Science

TU Eindhoven werft alleen vrouwen. En Delft?

De TU Eindhoven wil de scheve man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke staf aanpakken en werft daarom voorlopig alleen vrouwen. Gaat dit ook in Delft gebeuren?

Door voorlopig alleen vrouwen te werven hoopt de TU Eindhoven de scheve man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke staf aan te pakken. (Foto: Sam Rentmeester)

Pas als er na een half jaar geen geschikte kandidaat is gevonden, dan worden de vacatures opengesteld voor mannen. Volgens rector Frank Baaijens functioneert een divers personeelsbestand beter. “Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie”, zegt Baaijens in een persbericht. De komende jaren gaat de universiteit de wetenschappelijke staf flink uitbreiden. Baaijens grijpt dit moment aan om “een grote stap te zetten”.


Beurs

Het nieuwe beleid valt onder het Irène Curie Fellowship-programma dat zich richt op het aantrekken van getalenteerde vrouwelijke wetenschappers. De TU stelt voor elke fellow een beurs van 100 duizend euro beschikbaar die ze aan eigen onderzoek kan besteden. Ook krijgen de vrouwelijke nieuwkomers een mentor toegewezen.


Het programma start per 1 juli en duurt minimaal vijf jaar. In die periode verwacht de universiteit ruim honderdvijftig vacatures voor vaste banen. Het is nog onduidelijk of die allemaal onder het programma vallen. Na anderhalf jaar wordt het geëvalueerd.


De universiteit wil dat uiteindelijk minimaal de helft van alle nieuw aangestelde universitair docenten vrouw is. Ook streeft de TU naar minimaal 35 procent vrouwelijke hoofddocenten en 35 procent hoogleraren.


Dubieus

Critici noemen het een dubieuze maatregel. Ze vinden het discriminerend en niet de juiste manier om ongelijkheid aan te pakken. De TU zou het vertrouwen in de wetenschap schaden en de maatregel zou slecht zijn voor de toegankelijkheid. Want wat doet dit nieuwe beleid met de kansen van bijvoorbeeld jonge, mannelijke wetenschappers met een niet-westerse migratieachtergrond?


De universiteitsraad vroeg het college erop toe te zien dat de maatregel niet tot discriminatie of intimidatie leidt, meldt nieuwssite Cursor. Het nieuwe beleid voldoet volgens het college aan Europese wetgeving die toestaat om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen. Ook zegt rector Baaijens toe dat de TU de kwaliteit van de vrouwelijke fellows goed zal waarborgen.


Delft

Aan de TU Delft wordt vooralsnog niet aan een dergelijke maatregel gedacht. “In het najaar start voor de vijfde keer het Delft Technology Fellows programma dat zich specifiek richt op het werven van vrouwen”, laat woordvoerster Karen Collet weten. “Dit programma zet de TU nu jaarlijks in, in plaats van tweejaarlijks. Daarnaast worden er actief vrouwen gezocht en benaderd om te solliciteren, hiervoor maken we actief gebruik van de netwerken van DEWIS (Delft Women in Science) en het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Ook geven we aandacht aan banen voor eventuele partners, kinderopvang en scholen en zetten we testimonials in van vrouwen binnen de TU.”


HOP, Inge Schouten / Delta, Marjolein van der Veldt

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.