Education

Tijdloze software gaat foutgevoelige evolutie tegen

Prof.dr. A. van Deursen, hoogleraar software engineering aan de faculteit EWI, heeft een subsidie gekregen van ruim een half miljoen euro voor het ontwikkelen van software die langer dan één generatie meegaat.

Van Deursen krijgt zijn subsidie voor het project ‘Reconstructor: Reconstructing Software Architectures for System Evaluation Purposes‘. De subsidie is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het ministerie van economische zaken binnen het Jacquard-onderzoeksprogramma. Dit heeft als doel de Nederlandse kennispositie op het gebied van software engineering te versterken. Afgelopen week heeft Van Deursen zijn Reconstructor-project gepresenteerd aan de software community, tijdens het eerste Jacquard-event.

Reconstructor zoekt een mogelijke oplossing voor de software-evolutieparadox, die professor van Deursen tijdens zijn intreerede op 23 februari uitgebreid zal behandelen. De software-evolutieparadox stelt dat software die verder evolueert steeds ongestructureerder wordt, waardoor verdere evolutie wordt geremd. Bij het ontwerp van nieuwe software wordt de structuur vastgelegd in het architectuurontwerp. Wanneer het softwaresysteem wordt uitgebreid of aangepast, worden de veranderingen alleen doorgevoerd in de broncode. Software-evolutie resulteert zodoende in steeds grotere verschillen tussen het architectuurontwerp en de broncode, waardoor verdere aanpassingen steeds foutgevoeliger, tijdrovender en duurder worden.

“Software speelt een cruciale rol in allerlei producten en organisaties. Om die reden wordt de concurrentiekracht van bedrijven steeds meer bepaald door het gemak waarmee zij hun softwaresystemen kunnen aanpassen”, stelt Van Deursen. “De software-evolutieparadox vormt hierin een belangrijke belemmering, die ertoe leidt dat aanpassingen uiteindelijk duur en risicovol worden. Bedrijven en organisaties kunnen profiteren van ons evolutieonderzoek door mee te doen aan onze projecten, of door het in dienst nemen van de door ons afgeleverde software-ingenieurs.”

Reconstructor richt zich op het reconstrueren van de architectuur vanuit de broncode en op de visualisatie van complexe en grote gereconstrueerde architectuur. De focus ligt hierbij op software voor risico-assessments. Het project, dat nog dit jaar van start gaat en vier jaar zal duren, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de TU Eindhoven en zeven bedrijven. De totale kosten voor het project zijn begroot op 1,3 miljoen euro. (IdB)

Van Deursen krijgt zijn subsidie voor het project ‘Reconstructor: Reconstructing Software Architectures for System Evaluation Purposes‘. De subsidie is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het ministerie van economische zaken binnen het Jacquard-onderzoeksprogramma. Dit heeft als doel de Nederlandse kennispositie op het gebied van software engineering te versterken. Afgelopen week heeft Van Deursen zijn Reconstructor-project gepresenteerd aan de software community, tijdens het eerste Jacquard-event.

Reconstructor zoekt een mogelijke oplossing voor de software-evolutieparadox, die professor van Deursen tijdens zijn intreerede op 23 februari uitgebreid zal behandelen. De software-evolutieparadox stelt dat software die verder evolueert steeds ongestructureerder wordt, waardoor verdere evolutie wordt geremd. Bij het ontwerp van nieuwe software wordt de structuur vastgelegd in het architectuurontwerp. Wanneer het softwaresysteem wordt uitgebreid of aangepast, worden de veranderingen alleen doorgevoerd in de broncode. Software-evolutie resulteert zodoende in steeds grotere verschillen tussen het architectuurontwerp en de broncode, waardoor verdere aanpassingen steeds foutgevoeliger, tijdrovender en duurder worden.

“Software speelt een cruciale rol in allerlei producten en organisaties. Om die reden wordt de concurrentiekracht van bedrijven steeds meer bepaald door het gemak waarmee zij hun softwaresystemen kunnen aanpassen”, stelt Van Deursen. “De software-evolutieparadox vormt hierin een belangrijke belemmering, die ertoe leidt dat aanpassingen uiteindelijk duur en risicovol worden. Bedrijven en organisaties kunnen profiteren van ons evolutieonderzoek door mee te doen aan onze projecten, of door het in dienst nemen van de door ons afgeleverde software-ingenieurs.”

Reconstructor richt zich op het reconstrueren van de architectuur vanuit de broncode en op de visualisatie van complexe en grote gereconstrueerde architectuur. De focus ligt hierbij op software voor risico-assessments. Het project, dat nog dit jaar van start gaat en vier jaar zal duren, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de TU Eindhoven en zeven bedrijven. De totale kosten voor het project zijn begroot op 1,3 miljoen euro. (IdB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.