Education

TU-begroting 2000 in evenwicht

De TU-begroting voor 2000 laat een positief resultaat zien. De faculteiten teren echter in op de reserves. Een meevaller is komend jaar de Rijksbijdrage. Vanwege de gestegen studentenaantallen is er voor alle universiteiten samen 55 miljoen meer beschikbaar.

De TU Delft scoort daarbij goed, omdat ze relatief veel einddiploma’s, promotiebullen en ontwerperscertificaten uitreikte. Onverwacht was ook de prijscompensatie, die de minister volgend jaar wel uitkeert.

De TU had in haar meerjarenplanning gemikt op een positief resultaat van 17 miljoen gulden. Door de meevallende Rijksbijdrage zou dat 25 miljoen zijn geworden. De faculteiten en diensten rekenen echter op een tekort van 13 miljoen in totaal. Daarnaast trekt het college van bestuur 5 miljoen extra uit om nieuwe informatiesystemen als Baan, PeopleSoft en Volg+ beter te laten werken. Het positieve resultaat komt daarmee uit op 7 miljoen gulden.

Hoewel de facultaire begrotingen rode cijfers vertonen, zijn de faculteiten vrij optimistisch over een stijging van de inkomsten uit contractonderzoek. Ze baseren dat op de heersende hoogconjunctuur en de trend dat grote bedrijven hun research steeds meer uitbesteden. Tegelijkertijd merken ze op dat hun inspanningen voor het verhogen van de derde geldstroom kunnen botsen met hun inzet voor Diocs en onderzoekscholen.

Voor het eerst is de faculteiten en instituten gevraagd doelen voor hun onderwijs- en onderzoeksproductie van het komende jaar te formuleren. Het college van bestuur overweegt met ingang van volgend jaar daar het budget van de faculteiten op te baseren, in plaats van op de prestaties van twee jaar geleden, zoals nu gebeurt.

Een meevaller is komend jaar de Rijksbijdrage. Vanwege de gestegen studentenaantallen is er voor alle universiteiten samen 55 miljoen meer beschikbaar. De TU Delft scoort daarbij goed, omdat ze relatief veel einddiploma’s, promotiebullen en ontwerperscertificaten uitreikte. Onverwacht was ook de prijscompensatie, die de minister volgend jaar wel uitkeert.

De TU had in haar meerjarenplanning gemikt op een positief resultaat van 17 miljoen gulden. Door de meevallende Rijksbijdrage zou dat 25 miljoen zijn geworden. De faculteiten en diensten rekenen echter op een tekort van 13 miljoen in totaal. Daarnaast trekt het college van bestuur 5 miljoen extra uit om nieuwe informatiesystemen als Baan, PeopleSoft en Volg+ beter te laten werken. Het positieve resultaat komt daarmee uit op 7 miljoen gulden.

Hoewel de facultaire begrotingen rode cijfers vertonen, zijn de faculteiten vrij optimistisch over een stijging van de inkomsten uit contractonderzoek. Ze baseren dat op de heersende hoogconjunctuur en de trend dat grote bedrijven hun research steeds meer uitbesteden. Tegelijkertijd merken ze op dat hun inspanningen voor het verhogen van de derde geldstroom kunnen botsen met hun inzet voor Diocs en onderzoekscholen.

Voor het eerst is de faculteiten en instituten gevraagd doelen voor hun onderwijs- en onderzoeksproductie van het komende jaar te formuleren. Het college van bestuur overweegt met ingang van volgend jaar daar het budget van de faculteiten op te baseren, in plaats van op de prestaties van twee jaar geleden, zoals nu gebeurt.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.