Opinion

TU breekt met andere technische universiteiten

Het college van bestuur van de TU Delft heeft per 1 juni de opleidingen life science and technology (LST) en molecular science and technology (MST) aangemeld voor een ‘experiment’ bindend studieadvies (BSA) in het tweede jaar.

Dit experiment maakt het mogelijk studenten ook in hun tweede jaar nog weg te sturen als er niet genoeg punten worden gehaald naar mening van de universiteit. De TU Delft is hiermee de eerste en enige technische universiteit die meedoet aan het experiment.


Het bericht dat de TU Delft mee wil doen aan het experiment is opmerkelijk. De drie technische universiteiten zijn dit jaar juist bezig de inhoud van hun opleidingen grondig te herzien om te voldoen aan alle ‘rendementseisen’. Het feit dat bètastudies een zeer hoge studielast hebben wordt niet meer gezien als excuus voor de lange tijd die bètastudenten gemiddeld over hun studie doen. Door deze herzieningen van het onderwijsprogramma worden studenten gestimuleerd sneller hun studie te doorlopen en net dat beetje extra te geven om binnen redelijke tijd succesvol de studie af te ronden. Voor de naar studiesucces hunkerende TU Delft is een nieuw studieprogramma echter nog niet voldoende. Hier moet ook nog een BSA in het tweede studiejaar bijkomen. Studieversnellende maatregelen volgen elkaar in een dergelijk hoog tempo op dat het effect wetenschappelijk niet meer te meten valt.  


Een student die in zijn eerste jaar 45 ECTS haalt, heeft aangetoond over de kwaliteiten te bezitten om de studie aan te kunnen. Deze student zit dus op de juiste plek en er zou geen mogelijkheid mogen bestaan deze student in zijn tweede jaar te dwingen de universiteit te verlaten. Het BSA is oorspronkelijk bedoeld om de juiste student op de juiste plek te krijgen en is als instrument dus geschikt voor het eerste jaar en zou niet moeten worden ingezet als selectiemiddel in het tweede studiejaar.  


Door een BSA in het tweede studiejaar wordt de druk op studenten te hoog. Studenten zullen afzien van verbredende activiteiten naast hun studie. Ze zullen zich richten op het binnensprokkelen van punten en niet meer op het daadwerkelijk eigen maken van belangrijke vaardigheden zoals zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijfsleven dat nu ontzettend te spreken is over de breed opgeleide Delftse ingenieur zal in de toekomst niet alleen te kampen krijgen met een nog groter tekort, maar zal ook te maken krijgen met een verschraling van het aanbod.   


We kunnen dus concluderen dat het invoeren van een BSA op de technische universiteit Delft kant noch wal raakt. Aangezien het een opeenstapeling van maatregelen betreft is het effect wetenschappelijk niet meer te meten. Daarnaast wordt er de mogelijkheid gecreëerd goede studenten na hun tweede jaar alsnog weg te sturen en het heeft het effect dat er minder breed ontwikkelde studenten worden afgeleverd op de arbeidsmarkt.


De TU Delft onderscheidt zich dan ook negatief ten opzichte van de andere technische universiteiten, die eerst de resultaten van een nieuw studieprogramma afwachten alvorens een BSA in het tweede studiejaar te overwegen.


Ivar Abas is commissaris wo van de VSSDLees ook: TU wil toch experiment bsa tweede jaar

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.