Education

TU alsnog boven Balkenende-norm

Dirk Jan van den Berg krijgt alsnog een salaris dat boven de Balkenende-norm uitkomt. Hij verdient als voorzitter van het college van bestuur 200 duizend euro, exclusief pensioenbijdrage.

Voormalig minister Ronald Plasterk (PvdA) en de raad van toezicht van de TU Delft vlogen elkaar drie jaar geleden in de haren over het salaris van de nieuwe collegevoorzitter. Delft had “lak” aan Plasterks eis dat het salaris binnen de zogeheten Balkenende-norm (of ‘Dijkstal-norm’) zou moeten blijven, aldus de voorzitter van de raad van toezicht Gert-Jan Kramer. Plasterk was woedend en dreigde de raad te schorsen als het salaris te hoog zou zijn. De benoeming moest aan hem persoonlijk worden voorgelegd.

De vrede werd getekend en in 2008 bleef het salaris inderdaad binnen de toenmalige norm van 176 duizend euro: het ministersalaris plus dertig procent. Plasterk feliciteerde de universiteit met het vinden van een geschikte voorzitter “binnen het kader van de Dijkstal-norm”.

Maar uit het nieuwe jaarverslag van Delft blijkt dat Van den Bergs salaris in 2009 alsnog omhoog schoot naar een belastbaar jaarinkomen van precies 200 duizend euro. Dat is ruim boven de norm van 181.773 euro per jaar, die in 2009 gold. Dat blijkt uit het jaarverslag van de TU Delft.

Het maximum voor topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector is nog niet in de wet verankerd. Het betreffende wetsvoorstel ligt bij de Raad van State. Volgens Gert-Jan Kramer is er daarom nog geen echte norm: “Er wordt veel gereageerd op voorstellen. Er moet eerst een wet zijn voordat het duidelijk is waaraan je je moet houden. Het bedrag verandert ook telkens.”

Los daarvan meent hij dat Van den Berg dicht bij de norm blijft. “Als je twaalf keer zijn maandsalaris optelt, blijft hij onder de norm. Daar krijgt hij een bonus bovenop van maximaal één maandsalaris. Als je dat optelt, komt hij er misschien wel boven, maar eigenlijk moet je dat niet doen.” Volgens hem is hij er “op een nette wijze” met Plasterk uitgekomen en hebben ze hier nooit werkelijk onenigheid over gehad.

“Bezuinigen begint bij jezelf zeg ik altijd, dus ik zie niet in waarom de collegevoorzitter dan nu toch meer moet verdienen dan de minister-president”, aldus voorzitter Dineke Heersma van de ondernemingsraad van de TU Delft. Ze betreurt de overschrijding van de Balkenende-norm door Van den Berg, zeker nu Delft een begrotingstekort van vijftien miljoen euro moet zien weg te werken.

Overigens is Van den Berg lang niet de best betaalde bestuurder in het hoger onderwijs. Dat is collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit, die meer dan drie ton verdient. De nieuwe lijst van veelverdieners in de semi-publieke sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt eind van het jaar verwacht.

Volgens een woordvoerder van de VSNU wordt het schrappen van de subsidie van de SAC veroorzaakt door noodzakelijke bezuinigingen bij de vereniging. Bij het zoeken naar bezuinigingen kwam het stoppen van de SAC-subsidie volgens de woordvoerder naar voren als een van de mogelijkheden met relatief kleine gevolgen. “De studenteninbreng is er voornamelijk op de universiteiten zelf. De SAC was een soort koepel voor medezeggenschap daar overheen.”

Dwaling

De leden en oud-leden van de SAC kijken daar heel anders tegenaan en spreken van een ‘dwaling’. Zij stellen dat de VSNU ‘gemakshalve’ heeft besloten ‘de studentenmening definitief buitenspel te zetten’. “Met dit besluit worden alle 225.000 universitaire studenten monddood gemaakt. De mening van de student is te duur, is de redenatie”, aldus de (oud-)SAC-leden in een persverklaring.

Volgens hen leverde de SAC als enige studenteninspraakorgaan input aan de VSNU en zorgde die voor een grote bijdrage aan het programma Studiesucces in 2006, 2007, 2008 en 2009. Zij stellen – als ervaringsdeskundigen – vaak te beschikken over informatie die bestuurders niet hebben.

Inconsequent

De SAC-leden vinden het VSNU-bestuur ook inconsequent. Ze stellen dat bestuursvoorzitter Sijbolt Noorda in een rede voor de UvA zelf aangaf dat bestuurders inspraakorganen juist moeten ondersteunen. Volgens de SAC zei hij letterlijk: “Docenten en studenten moeten zich hier samen voor inzetten en bestuurders moeten dit zoveel mogelijk stimuleren.” De SAC stelt dat de VSNU die stimulering nu zelf niet waarmaakt. Volgens de studenten is het juist in de huidige crisis noodzaak dat de stem van de studenten niet wordt overgeslagen.

Voormalig minister Ronald Plasterk (PvdA) en de raad van toezicht van de TU Delft vlogen elkaar drie jaar geleden in de haren over het salaris van de nieuwe collegevoorzitter. Delft had “lak” aan Plasterks eis dat het salaris binnen de zogeheten Balkenende-norm (of ‘Dijkstal-norm’) zou moeten blijven, aldus de voorzitter van de raad van toezicht Gert-Jan Kramer. Plasterk was woedend en dreigde de raad te schorsen als het salaris te hoog zou zijn. De benoeming moest aan hem persoonlijk worden voorgelegd.

De vrede werd getekend en in 2008 bleef het salaris inderdaad binnen de toenmalige norm van 176 duizend euro: het ministersalaris plus dertig procent. Plasterk feliciteerde de universiteit met het vinden van een geschikte voorzitter “binnen het kader van de Dijkstal-norm”.

Maar uit het TU-jaarverslag blijkt dat Van den Bergs salaris in 2009 alsnog omhoog schoot naar een belastbaar jaarinkomen van precies 200 duizend euro. Dat is ruim boven de norm van 181.773 euro per jaar, die in 2009 gold.

Het maximum voor topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector is nog niet in de wet verankerd. Het betreffende wetsvoorstel ligt bij de Raad van State. Volgens Gert-Jan Kramer is er daarom nog geen echte norm: “Er wordt veel gereageerd op voorstellen. Er moet eerst een wet zijn voordat het duidelijk is waaraan je je moet houden. Het bedrag verandert ook telkens.”

Los daarvan meent hij dat Van den Berg dicht bij de norm blijft. “Als je twaalf keer zijn maandsalaris optelt, blijft hij onder de norm. Daar krijgt hij een bonus bovenop van maximaal één maandsalaris. Als je dat optelt, komt hij er misschien wel boven, maar eigenlijk moet je dat niet doen.” Volgens hem is hij er “op een nette wijze” met Plasterk uitgekomen en hebben ze hier nooit werkelijk onenigheid over gehad.

“Bezuinigen begint bij jezelf zeg ik altijd, dus ik zie niet in waarom de collegevoorzitter dan nu toch meer moet verdienen dan de minister-president”, zegt Dineke Heersma, voorzitter van de ondernemingsraad. Ze betreurt de overschrijding van de Balkenende-norm door Van den Berg, zeker nu de universiteit moet bezuinigen.

Overigens is Van den Berg lang niet de best betaalde bestuurder in het hoger onderwijs. Dat is collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit, die meer dan drie ton verdient. De nieuwe lijst van veelverdieners in de semi-publieke sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt eind van het jaar verwacht.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.