Education

Tekort Natuurkunde alweer verdubbeld

Het financiële tekort over 1995 van de faculteit Natuurkunde ontwikkelt zich explosief. Het komt waarschijnlijk uit op min drie miljoen gulden.

Dit is althans de verwachting van het college van bestuur. In de tussentijdse najaarsnota geeft de faculteit zelf een verwacht tekort aan van 1,6 miljoen, maar het cvb acht dit ,,niet realistisch”. Het faculteitsbestuur bijstrijdt die visie van het college niet, zo meldt de najaarsnota. In de zomernota dacht TN nog een jaartekort te voorzien van acht ton, maar het college schatte toen al min anderhalf miljoen in.

Het financiële tekort over 1995 van de faculteit Natuurkunde ontwikkelt zich explosief. Het komt waarschijnlijk uit op min drie miljoen gulden. Dit is althans de verwachting van het college van bestuur. In de tussentijdse najaarsnota geeft de faculteit zelf een verwacht tekort aan van 1,6 miljoen, maar het cvb acht dit ,,niet realistisch”. Het faculteitsbestuur bijstrijdt die visie van het college niet, zo meldt de najaarsnota. In de zomernota dacht TN nog een jaartekort te voorzien van acht ton, maar het college schatte toen al min anderhalf miljoen in.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.