Education

TU Delft schrapt 495 fte bij ondersteuners

Bij de ondersteunende diensten zullen niet de aanvankelijk verwachte 450, maar zelfs 495 van de 2198 fte verdwijnen. Omdat veel ondersteuners een deeltijdbaan hebben, ligt het aantal banen dat verloren gaat hoger dan 495.

Dit staat in het rapport ‘Ontwerp OOD’ dat door het college van bestuur gisteren aan de ondernemingsraad is aangeboden.

De uitvoering van de reorganisatie zal volgens de huidige plannen duren tot 1 maart 2007. Medewerkers krijgen medio 2005 te horen of ze wel of niet in de nieuwe organisatie zijn geplaatst.

De komende twee jaar gaan de ondersteunende diensten op de schop. Nieuwe organisatievormen, standaardisering van zowel systemen als procedures en een zakelijkere verhouding tussen ‘leveranciers’ en ‘klanten’ moeten een forse afslanking in personeel mogelijk maken. Veel van de nu nog direct onder faculteiten werkende ondersteuners zullen vallen onder een centraal werkgeverschap, van waaruit ze soms weer bij faculteiten worden gedetacheerd.

De reductie is hoger dan verwacht. De norm bij de reorganisatie is steeds een reductie van 450 fte geweest. De ondernemingsraad vroeg zich aanvankelijk af of dat getal niet flink omlaag kon. Nu zal er nog dieper worden gesneden in de organisatie. “Ik vrees dat er tientallen gedwongen ontslagen kunnen vallen, vooral bij ict-ondersteuning”, zegt or-voorzitter Kees Daleboudt.

Ict-ondersteuning, dat wordt opgesplitst in een organisatie voor maatwerk en een organisatie voor gestandaardiseerde diensten, krijgt inderdaad de hardste klappen: een verlies van 137 van de huidige 303 fte.

Maar bijna geen enkel onderdeel ontspringt de dans. Facilitair Management/Vastgoed ziet 90 van de 285 fte verdwijnen. Finance and Control moet 42 van de 164 fte inleveren, Personeel en Organisatie 36 van de 120 fte.

Bij de kleinere functiegebieden.krijgt met name Marketing en Communicatie een gevoelige tik: 24 van de 85 fte zijn geschrapt. Bestuurlijke en Management Ondersteuning is het enige functiegebied dat aan de reducties ontkomt: hier is zelfs sprake van zeven fte extra. Dat is deels te verklaren uit het feit dat het international office een paar jaar twee extra medewerkers krijgt. De boel is daar door een vorige, chaotisch verlopen reorganisatie een paar maanden lang flink in het honderd gelopen.

Gisteren dus is de ondernemingsraad formeel om advies gevraagd over de uitgewerkte reorganisatieplannen. De ondernemingsraad staat achter de principes van de plannen, omdat men met het college van bestuur vindt dat de TU Eindhoven heeft bewezen dat met minder ondersteuners een even goede kwaliteit kan worden geleverd. De or juicht ook toe dat de TU Delft het vrijgekomen geld in onderwijs en vooral onderzoek wil steken. Hoe en wanneer, daarover is het nieuwe rapport in de ogen van de ondernemingsraad echter nog veel te vaag. En ook over de implementatiefase die per 1 december ingaat ontbreken volgens or belangrijke details en garanties. Het liefst zou de or convenanten afsluiten met het college van bestuur, zodat de raad ook na 1 december het verloop van de organisatie waar nodig kan helpen bijsturen.

Dit staat in het rapport ‘Ontwerp OOD’ dat door het college van bestuur gisteren aan de ondernemingsraad is aangeboden.

De uitvoering van de reorganisatie zal volgens de huidige plannen duren tot 1 maart 2007. Medewerkers krijgen medio 2005 te horen of ze wel of niet in de nieuwe organisatie zijn geplaatst.

De komende twee jaar gaan de ondersteunende diensten op de schop. Nieuwe organisatievormen, standaardisering van zowel systemen als procedures en een zakelijkere verhouding tussen ‘leveranciers’ en ‘klanten’ moeten een forse afslanking in personeel mogelijk maken. Veel van de nu nog direct onder faculteiten werkende ondersteuners zullen vallen onder een centraal werkgeverschap, van waaruit ze soms weer bij faculteiten worden gedetacheerd.

De reductie is hoger dan verwacht. De norm bij de reorganisatie is steeds een reductie van 450 fte geweest. De ondernemingsraad vroeg zich aanvankelijk af of dat getal niet flink omlaag kon. Nu zal er nog dieper worden gesneden in de organisatie. “Ik vrees dat er tientallen gedwongen ontslagen kunnen vallen, vooral bij ict-ondersteuning”, zegt or-voorzitter Kees Daleboudt.

Ict-ondersteuning, dat wordt opgesplitst in een organisatie voor maatwerk en een organisatie voor gestandaardiseerde diensten, krijgt inderdaad de hardste klappen: een verlies van 137 van de huidige 303 fte.

Maar bijna geen enkel onderdeel ontspringt de dans. Facilitair Management/Vastgoed ziet 90 van de 285 fte verdwijnen. Finance and Control moet 42 van de 164 fte inleveren, Personeel en Organisatie 36 van de 120 fte.

Bij de kleinere functiegebieden.krijgt met name Marketing en Communicatie een gevoelige tik: 24 van de 85 fte zijn geschrapt. Bestuurlijke en Management Ondersteuning is het enige functiegebied dat aan de reducties ontkomt: hier is zelfs sprake van zeven fte extra. Dat is deels te verklaren uit het feit dat het international office een paar jaar twee extra medewerkers krijgt. De boel is daar door een vorige, chaotisch verlopen reorganisatie een paar maanden lang flink in het honderd gelopen.

Gisteren dus is de ondernemingsraad formeel om advies gevraagd over de uitgewerkte reorganisatieplannen. De ondernemingsraad staat achter de principes van de plannen, omdat men met het college van bestuur vindt dat de TU Eindhoven heeft bewezen dat met minder ondersteuners een even goede kwaliteit kan worden geleverd. De or juicht ook toe dat de TU Delft het vrijgekomen geld in onderwijs en vooral onderzoek wil steken. Hoe en wanneer, daarover is het nieuwe rapport in de ogen van de ondernemingsraad echter nog veel te vaag. En ook over de implementatiefase die per 1 december ingaat ontbreken volgens or belangrijke details en garanties. Het liefst zou de or convenanten afsluiten met het college van bestuur, zodat de raad ook na 1 december het verloop van de organisatie waar nodig kan helpen bijsturen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.