Education

Toekomst MUB nog onzeker

De VVD en de PvdA overleggen deze week over de patstelling rond het wetsvoorstel over de universitaire bestuursstructuur. Lukt het niet die te doorbreken, dan dreigt Ritzens wetsvoorstel te sneuvelen.

br />
Het strijdpunt is nog steeds de vraag of studenten lid kunnen worden van het faculteitsbestuur. Het PvdA-voorstel dat dat mogelijk maakt, zal waarschijnlijk een meerderheid halen. Maar de VVD is fel tegen en dreigt in dat geval tegen het hele wetsvoorstel stemmen. De kans bestaat dat de MUB het dan niet haalt, en die uitkomst wenst noch de VVD noch de PvdA.

Beide fracties willen er voor aanstaande maandag uitkomen. Dan is er een technisch overleg over de MUB; later die week wordt er waarschijnlijk gestemd. De woordvoerders van beide partijen kozen begin deze week dan ook een gematigde toon. Van Gelder van de PvdA zei zich ,,verantwoordelijk te voelen” voor de ontstane situatie. VVD’ster De Vries vond dat er ,,respect” nodig is ,,voor wat er in beide fracties leeft.”

Vorige week, aan het slot van het Kamerdebat, lagen de verhoudingen scherper. Volgens De Vries raakt het PvdA- voorstel ,,het hart van de wet”. ,,De MUB moet een breuk met het verleden bewerkstelligen”, licht zij toe. ,,En dit voorstel doet daar afbreuk aan.” Van Gelder wilde eveneens van geen wijken weten. Hij staat onder druk van zijn fractie om iets aan de positie van studenten te doen.

Ritzen liet zijn aanvankelijke verzet tegen het voorstel varen. Hij noemde het voorstel eind vorige week ‘overbodig’, omdat de MUB een student als faculteitsbestuurder naar de letter van de wet ook nu al niet uitsluit. Daarmee kwam hij de PvdA tegemoet, maar vervreemdde hij zich tegelijk van de VVD.

In het kielzog van de discussie over het faculteitsbestuur werden vorige week ook zaken gedaan over het bestuur een niveau lager, dat van de opleiding. Ritzen liet weten geen onoverkomelijke bezwaren meer te hebben tegen een student in dit opleidingsbestuur. Een voorstel van D66 hierover zal nu waarschijnlijk een meerderheid halen. (HOPH.Ob.)

De VVD en de PvdA overleggen deze week over de patstelling rond het wetsvoorstel over de universitaire bestuursstructuur. Lukt het niet die te doorbreken, dan dreigt Ritzens wetsvoorstel te sneuvelen.

Het strijdpunt is nog steeds de vraag of studenten lid kunnen worden van het faculteitsbestuur. Het PvdA-voorstel dat dat mogelijk maakt, zal waarschijnlijk een meerderheid halen. Maar de VVD is fel tegen en dreigt in dat geval tegen het hele wetsvoorstel stemmen. De kans bestaat dat de MUB het dan niet haalt, en die uitkomst wenst noch de VVD noch de PvdA.

Beide fracties willen er voor aanstaande maandag uitkomen. Dan is er een technisch overleg over de MUB; later die week wordt er waarschijnlijk gestemd. De woordvoerders van beide partijen kozen begin deze week dan ook een gematigde toon. Van Gelder van de PvdA zei zich ,,verantwoordelijk te voelen” voor de ontstane situatie. VVD’ster De Vries vond dat er ,,respect” nodig is ,,voor wat er in beide fracties leeft.”

Vorige week, aan het slot van het Kamerdebat, lagen de verhoudingen scherper. Volgens De Vries raakt het PvdA- voorstel ,,het hart van de wet”. ,,De MUB moet een breuk met het verleden bewerkstelligen”, licht zij toe. ,,En dit voorstel doet daar afbreuk aan.” Van Gelder wilde eveneens van geen wijken weten. Hij staat onder druk van zijn fractie om iets aan de positie van studenten te doen.

Ritzen liet zijn aanvankelijke verzet tegen het voorstel varen. Hij noemde het voorstel eind vorige week ‘overbodig’, omdat de MUB een student als faculteitsbestuurder naar de letter van de wet ook nu al niet uitsluit. Daarmee kwam hij de PvdA tegemoet, maar vervreemdde hij zich tegelijk van de VVD.

In het kielzog van de discussie over het faculteitsbestuur werden vorige week ook zaken gedaan over het bestuur een niveau lager, dat van de opleiding. Ritzen liet weten geen onoverkomelijke bezwaren meer te hebben tegen een student in dit opleidingsbestuur. Een voorstel van D66 hierover zal nu waarschijnlijk een meerderheid halen. (HOPH.Ob.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.