Education

Techniek Museum zoekt sponsors voor verhuizing

De verhuizing van het Techniek Museum naar het gebouw van technische aardwetenschappen aan de Mijnbouwstraat lijkt eindelijk echt door te gaan. Het college van bestuur heeft daarover deze maand een principebesluit genomen.

Al heel wat jaren wordt er aan de TU gesproken over de verhuizing van het Techniek Museum, omdat de huidige locatie te klein zou zijn en niet wind- en waterdicht. De locatie aan de Mijnbouwstraat wordt ook al jarenlang genoemd. Aardwetenschappen moet dan wel eerst het gebouw verlaten en ook over deze verhuizing wordt al een hele poos gepraat.

Volgens vastgoedmedewerker Ronald Kuil staat het definitieve besluit over die laatste verhuizing zeer binnenkort op de agenda van het college van bestuur. “Als dat is gebeurd, kan het project verder. Waarschijnlijk kan aardwetenschappen eind 2006 weg zijn. Begin 2007 kan dan worden begonnen met het opknappen en renoveren van het pand, zodat het museum erin kan.”

Voorwaarde die het college aan het museum heeft gesteld, is wel dat het een deel van de kosten daarvoor zelf betaalt uit sponsorgelden. Volgens Kuil is de verhouding ongeveer fifty-fifty. Om hoeveel geld het gaat, kan hij nog niet zeggen. Dat moet nog blijken.

Museumdirecteur Han Heijmans, die deze week niet bereikbaar was, gaf begin dit jaar al in Delta aan waar hij sponsoren vandaan denkt te halen. “De rijksoverheid wil bÈtastudies stimuleren en het bedrijfsleven heeft belang bij goed geschoold technisch personeel”, zei hij toen.

Volgens Heijmans speelt zijn museum een belangrijke rol bij de werving van nieuwe studenten. Ook het college van bestuur denkt dat het museum een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de belangstelling voor technische opleidingen.

Het Techniek Museum huurt zijn huidige huisvesting van de gemeente Delft. Die onderzoekt nu of het gebouw geschikt is voor dans- en partycentrum Wesseling, dat zijn huidige onderkomen aan de Houttuinen op termijn moet verlaten door de aanleg van de treintunnel door Delft. Er wordt met name gekeken naar de geluidseffecten op de omgeving, want de dansschool zal meer lawaai produceren dan het museum.

In de omgeving van het huidige Techniek Museum staan nog meer veranderingen op stapel. De gemeente wil er dertig nieuwe, energiebesparende woningen bouwen, die in grootte variëren van 68 tot 150 vierkante meter en die een ondergrondse parkeerplaats krijgen. De al bestaande professorenwoningen worden opgeknapt en worden groepswoningen. Op de tijdelijke parkeerplaats achter het museum aan de Nieuwelaan wordt begin november gestart met de bouw van de uitbreiding van de Oostpoortschool. Vier van de nieuw te bouwen woningen komen bovenop de school.

Al heel wat jaren wordt er aan de TU gesproken over de verhuizing van het Techniek Museum, omdat de huidige locatie te klein zou zijn en niet wind- en waterdicht. De locatie aan de Mijnbouwstraat wordt ook al jarenlang genoemd. Aardwetenschappen moet dan wel eerst het gebouw verlaten en ook over deze verhuizing wordt al een hele poos gepraat.

Volgens vastgoedmedewerker Ronald Kuil staat het definitieve besluit over die laatste verhuizing zeer binnenkort op de agenda van het college van bestuur. “Als dat is gebeurd, kan het project verder. Waarschijnlijk kan aardwetenschappen eind 2006 weg zijn. Begin 2007 kan dan worden begonnen met het opknappen en renoveren van het pand, zodat het museum erin kan.”

Voorwaarde die het college aan het museum heeft gesteld, is wel dat het een deel van de kosten daarvoor zelf betaalt uit sponsorgelden. Volgens Kuil is de verhouding ongeveer fifty-fifty. Om hoeveel geld het gaat, kan hij nog niet zeggen. Dat moet nog blijken.

Museumdirecteur Han Heijmans, die deze week niet bereikbaar was, gaf begin dit jaar al in Delta aan waar hij sponsoren vandaan denkt te halen. “De rijksoverheid wil bÈtastudies stimuleren en het bedrijfsleven heeft belang bij goed geschoold technisch personeel”, zei hij toen.

Volgens Heijmans speelt zijn museum een belangrijke rol bij de werving van nieuwe studenten. Ook het college van bestuur denkt dat het museum een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de belangstelling voor technische opleidingen.

Het Techniek Museum huurt zijn huidige huisvesting van de gemeente Delft. Die onderzoekt nu of het gebouw geschikt is voor dans- en partycentrum Wesseling, dat zijn huidige onderkomen aan de Houttuinen op termijn moet verlaten door de aanleg van de treintunnel door Delft. Er wordt met name gekeken naar de geluidseffecten op de omgeving, want de dansschool zal meer lawaai produceren dan het museum.

In de omgeving van het huidige Techniek Museum staan nog meer veranderingen op stapel. De gemeente wil er dertig nieuwe, energiebesparende woningen bouwen, die in grootte variëren van 68 tot 150 vierkante meter en die een ondergrondse parkeerplaats krijgen. De al bestaande professorenwoningen worden opgeknapt en worden groepswoningen. Op de tijdelijke parkeerplaats achter het museum aan de Nieuwelaan wordt begin november gestart met de bouw van de uitbreiding van de Oostpoortschool. Vier van de nieuw te bouwen woningen komen bovenop de school.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.