Education

​Tassencontrole bij TU

Bij de Aula en de Library van de TU Delft vindt sinds vanochtend tassencontrole plaats naar aanleiding van een ‘ontvangen signaal’ waarvan de TU het risico ‘als beperkt inschat’.

Welk type signaal het betreft, wil de dienst Communication niet vertellen. Net zo min of er sprake is van terreurdreiging. Op A4’tjes bij koffieautomaten wordt melding gemaakt van een tassencontrole die steekproefsgewijs plaatsvindt, maar bij een personeelsingang van de bibliotheek wordt medewerkers alleen naar hun campuskaart gevraagd.

Bij de hoofdingang van de bibliotheek wordt iedereen door één specifieke deur geleid waar beveiligingsmedewerkers alle tassen controleren. Hetzelfde geldt bij de Aula. Aan de achterzijde van de Aula, bij het personeelsrestaurant, mogen mensen niet naar binnen.

Volgens directeur Mark Lammerts van Communication zal de controle de gehele dag duren en zal per dag worden bekeken of die voortduurt.

Update: 14.47 uur

Omdat de tassencontrole langere rijen kan veroorzaken zijn enkele colleges omgeroosterd naar andere locaties, zo laat het college van bestuur in een mail aan alle medewerkers weten.

Update 16.02 uur:

Desgevraagd zegt directeur Communication Mark Lammerts dat de tassencontrole niets te maken heeft met het mini symposium Advances in Security Science and – Technology. Dat symposium wordt morgen gehouden bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. De TU doet veel onderzoek naar veiligheidstechnologie.

Omroep West meldt dat er vanmiddag langs een fietspad op de campus een gasfles is gevonden, maar dat onbekend is of de gasfles iets met de tassencontrole te maken heeft.

De gasfles heeft volgens de politie niets te maken met de dreiging, meldt Omroep West rond half vijf.

Vooralsnog blijft de situatie vrijdag onveranderd.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.