Campus

​’Te veel meningen in plaats van feiten’

Op 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wat stemmen TU-medewerkers en studenten? Deze week: universitair hoofddocent en lid van De Jonge Akademie Arjan Houtepen.

Gaat u stemmen?
“Jazeker. Ik heb dat van huis uit meegekregen en altijd gedaan. Er zijn veel dingen mis met de democratie, denk aan de uitkomst van de verkiezingen in Amerika, de Brexit, het Oekraïnereferendum en de president van de Filippijnen. Veel mensen beweren dat dat het failliet van de democratie is, maar als je er niet aan deelneemt heb je ook geen recht van spreken: stemmen dus! Duidelijk is dat de democratie op dit moment functioneert op een manier waar niet iedereen blij mee is.”

Op welke partij gaat u stemmen?
“Ik neig richting D66, maar pin me er niet op vast. Ik ben vaak een strategisch stemmer, omdat ik altijd hoop dat we een kabinet krijgen dat op een verstandige manier regeert. Vaak heb ik gestemd op de grootste van de linkse partijen. Als je kijkt naar democratie, onderwijs en wetenschap, dan ben ik wel fan van D66. Het is een verstandige, vrij kalme partij die goed nadenkt en niet te ad hoc reageert.”

Op welke partij zou u nooit stemmen?
“Dat ligt voor de hand: PVV, die partij gaat op een verkeerde manier met de democratie om. En waarschijnlijk zou ik ook nooit stemmen op kleine christelijke partijen: mijn levensovertuiging strookt niet met hun opvattingen. Zeker als je het hebt over onderwerpen als abortus, homoseksualiteit en euthanasie.”

Waar zouden de verkiezingen dit jaar over moeten gaan?
“Over langetermijndenken, om oplossingen te formuleren voor bijvoorbeeld economische en klimaatproblemen, goed onderwijs en een goede verzorgingsstaat. Je ziet dat het nu veel gaat over eigenbelang en niet het algemeen belang, over gevoel en niet over ratio, over meningen in plaats van feiten. Dat is samen te vatten in één woord: populisme.”

Als u premier zou worden, wat zou u dan doen?
“Ik zou inzetten op duurzaamheid, goed onderwijs, goede zorg en verbinding.”

Welke maatregel zou u terug willen draaien?
“Ik vind het slecht om te veel te veranderen, ook in het onderwijs. Laat het een beetje stabiel. De maximum snelheid verlagen om de CO2-uitstoot terug te dringen, dat zou gemakkelijk moeten kunnen.”

De universiteit is het meest gebaat bij een kabinet dat…
“Een langetermijnvisie heeft op onderwijs en wetenschap. Alle grote partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s staan dat de administratieve last weg moet uit de wetenschap en dat er meer tijd moet worden gestoken in onderwijs en wetenschap. Er moet meer geld naar de eerste geldstroom (van de Rijksoverheid, red.) om de continuïteit van het onderzoek te garanderen. Meteen invoeren, ik kan niet wachten!”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.