Education

TU denkt na over nieuwe studies

Moet de TU masterprofielen ontwikkelen voor studenten die ondernemer worden? Zou ze studenten moeten selecteren op hun wiskundeniveau? Zijn er nieuwe opleidingen nodig? Het universiteitsbestuur denkt er over na voor zijn onderwijsvisie.

Antwoorden op bovenstaande vragen zijn er nog niet, omdat er binnen de universiteit verschillend over wordt gedacht. Bestuurders uit het bedrijfsleven zouden nieuwe interdisciplinaire studies wel zien zitten, liet collegelid Anka Mulder doorschemeren tijdens een overleg met de studentenraad (sr) op 7 december. Volgens haar verandert het werkveld van studenten en bestaan veel van hun latere banen nu zelfs nog niet. De sr wil er graag over meediscussiëren.

Deze en andere onderwerpen vormen straks een onderdeel van de onderwijsvisie die de universiteit nu ontwikkelt. Volgend jaar beoordeelt een externe commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie de onderwijskwaliteit van de TU. Zes jaar geleden luidde het oordeel dat de kwaliteit weliswaar hoog was, maar dat er iets ontbrak: een onderwijsvisie op papier.

Wat wel al op papier stond, was welk type ingenieurs de TU wil afleveren op de arbeidsmarkt. Afstudeerders moeten bijvoorbeeld een goede basiskennis hebben van hun eigen discipline en goed kunnen analyseren en modelleren. Verder vindt de TU leiderschap in innovatie, het oplossen van problemen en reflecteren op ethische dilemma’s belangrijk. Wat op papier nog ontbrak was dat afgestudeerde ingenieurs ook interdisciplinair moeten kunnen samenwerken in een cultureel divers team en digitale vaardigheden moeten hebben, zoals programmeren.

Verder komt in de onderwijsvisie behalve het studieaanbod ook een visie op actieve leervormen, duurzaamheidsdoelen, online leren, campusonderwijs, blended learning (een mix van online en campusonderwijs) en structuur of, zoals studenten het liever vertalen, verschoolsing. De sr ziet daar graag wat dingen aan toegevoegd, zoals persoonlijke ontwikkeling van studenten en toegankelijkheid van het onderwijs.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.