Campus

Tom Egbers aan je hoofd

Met z’n drieën een estafette lopen van bijna 25 kilometer is zwaar. Dan ook nog een verhaal van sportjournalist en tv-presentator Tom Egbers aan te moet horen maakt het er niet makkelijker op.

Toch is dat wat deelnemers aan de eerste audio-estafetteloop van Nederland te wachten staat.

‘Beweging’ is dit jaar het thema van de landelijke Wetenschap & TechniekWeek, waarin allerhande instellingen hun deuren open gooien om jong en oud kennis te laten maken met ‘de fascinerende wereld van wetenschap en techniek’. Sport is ook beweging, moeten ze bij Studium Generale in Delft gedacht hebben, want er werd meteen een estafetteloop tussen de Erasmus universiteit en de TU Delft op poten gezet.

Maar er zit een intellectueel tintje aan deze wedstrijd. Tijdens het lopen krijgen de deelnemers via een walkman een verhaal te horen, voorgelezen door Studio-Sportpresentator Tom Egbers. Na de finish in Delft moet het team hier vragen over beantwoorden. En dat telt mee voor de uiteindelijke klassering.

Waar dat verhaal over gaat wil ir. M. Vredeling van Studium Generale niet kwijt, maar ze laat zich toch ontvallen dat het te maken zal hebben met de drijfveren achter de sport. ,,Want sport is eigenlijk maar een decor. Achter dat decor schuilt de motivatie en de gedrevenheid van de persoon. Oftewel: wat wil iemand eigenlijk bereiken met sport?”

Misschien zullen de deelnemende teams 6 oktober antwoord op die vraag krijgen van Egbers. Een team bestaat uit drie lopers, een fiets en een walkman. Terwijl de één loopt, fietsen de andere twee mee. Als de loper stukzit, wordt er gewisseld; de teams delen zelf hun race in.

Zo wordt de afstand van 24 kilometer tussen de twee universiteiten overbrugd. ,,Langs een schilderachtige route”, weet Vredeling, ,,en in Delft langs de opengestelde gebouwen in het kader van de Wetenschapsdag.”

Wisselbeker

Hoewel het idee van de audio-estafette geboren is op de burelen van Studium Generale, ligt de uitvoering bij de sportcentra en atletiekverenigingen van de de Rotterdamse en Delftse universiteiten. Zij hebben de route uitgezet, de politie ingeschakeld, kortom: de praktische organisatie op zich genomen. Deelname staat open voor studenten en personeel van alle universiteiten.

De organisatie verwacht echter dat de strijd zal gaan tussen Erasmus en TU. Vredeling: ,,Er wordt een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de winnende universiteit, en voor de deelnemers van het snelste team zijn er draagbare cd-spelers, de zogenaamde ‘discmans’. Maar ook ‘slakken’ mogen meedoen. Als ze maar hun eigen fiets meenemen. En een walkman.”

——————

Wetenschap en TechniekWeek

De Wetenschap en TechniekWeek loopt dit jaar van 5 tot 13 oktober. Meer dan tweehonderd instellingen, voornamelijk universiteiten, musea, sterrenwachten, laboratoria en bedrijven, zijn in deze week vanaf 12.00 uur voor het publiek geopend. Het thema is ‘Beweging’.

In Delft openen de faculteiten van Scheikunde, Wiskunde en Werktuigbouw de deuren, evenals het cultureel centrum Mekelweg 10. Voorts kan er een techniekwandeling gemaakt worden langs fabriekscomplexen en woningen van Delftse industriëlen. In het Techniek Museum kunnen kinderen in een pretlab technische speeltjes in elkaar knutselen.

Studium Generale organiseert onder het motto ‘Kunst en Beweging’ lezingen en workshops, waar onder meer door studenten gewerkt zal worden aan een prothese voor dansers. Verder doet ook het filmhuis Lumen mee met video’s en films.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.