Education

TU houdt in 1995 vijftien miljoen over

De TU zal over het boekjaar 1995 uitkomen op een begrotingsoverschot van ongeveer vijftien miljoen gulden. Waar het overschot vandaan komt, is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat de faculteiten meer hebben bezuinigd dan verwacht.

br />
In de begroting voor 1995 was uitgegaan van een begrotingstekort van 25 miljoen. In het najaar was al bekend dat dat tekort op ongeveer vijf miljoen zou blijven steken. Nu blijkt er dus zelfs sprake te zijn van een overschot. Overigens is de jaarrekening nog niet afgesloten, zodat het uiteindelijke bedrag enkele miljoenen boven of onder de genoemde vijftien kan uitkomen.

Over de herkomst van het overschot bestaat nog onzekerheid. Directeur financiën drs. J.J. Bosma vindt het te vroeg om er al een uitspraak over te doen. Ir. B.C. van Zomeren, voorzitter van de commissie Financiën en Plannning van de universiteitsraad durft wel een gokje te doen: ,,Het is een beetje koffiedik-kijkerij, maar je zou kunnen vermoeden dat stimuleringspotjes niet zijn opgemaakt.”

Dat zou betekenen dat de faculteiten het afgelopen jaar extra voorzichtig zijn geweest met hun uitgaven. Het houdt ook in dat veel van het niet-bestede geld al ‘geoormerkt’ is en niet terugvloeit in de algemene kas. (C.J.)

Christian Jongeneel

De TU zal over het boekjaar 1995 uitkomen op een begrotingsoverschot van ongeveer vijftien miljoen gulden. Waar het overschot vandaan komt, is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat de faculteiten meer hebben bezuinigd dan verwacht.

In de begroting voor 1995 was uitgegaan van een begrotingstekort van 25 miljoen. In het najaar was al bekend dat dat tekort op ongeveer vijf miljoen zou blijven steken. Nu blijkt er dus zelfs sprake te zijn van een overschot. Overigens is de jaarrekening nog niet afgesloten, zodat het uiteindelijke bedrag enkele miljoenen boven of onder de genoemde vijftien kan uitkomen.

Over de herkomst van het overschot bestaat nog onzekerheid. Directeur financiën drs. J.J. Bosma vindt het te vroeg om er al een uitspraak over te doen. Ir. B.C. van Zomeren, voorzitter van de commissie Financiën en Plannning van de universiteitsraad durft wel een gokje te doen: ,,Het is een beetje koffiedik-kijkerij, maar je zou kunnen vermoeden dat stimuleringspotjes niet zijn opgemaakt.”

Dat zou betekenen dat de faculteiten het afgelopen jaar extra voorzichtig zijn geweest met hun uitgaven. Het houdt ook in dat veel van het niet-bestede geld al ‘geoormerkt’ is en niet terugvloeit in de algemene kas. (C.J.)

Christian Jongeneel

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.