Education

Taalpuristen vangen bot bij Zijlstra

Zijlstra springt niet in de bres voor studenten die hun scriptie liever in het Nederlands dan in het Engels schrijven. Universiteiten en hogescholen mogen zelf hun taalbeleid bepalen, schrijft hij aan de Stichting Nederlands.


De stichting van taalpuristen had een brief geschreven over een studente bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij wilde haar masterscriptie in het Nederlands schrijven, op verzoek van het ziekenhuis waar ze haar afstudeeronderzoek verrichtte. Haar scriptiebegeleider steunde haar, maar de examencommissie liet zich niet vermurwen. Uiteindelijk gaf ook de beroepscommissie deze studente ongelijk: ze moest met een Engelstalige scriptie afstuderen.


In de wet staat dat het hoger onderwijs in principe Nederlandstalig moet zijn, tenzij de instelling goede redenen heeft om daarvan af te wijken. “Het instellingsbestuur moet een deugdelijk onderbouwde gedragscode opstellen”, aldus Zijlstra in zijn brief.


Gevraagd naar deze gedragscode laat de universiteit weten: “De Radboud Universiteit stimuleert het gebruik van Engels als voertaal in de masteropleidingen. Met het oog op de internationalisering is het van belang dat studenten in een internationale context kunnen opereren.”


Laat dit geen ruimte voor enige coulance, bijvoorbeeld door de voorwaarde te stellen dat deze studente behalve de scriptie ook een taalvaardigheidstoets maakt? Die vraag beantwoordt de woordvoerder niet.


Maar Zijlstra ziet geen reden om de Radboud Universiteit hierop aan te spreken. De Nijmeegse bacheloropleidingen zijn overigens Nederlandstalig, met uitzondering van enkele vakken waarin studenten alvast aan Engelstalig onderwijs kunnen wennen.

Studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, gaan straks als het aan de staatsecretaris ligt drieduizend euro extra collegegeld betalen. En hun onderwijsinstelling betaalt voor hen een boete van drieduizend euro.

Rommeltje
Dat getuigt van weinig visie op onderwijs vinden de jonge liberalen. “Er ontstaat een rommeltje aan bezuinigingsmaatregelen: naast een prestatiebeurs in de bachelor komt er nu een sociaal leenstelsel in de masterfase, een tweede studie is al duurder en nu komt er ook nog een langstudeerboete voor studenten én instellingen bij”, zegt voorzitter Martijn Jonk.

Ontwikkeling
Die laatste bezuiniging kan bij de JOVD sowieso op weinig sympathie rekenen: “Het is slecht voor mensen die naast hun studie actief willen zijn. Hun wordt de vrijheid ontnomen zelf invulling te geven aan hun ontwikkeling”.

Lagere beurs
De jongeren hebben berekend dat de bezuinigingsdoelstelling die staatssecretaris Zijlstra wil behalen – 370 miljoen – ook kunnen worden geïncasseerd als de basisbeurs en de aanvullende beurs met dertig procent worden verminderd. Het bedrag dat studenten eventueel aanvullend lenen wordt in het plan via een sociaal leenstelsel terugbetaald.

Aanbodkant
“Wij willen niet op de aanbodkant van het onderwijs bezuinigen, zoals gebeurt door de langstudeerdersboete voor instellingen, maar bij de studenten zelf.” Een sociaal leenstelsel zorgt er volgens de JOVD voor dat studenten zich verantwoordelijker zullen voelen voor hun studieresultaten.

Leenstelsel
“Liever hadden wij in een keer een sociaal leenstelsel ingevoerd. Maar dit zou een stap in die richting zijn, die hopelijk de knop omzet bij studenten die niet willen lenen. Bovendien levert het de gewenste bezuiniging op.” Jonk benadrukt dat het wel de bedoeling is dat het bezuinigde geld wordt teruggeploegd in het hoger onderwijs.

CDA-punt
Is de VVD ook voor het plan te porren? Jonk: “Wij hebben ons voorstel voorgelegd aan Anne-Wil Lucas, de woordvoerder voor hoger onderwijs van de VVD. Zij vindt het een interessant plan.” Maar de langstudeerregeling staat toch in het regeerakkoord, en dat is toch heilig? “Dat klopt, maar die langstudeerboete is vooral een CDA-punt”, aldus Jonk.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de juridische haalbaarheid van de langstudeerdersregeling voor zittende studenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.