te maken met de situatie bij bibliotheek en Rekencentrum. De bibliotheek leverde een deel van haar spaarpot in, in ruil voor hogere jaarlijkse bijdragen. Het Rekencentrum krijgt extra geld voor de vervanging van enkele grote computersystemen.

Het college van bestuur heeft de financiële kaderstelling inmiddels vastgesteld. De opvallendste vernieuwing in de meerjarenschets is de bonus-malus regeling. Onderzoeksgroepen die bij visitaties slecht uit de bus komen, kunnen in de toekomst een korting van hun budget tegemoet zien, terwijl goed scorende groepen juist een bonus krijgen.

De financiële werkgroep van de ondernemingsraad heeft vraagtekens gezet bij deze praktijk, omdat minder presterende groepen zo weggesaneerd dreigen te worden in plaats van gestimuleerd tot verbetering. Op den duur zou dat leiden tot verschraling van het onderzoeksaanbod.

Uit de kaderstelling valt voorts op te maken dat TU Vastgoed meer dan nu zichzelf zal moeten bedruipen. Dat zal betekenen dat TU-gebouwen vaker aan derden verkocht/verhuurd zullen worden en dat TU-onderdelen zelf hogere huren gaan betalen.

De totale baten van de TU groeien in 1999 met 20 miljoen tot 785 miljoen, vooral door een hoger uitvallende bijdrage van het Rijk. De jaren daarna blijft het budget gelijk, maar omdat de rijksbijdrage weer teruggaat naar het oude niveau, wil de TU dat compenseren door groei van de tweede en derde geldstroom. Met de extra 500 miljoen gulden die Ritzen naar NWO wil sluizen, en die dus als tweede geldstroom bij de faculteiten moet uitkomen, is nog geen rekening gehouden.

De MOD moet het komende jaar al tien miljoen gulden opleveren. Dat blijkt uit de financiële plannen van de TU voor de periode tot 2002.

De dertig miljoen bezuiniging die de reorganisatie van de ondersteunende diensten (MOD) beoogt, moet in 2000 behaald worden. Volgend jaar moet daar al een derde van gerealiseerd zijn. Dat het aandeel van de centrale diensten in de TU-uitgaven niettemin stijgt, heeft volgens ir. P. Kapteijn (die de financiële kaderstelling opstelde) vooral te maken met de situatie bij bibliotheek en Rekencentrum. De bibliotheek leverde een deel van haar spaarpot in, in ruil voor hogere jaarlijkse bijdragen. Het Rekencentrum krijgt extra geld voor de vervanging van enkele grote computersystemen.

Het college van bestuur heeft de financiële kaderstelling inmiddels vastgesteld. De opvallendste vernieuwing in de meerjarenschets is de bonus-malus regeling. Onderzoeksgroepen die bij visitaties slecht uit de bus komen, kunnen in de toekomst een korting van hun budget tegemoet zien, terwijl goed scorende groepen juist een bonus krijgen.

De financiële werkgroep van de ondernemingsraad heeft vraagtekens gezet bij deze praktijk, omdat minder presterende groepen zo weggesaneerd dreigen te worden in plaats van gestimuleerd tot verbetering. Op den duur zou dat leiden tot verschraling van het onderzoeksaanbod.

Uit de kaderstelling valt voorts op te maken dat TU Vastgoed meer dan nu zichzelf zal moeten bedruipen. Dat zal betekenen dat TU-gebouwen vaker aan derden verkocht/verhuurd zullen worden en dat TU-onderdelen zelf hogere huren gaan betalen.

De totale baten van de TU groeien in 1999 met 20 miljoen tot 785 miljoen, vooral door een hoger uitvallende bijdrage van het Rijk. De jaren daarna blijft het budget gelijk, maar omdat de rijksbijdrage weer teruggaat naar het oude niveau, wil de TU dat compenseren door groei van de tweede en derde geldstroom. Met de extra 500 miljoen gulden die Ritzen naar NWO wil sluizen, en die dus als tweede geldstroom bij de faculteiten moet uitkomen, is nog geen rekening gehouden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.