Education

Toch vergoeding voor directeur onderzoekschool

Het college van bestuur draait de afschaffing terug van de vergoeding voor directeuren van onderzoekscholen. De raad van wetenschappelijk directeuren Delftse onderzoekscholen, die recent is opgericht om de belangen van de onderzoekscholen binnen de TU te behartigen, heeft bij het college gepleit tegen de afschaffing van de vergoeding.

Na dit protest is het college teruggekomen op het besluit uit de financiële kaderstelling voor de begroting voor het jaar 2000.

Onderzoekscholen kunnen de financiële compensatie van maximaal honderdvijftigduizend gulden per school gebruiken voor het maken van een jaarverslag, voor het organiseren van cursussen voor promovendi, voor extra secretariële ondersteuning en/of voor het aanstellen van een postdoc die onderwijs- en onderzoekstaken van de hoogleraar-directeur kan overnemen.

De compensatie geldt alleen voor directeuren van door de KNAW erkende onderzoekscholen waarvan de TU penvoerder is. Bovendien moet de onderzoekschool zich op een duidelijke en herkenbare wijze profileren. Als een school kwantitatief en kwalitatief onvoldoende resultaten behaalt, kan het college de compensatie verlagen. In 2002 wordt de regeling opnieuw bekeken.

Het tegenhouden van de afschaffing van de financiële vergoeding voor hoogleraren, was het eerste wapenfeit van de raad van wetenschappelijke directeuren Delftse onderzoekscholen. Deze raad wil nu starten met een structureel overleg met het college van bestuur over het TU-beleid, net zoals het college dat nu met de Dioc-leiders voert. De raad heeft collegelid Berkhout uitgenodigd met hen over een aantal stellingen te discussiëren.

Het college van bestuur wil wel overleggen met de nieuwe raad, maar erkent de raad niet als officieel orgaan. Diocs zijn het nieuwe speerpunt, ,,maar wat de TU nu aan onderzoekscholen heeft, wil ze in stand houden”, aldus collegevoorzitter De Voogd.

De raad van wetenschappelijk directeuren Delftse onderzoekscholen, die recent is opgericht om de belangen van de onderzoekscholen binnen de TU te behartigen, heeft bij het college gepleit tegen de afschaffing van de vergoeding. Na dit protest is het college teruggekomen op het besluit uit de financiële kaderstelling voor de begroting voor het jaar 2000.

Onderzoekscholen kunnen de financiële compensatie van maximaal honderdvijftigduizend gulden per school gebruiken voor het maken van een jaarverslag, voor het organiseren van cursussen voor promovendi, voor extra secretariële ondersteuning en/of voor het aanstellen van een postdoc die onderwijs- en onderzoekstaken van de hoogleraar-directeur kan overnemen.

De compensatie geldt alleen voor directeuren van door de KNAW erkende onderzoekscholen waarvan de TU penvoerder is. Bovendien moet de onderzoekschool zich op een duidelijke en herkenbare wijze profileren. Als een school kwantitatief en kwalitatief onvoldoende resultaten behaalt, kan het college de compensatie verlagen. In 2002 wordt de regeling opnieuw bekeken.

Het tegenhouden van de afschaffing van de financiële vergoeding voor hoogleraren, was het eerste wapenfeit van de raad van wetenschappelijke directeuren Delftse onderzoekscholen. Deze raad wil nu starten met een structureel overleg met het college van bestuur over het TU-beleid, net zoals het college dat nu met de Dioc-leiders voert. De raad heeft collegelid Berkhout uitgenodigd met hen over een aantal stellingen te discussiëren.

Het college van bestuur wil wel overleggen met de nieuwe raad, maar erkent de raad niet als officieel orgaan. Diocs zijn het nieuwe speerpunt, ,,maar wat de TU nu aan onderzoekscholen heeft, wil ze in stand houden”, aldus collegevoorzitter De Voogd.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.