Education

Toelatingseisen bij drie studies omlaag

De vereniging van universiteiten (VSNU) wil soepeler toelatingseisen bij een klein aantal techniekstudies. In Delft gaat het om ET, ST en TN.

Tot nu toe gold voor de meeste TU-studies dat scholieren met het profiel Natuur en Gezondheid (N+G) in hun ‘vrije ruimte’ extra wiskunde (Wi B2) en/of natuurkunde (N2) moesten doen. Vooral de besturen van Eindhoven en Twente wilden deze eisen verlagen. Dit om de nog steeds lage instroom bij de technische studies te verhogen. Delft stelde zich tijdens de discussie strikter op.

De VSNU heeft nu aan minister Ritzen een kleine bijstelling voorgesteld. De grootste verandering is dat bij chemische technologie zowel de wiskunde- als de natuurkunde-aanvulling worden geschrapt. Scholieren met het profiel N+G worden nu dus onverkort tot alle chemiestudies toegelaten.

Verder worden de eisen voor technische natuurkunde, elektrotechniek en informatietechniek gelijk aan die voor ‘gewone’ natuurkunde: vwo’ers met het N+G-profiel hoeven alleen extra wiskunde te doen.
Samenhang

Volgens de VSNU zit er nu meer samenhang in de eisen tussen TU-studies en verwante opleidingen aan de algemene universiteiten. Dat gold al voor de wiskunde en informatica, waar geen N2 vereist is. Maar nu geldt die gelijkschakeling ook voor de studies natuurkunde en scheikunde.

De VSNU verwacht dat de minister de nieuwe voorstellen zal overnemen. Maar bij de TU’s in Twente en Eindhoven denkt men nog na over een eventueel minderheidsstandpunt. Beide spijkeren studenten met hiaten in de vooropleiding liever zelf bij dan dat zij ze op voorhand moeten afwijzen.

De TU Delft volgde wel de VSNU-meerderheid in de versoepeling. Maar voor alle opleidingen die alleen in Delft te volgen zijn, gelden nog de maximale toelatingseisen. Zo wordt voor TB zowel wiskunde B2 als natuurkunde 2 vereist, terwijl voor technische bedrijfskunde in Twente en Eindhoven geen extra eisen gelden. Ook voor materiaalkunde blijven de maximale eisen gelden.

Tot nu toe gold voor de meeste TU-studies dat scholieren met het profiel Natuur en Gezondheid (N+G) in hun ‘vrije ruimte’ extra wiskunde (Wi B2) en/of natuurkunde (N2) moesten doen. Vooral de besturen van Eindhoven en Twente wilden deze eisen verlagen. Dit om de nog steeds lage instroom bij de technische studies te verhogen. Delft stelde zich tijdens de discussie strikter op.

De VSNU heeft nu aan minister Ritzen een kleine bijstelling voorgesteld. De grootste verandering is dat bij chemische technologie zowel de wiskunde- als de natuurkunde-aanvulling worden geschrapt. Scholieren met het profiel N+G worden nu dus onverkort tot alle chemiestudies toegelaten.

Verder worden de eisen voor technische natuurkunde, elektrotechniek en informatietechniek gelijk aan die voor ‘gewone’ natuurkunde: vwo’ers met het N+G-profiel hoeven alleen extra wiskunde te doen.
Samenhang

Volgens de VSNU zit er nu meer samenhang in de eisen tussen TU-studies en verwante opleidingen aan de algemene universiteiten. Dat gold al voor de wiskunde en informatica, waar geen N2 vereist is. Maar nu geldt die gelijkschakeling ook voor de studies natuurkunde en scheikunde.

De VSNU verwacht dat de minister de nieuwe voorstellen zal overnemen. Maar bij de TU’s in Twente en Eindhoven denkt men nog na over een eventueel minderheidsstandpunt. Beide spijkeren studenten met hiaten in de vooropleiding liever zelf bij dan dat zij ze op voorhand moeten afwijzen.

De TU Delft volgde wel de VSNU-meerderheid in de versoepeling. Maar voor alle opleidingen die alleen in Delft te volgen zijn, gelden nog de maximale toelatingseisen. Zo wordt voor TB zowel wiskunde B2 als natuurkunde 2 vereist, terwijl voor technische bedrijfskunde in Twente en Eindhoven geen extra eisen gelden. Ook voor materiaalkunde blijven de maximale eisen gelden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.