Campus

Traag studietempo ligt deels bij student zelf

Tegenvallende propedeuserendementen zijn voor een belangrijk deel aan de studenten zelf te wijten, maar ook het onderwijs kan verbeterd worden. Dat hebben de faculteit laten weten aan de dienst onderwijs en onderzoek.

br />
Het college van bestuur had de faculteiten verzocht te reageren op de magere prestaties van studenten in de eerste jaren. Van de lichting ’95 heeft 26 procent de propedeuse afgerond. Van de studenten die in 1994 aan de TU begonnen, is inmiddels 46 procent geslaagd voor de propedeuse. De TU’s van Eindhoven en Twente scoren op alle fronten beter.

De notitie van de dienst onderwijs en onderzoek, waarin de reacties van faculteiten verwerkt zijn, voert aan dat een deel van de TU-studenten onder het gewenste vooropleidingsniveau zit (vwo met 7 of hoger voor exacte vakken). Betere selectie wordt daarom als mogelijke oplossing genoemd.

Selecteren ‘aan de poort’ mag volgens de wet niet, en voor een selectie ‘in de hal’ (bindend studie-advies) heeft de TU niet gekozen. Daarom trachten faculteiten hun voorlichting te verbeteren om de ‘juiste student’ binnen te halen. Sommige faculteiten verzwaren hun propedeuse.

Maar ook het studiegedrag moet wat regelmatiger worden, vinden de faculteiten. Hier en daar worden studenten al verplicht om aan tentamenperiodes deel te nemen of een tentamenplanning in te dienen. Bij ongeschiktheid moet de student zo snel mogelijk overtuigd worden van de noodzaak tot stoppen of overstappen. Een probleem is het ‘calculerend gedrag’ van studenten onder invloed van de studiefinanciering. Om te voldoen aan de temponorm gaat de student punten sprokkelen door gemakkelijke vakken uit het tweede jaar te doen, alvorens zich op moeilijke propedeusevakken te storten. Dat leidt tot een bovengemiddelde studie-opbrengst zonder een zichtbaar beter p-rendement.

De faculteiten steken ook de hand in eigen boezem: de onderwijsvoorzieningen zijn hier en daar ‘gebrekkig’ en roosters sluiten nogal eens slecht aan, zoals bijvoorbeeld rond de jaarwisseling bij IO. Bij Geodesie is een pilot gaande om de vaardigheden van de docenten in kaart te brengen. De aansluiting met het vwo kan volgens de faculteiten nog beter. (L.d.V.)

Tegenvallende propedeuserendementen zijn voor een belangrijk deel aan de studenten zelf te wijten, maar ook het onderwijs kan verbeterd worden. Dat hebben de faculteit laten weten aan de dienst onderwijs en onderzoek.

Het college van bestuur had de faculteiten verzocht te reageren op de magere prestaties van studenten in de eerste jaren. Van de lichting ’95 heeft 26 procent de propedeuse afgerond. Van de studenten die in 1994 aan de TU begonnen, is inmiddels 46 procent geslaagd voor de propedeuse. De TU’s van Eindhoven en Twente scoren op alle fronten beter.

De notitie van de dienst onderwijs en onderzoek, waarin de reacties van faculteiten verwerkt zijn, voert aan dat een deel van de TU-studenten onder het gewenste vooropleidingsniveau zit (vwo met 7 of hoger voor exacte vakken). Betere selectie wordt daarom als mogelijke oplossing genoemd.

Selecteren ‘aan de poort’ mag volgens de wet niet, en voor een selectie ‘in de hal’ (bindend studie-advies) heeft de TU niet gekozen. Daarom trachten faculteiten hun voorlichting te verbeteren om de ‘juiste student’ binnen te halen. Sommige faculteiten verzwaren hun propedeuse.

Maar ook het studiegedrag moet wat regelmatiger worden, vinden de faculteiten. Hier en daar worden studenten al verplicht om aan tentamenperiodes deel te nemen of een tentamenplanning in te dienen. Bij ongeschiktheid moet de student zo snel mogelijk overtuigd worden van de noodzaak tot stoppen of overstappen. Een probleem is het ‘calculerend gedrag’ van studenten onder invloed van de studiefinanciering. Om te voldoen aan de temponorm gaat de student punten sprokkelen door gemakkelijke vakken uit het tweede jaar te doen, alvorens zich op moeilijke propedeusevakken te storten. Dat leidt tot een bovengemiddelde studie-opbrengst zonder een zichtbaar beter p-rendement.

De faculteiten steken ook de hand in eigen boezem: de onderwijsvoorzieningen zijn hier en daar ‘gebrekkig’ en roosters sluiten nogal eens slecht aan, zoals bijvoorbeeld rond de jaarwisseling bij IO. Bij Geodesie is een pilot gaande om de vaardigheden van de docenten in kaart te brengen. De aansluiting met het vwo kan volgens de faculteiten nog beter. (L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.