Education

TU deelt eerste onderwijsbeurzen uit

De eerste vier Education Fellows van de TU Delft zijn per 1 april Fokko van de Bult, Bas Flipsen, Dick van Gameren en Joris Melkert. Zij krijgen twee jaar lang 25.000 euro per jaar voor een onderwijsproject.

De Delft Education Fellowships worden voortaan elk jaar toegekend aan hoogleraren of universitair (hoofd)docenten die volgens de universiteit een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs van de TU. Ze dienen hun kennis en ervaring uit te dragen als ‘onderwijsambassadeur’.

Wiskundedocent Fokko van de Bult van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica wil video’s gaan maken waarin hij samen met collega’s uit andere disciplines laat zien hoe wiskunde wordt gebruikt in verschillende vakgebieden. Door die video’s te tonen tijdens colleges, zien studenten beter het verband tussen wiskunde en allerlei toepassingen.

Bas Flipsen van Industrieel Ontwerpen wil in kaart brengen welke effecten blended learning en flipped classrooms hebben aan de TU. Blended learning is een mix van online en campus onderwijs. Bij flipped classrooms bekijken studenten eerst online een onderwijsfilmpje waarna ze tijdens colleges opgaven maken en vragen kunnen stellen. Flipsen wil een overzicht maken van de beste tools daarvoor en van de voor- en nadelen en de hoeveelheid tijd die docenten daarvoor nodig hebben.

Hoogleraar architectuur Dick van Gameren wil een open platform maken waarop docenten en studenten ontwerpstudies voor betaalbare woningbouw kunnen verspreiden en uitwisselen. Daardoor kunnen architecten op wereldschaal betaalbare woningbouw blijven realiseren in almaar groter wordende steden.

Joris Melkert van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gaat studenten betrekken bij het bouwen van echte vliegtuigen. Zij gaan daarbij meemaken hoe het is om te werken binnen de streng gecontroleerde omgeving van een vliegtuigfabriek. Ze moeten rekening houden met luchtwaardigheidseisen, kwaliteitscontroles, omgaan met collega’s met verschillende belangen en proberen nog innovatief te zijn.

De fellows werden genomineerd door hun decaan. Het college van bestuur kende de beurzen toe.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.