Education

‘Tentamenboete’ wordt legaal

De ‘boete’ voor studenten die zich te laat inschrijven, krijgt een wettelijke basis. Voor maximaal 20 euro kunnen laatkomers een stoeltje in de tentamenzaal reserveren.

Foto: Marjolein van der Veldt

Begin 2014 ontstond er ophef over de administratiekosten die veel onderwijsinstellingen in rekening brengen voor studenten die zich te laat inschrijven voor een toets. Zo moest een Leidse rechtenstudent 225 euro neerleggen omdat ze een paar keer was vergeten zich aan te melden. Wettelijk mag zo’n ‘boete’ niet, maar veel opleidingen delen die toch uit om studenten aan te sporen zich op tijd in te schrijven.


Het alternatief is niet veel beter. Wie te laat is, mag geen tentamen doen en loopt mogelijk maanden studievertraging op. Het is namelijk wel toegestaan de inschrijving voor tentamens op een bepaald moment te sluiten. Anders is het volgens de instellingen onoverzichtelijk hoeveel studenten er uiteindelijk komen opdagen.


Compromis

Na Kamervragen en kritiek van studentenorganisaties ging toenmalig onderwijsminister Bussemaker in gesprek met universiteitenkoepel VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb. In oktober 2014 kwamen ze tot een compromis: hogescholen en universiteiten mogen hooguit twintig euro vragen als studenten zich te laat inschrijven voor een tentamen. Een half jaar later maakte Bussemaker bekend dat ze dit ook wettelijk mogelijk wilde maken.


Het wetsvoorstel heeft even op zich laten wachten, maar staat vier jaar later alsnog online voor consultatie. Iedereen mag erop schieten. Als de wijziging wordt aangenomen, gaat de nieuwe regeling per 1 januari 2021 in.


HOP, Melanie Zierse

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.