Education

Toelatingswensen van TU’s wekken verbazing

De vanuit de TU’s geuite wens om de eisen aan het vakkenpakket van schoolverlaters te verruimen, heeft verbazing gewekt bij andere universiteiten.

/strong>
Instroom

,,Dit komt als een duveltje uit een doosje”, was de reactie op een bijeenkomst bij de VSNU in Utrecht.

Vanuit de TU’s klonken deze maand stemmen om behalve scholieren met het profiel ‘natuur en techniek’ ook vwo’ers toe te laten die ‘natuur en gezondheid’ hebben gedaan. Men vreest anders een daling van het aantal eerstejaars. De gedachte is dat schoolverlaters met N&G door een juiste invulling van hun vrije ruimte direct toelaatbaar kunnen zijn tot een aantal techniekstudies. Hoewel de TU’s nog geen officieel standpunt over de kwestie hebben, wordt er al alom op gereageerd.

Bij de vereniging van universiteiten (VSNU) is men verbaasd over de ommezwaai, zo liet de Utrechtse collegevoorzitter Veldhuis afgelopen maandag blijken. Volgens hem was de discussie over profielen en toelating al enige tijd afgerond. ,,Maar nu krijgen we ineens nieuwe eisen van de technische universiteiten, als een duveltje uit een doosje.” Veldhuis, die voorzitter is van de VSNU-werkgroep VWO-WO, vond het ,,frappant” dat de visie op verplichte vakkenpakketten zo snel kan veranderen. De vereniging zal nog deze maand opnieuw advies uitbrengen over de kwestie.

Ook minister Ritzen was in Utrecht op de bijeenkomst bij het Informatiecentrum VWO-WO van de universiteiten universiteiten. Maar hij ging dit keer niet in op de kwestie van de exacte pakketten. Vorige week had hij in een eerste reactie wel zijn scepsis laten blijken, maar met definitieve uitspraken wil de bewindsman kennelijk nog wachten.

Wel betoogde de minister dat de kloof tussen VWO en WO nog lang niet gedicht is. Er ontstaan nu wel centra voor samenwerking tussen school en universiteit. En bij het opstellen van de VWO-profielen is wel veel rekening gehouden met de aansluiting op de universiteit. ,,Maar we zijn er nog absoluut niet”, vindt Ritzen. Het zal nog tijd kosten voordat de nieuwe regels en structuren verankerd zijn. En tegelijk is er volgens hem behoefte aan nieuwe prikkels.

Veldhuis gaf de minister nog kritiek mee. Hij hekelde de verheerlijking van het ‘studiehuis’, waarin scholieren zelfstandig leren. Volgens hem is dat studiehuis vooral populair door zijn ,,paradijselijke klank”, maar kan de realiteit bar tegenvallen. Want Veldhuis twijfelt aan de zelfwerkzaamheid van jongeren tussen de vijftien en negentien jaar. Bovendien vindt hij dat het ministerie veel te weinig geld voor de studiehuizen heeft uitgetrokken. (HOP/3TU/SB)

De vanuit de TU’s geuite wens om de eisen aan het vakkenpakket van schoolverlaters te verruimen, heeft verbazing gewekt bij andere universiteiten.
Instroom

,,Dit komt als een duveltje uit een doosje”, was de reactie op een bijeenkomst bij de VSNU in Utrecht.

Vanuit de TU’s klonken deze maand stemmen om behalve scholieren met het profiel ‘natuur en techniek’ ook vwo’ers toe te laten die ‘natuur en gezondheid’ hebben gedaan. Men vreest anders een daling van het aantal eerstejaars. De gedachte is dat schoolverlaters met N&G door een juiste invulling van hun vrije ruimte direct toelaatbaar kunnen zijn tot een aantal techniekstudies. Hoewel de TU’s nog geen officieel standpunt over de kwestie hebben, wordt er al alom op gereageerd.

Bij de vereniging van universiteiten (VSNU) is men verbaasd over de ommezwaai, zo liet de Utrechtse collegevoorzitter Veldhuis afgelopen maandag blijken. Volgens hem was de discussie over profielen en toelating al enige tijd afgerond. ,,Maar nu krijgen we ineens nieuwe eisen van de technische universiteiten, als een duveltje uit een doosje.” Veldhuis, die voorzitter is van de VSNU-werkgroep VWO-WO, vond het ,,frappant” dat de visie op verplichte vakkenpakketten zo snel kan veranderen. De vereniging zal nog deze maand opnieuw advies uitbrengen over de kwestie.

Ook minister Ritzen was in Utrecht op de bijeenkomst bij het Informatiecentrum VWO-WO van de universiteiten universiteiten. Maar hij ging dit keer niet in op de kwestie van de exacte pakketten. Vorige week had hij in een eerste reactie wel zijn scepsis laten blijken, maar met definitieve uitspraken wil de bewindsman kennelijk nog wachten.

Wel betoogde de minister dat de kloof tussen VWO en WO nog lang niet gedicht is. Er ontstaan nu wel centra voor samenwerking tussen school en universiteit. En bij het opstellen van de VWO-profielen is wel veel rekening gehouden met de aansluiting op de universiteit. ,,Maar we zijn er nog absoluut niet”, vindt Ritzen. Het zal nog tijd kosten voordat de nieuwe regels en structuren verankerd zijn. En tegelijk is er volgens hem behoefte aan nieuwe prikkels.

Veldhuis gaf de minister nog kritiek mee. Hij hekelde de verheerlijking van het ‘studiehuis’, waarin scholieren zelfstandig leren. Volgens hem is dat studiehuis vooral populair door zijn ,,paradijselijke klank”, maar kan de realiteit bar tegenvallen. Want Veldhuis twijfelt aan de zelfwerkzaamheid van jongeren tussen de vijftien en negentien jaar. Bovendien vindt hij dat het ministerie veel te weinig geld voor de studiehuizen heeft uitgetrokken. (HOP/3TU/SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.