Education

TU krijgt 4,7 miljoen uit Studeerbaarheidsfonds

De TU krijgt 4,7 miljoen gulden uit het Studeerbaarheidsfonds van minister Ritzen. Het geld uit het fonds is bedoeld om de studeerbaarheid te verbeteren.

Omdat het bedrag 1,7 miljoen lager uitvalt dan waar de universiteit om gevraagd had, heeft het cvb de minister een brief geschreven.

In de brief licht het cvb een aantal afgewezen voorstellen nogmaals toe. Het college hoopt dat de minister zijn beslissing herziet en alsnog met het resterende bedrag over de brug komt.

Een commissie onder leiding van de Maastrichtse professor Wijnen heeft de kwaliteitsmanagementplannen en voorstellen, die universiteiten en hogescholen begin dit jaar indienden, beoordeeld. Van sommige instellingen werd het kwaliteitsmanagementplan in zijn geheel afgekeurd waardoor zij geen geld dreigden te ontvangen. Daarnaast werden ook veel projectvoorstellen afgekeurd. Het kwaliteitsmanagementplan van de TU werd samen met het merendeel van de projectvoorstellen goedgekeurd. ,,Er is hard aan de plannen gewerkt en wij zijn dan ook blij dat er zo veel voorstellen door de minister zijn goedgekeurd”, aldus een verheugde rector Wakker.

Een aantal TU-voorstellen is afgewezen omdat deze volgens de commissie tot het normale takenpakket van een faculteit behoren. Hieronder vielen bijvoorbeeld voorstellen over het aanstellen van onderwijsdirecteuren. Ook voorstellen die geen directe relatie met het onderwijs hebben, werden afgekeurd. De nieuwe computers van de bibliotheek vielen hieronder. Tevens werd financiering voor projecten die reeds begonnen waren niet geheel toegekend.

Voorstellen die geheel of gedeeltelijk buiten de boot vielen waren onder andere de flexibele propedeuse (Werktuigbouw) en onderwijsvernieuwing analytische chemie (Scheikunde). Voor Werktuigbouw was dat met name teleurstellend omdat recent een blad van het ministerie van OC&W nog uitgebreid aandacht aan de flexibele propedeuse had besteed. Vrijwel alle door de minister afgewezen voorstellen kunnen alsnog doorgang vinden aangezien de universiteit de financiering daarvan op zich neemt. In 1997 en in 1998 kunnen universiteiten opnieuw aanvragen indienen voor het studeerbaarheidsfonds.

De TU krijgt 4,7 miljoen gulden uit het Studeerbaarheidsfonds van minister Ritzen. Het geld uit het fonds is bedoeld om de studeerbaarheid te verbeteren. Omdat het bedrag 1,7 miljoen lager uitvalt dan waar de universiteit om gevraagd had, heeft het cvb de minister een brief geschreven.

In de brief licht het cvb een aantal afgewezen voorstellen nogmaals toe. Het college hoopt dat de minister zijn beslissing herziet en alsnog met het resterende bedrag over de brug komt.

Een commissie onder leiding van de Maastrichtse professor Wijnen heeft de kwaliteitsmanagementplannen en voorstellen, die universiteiten en hogescholen begin dit jaar indienden, beoordeeld. Van sommige instellingen werd het kwaliteitsmanagementplan in zijn geheel afgekeurd waardoor zij geen geld dreigden te ontvangen. Daarnaast werden ook veel projectvoorstellen afgekeurd. Het kwaliteitsmanagementplan van de TU werd samen met het merendeel van de projectvoorstellen goedgekeurd. ,,Er is hard aan de plannen gewerkt en wij zijn dan ook blij dat er zo veel voorstellen door de minister zijn goedgekeurd”, aldus een verheugde rector Wakker.

Een aantal TU-voorstellen is afgewezen omdat deze volgens de commissie tot het normale takenpakket van een faculteit behoren. Hieronder vielen bijvoorbeeld voorstellen over het aanstellen van onderwijsdirecteuren. Ook voorstellen die geen directe relatie met het onderwijs hebben, werden afgekeurd. De nieuwe computers van de bibliotheek vielen hieronder. Tevens werd financiering voor projecten die reeds begonnen waren niet geheel toegekend.

Voorstellen die geheel of gedeeltelijk buiten de boot vielen waren onder andere de flexibele propedeuse (Werktuigbouw) en onderwijsvernieuwing analytische chemie (Scheikunde). Voor Werktuigbouw was dat met name teleurstellend omdat recent een blad van het ministerie van OC&W nog uitgebreid aandacht aan de flexibele propedeuse had besteed. Vrijwel alle door de minister afgewezen voorstellen kunnen alsnog doorgang vinden aangezien de universiteit de financiering daarvan op zich neemt. In 1997 en in 1998 kunnen universiteiten opnieuw aanvragen indienen voor het studeerbaarheidsfonds.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.