Opinion

TU doet te weinig met proefresultaten

Alles wat je doet om vooruit te komen begint met een idee – het ene is goed, het andere wat minder. Dat merk je door te testen. Zoals de TU pilots hield met het herzien van het dictatenbestelsysteem en de invoering van laptops. Maar dan moet ze de testresultaten wel gebruiken.

Voordat je een kersvers idee in de praktijk brengt moet je natuurlijk testen of het idee inderdaad goed is en of het goed uitvoerbaar is. Daarom is het belangrijk om het idee altijd eerst in het klein te testen. Bij maritieme techniek maak je eerst een modelbootje voordat je een groot schip bouwt en zo houdt de universiteit een pilot voordat een grote vernieuwing wordt doorgevoerd.

Recente pilots zijn gehouden met het herzien van het dictatenbestelsysteem en de invoering van laptops. Om de dictaten als tastbaar voorbeeld te nemen: er zijn in een tijdsbestek van anderhalf jaar maar liefst twee pilots geweest om na te gaan wat de mogelijke problemen zijn met het nieuwe systeem. Zoals het hoort is deze pilot geëvalueerd, om te kijken op welke punten het systeem verbeterd moet worden. Hieruit kwam onder andere dat dictaten tijdig in de digitale catalogus moesten verschijnen, zodat studenten ze kunnen bestellen.

Een duidelijk aandachtspuntje, zou je zeggen, want wanneer dictaten niet beschikbaar zijn, kunnen ze ook niet besteld worden. En toch is er bij dit project veel te weinig communicatie geweest naar docenten, waardoor aan het begin van het collegejaar, toen het systeem TU-breed was ingevoerd, slechts 260 dictaten bestelbaar waren – slechts één vijfde van alle dictaten.

Het tweede voorbeeld is de invoer van het laptopproject. Uit een pilot op de faculteiten Werktuigbouwkunde, Technische Materiaalwetenschappen en Maritieme Techniek (3ME) en Industrieel Ontwerpen (IO) bleek dat voor het gebruik van laptops aanzienlijk meer werkplekken nodig zijn, omdat er simpelweg meer computers komen wanneer elke student een laptop heeft. Tot op de dag van vandaag schieten de laptopwerkplekken vooral op de faculteit IO tekort, drie jaar na het starten van de pilot.

De conclusie van deze twee voorbeelden is dat de TU te weinig doet met de pilots die ze uitvoert. De manier waarop nu wordt omgegaan met testresultaten is niet zorgvuldig genoeg om projecten TU-breed te kunnen invoeren. Als je het douchewater test en je vingers verbrandt, ga je er toch niet onder staan? Het lijkt er bijna op dat de TU deze pilots uitvoert omdat dat nou eenmaal zo hoort, zonder goed naar de uitkomsten te kijken.

Volkert Oosterlaak is lid van studentraadsfractie Oras.

Voordat je een kersvers idee in de praktijk brengt moet je natuurlijk testen of het idee inderdaad goed is en of het goed uitvoerbaar is. Daarom is het belangrijk om het idee altijd eerst in het klein te testen. Bij maritieme techniek maak je eerst een modelbootje voordat je een groot schip bouwt en zo houdt de universiteit een pilot voordat een grote vernieuwing wordt doorgevoerd.

Recente pilots zijn gehouden met het herzien van het dictatenbestelsysteem en de invoering van laptops. Om de dictaten als tastbaar voorbeeld te nemen: er zijn in een tijdsbestek van anderhalf jaar maar liefst twee pilots geweest om na te gaan wat de mogelijke problemen zijn met het nieuwe systeem. Zoals het hoort is deze pilot geëvalueerd, om te kijken op welke punten het systeem verbeterd moet worden. Hieruit kwam onder andere dat dictaten tijdig in de digitale catalogus moesten verschijnen, zodat studenten ze kunnen bestellen.

Een duidelijk aandachtspuntje, zou je zeggen, want wanneer dictaten niet beschikbaar zijn, kunnen ze ook niet besteld worden. En toch is er bij dit project veel te weinig communicatie geweest naar docenten, waardoor aan het begin van het collegejaar, toen het systeem TU-breed was ingevoerd, slechts 260 dictaten bestelbaar waren – slechts één vijfde van alle dictaten.

Het tweede voorbeeld is de invoer van het laptopproject. Uit een pilot op de faculteiten Werktuigbouwkunde, Technische Materiaalwetenschappen en Maritieme Techniek (3ME) en Industrieel Ontwerpen (IO) bleek dat voor het gebruik van laptops aanzienlijk meer werkplekken nodig zijn, omdat er simpelweg meer computers komen wanneer elke student een laptop heeft. Tot op de dag van vandaag schieten de laptopwerkplekken vooral op de faculteit IO tekort, drie jaar na het starten van de pilot.

De conclusie van deze twee voorbeelden is dat de TU te weinig doet met de pilots die ze uitvoert. De manier waarop nu wordt omgegaan met testresultaten is niet zorgvuldig genoeg om projecten TU-breed te kunnen invoeren. Als je het douchewater test en je vingers verbrandt, ga je er toch niet onder staan? Het lijkt er bijna op dat de TU deze pilots uitvoert omdat dat nou eenmaal zo hoort, zonder goed naar de uitkomsten te kijken.

Volkert Oosterlaak is lid van studentraadsfractie Oras.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.