Education

Sustaina-bul naar Maastricht, TU Delft zesde

De Universiteit Maastricht wint een prijs voor duurzaamheid: de Sustaina-bul 2012 Award. De nummers twee zijn de Radboud Universiteit Nijmegen en de TU Eindhoven. De TU Delft eindigde op de zesde plaats.

Huurderskoepel
De drie huurdersorganisaties van studentenhuisvester Duwo zijn vorige week verenigd in de Huurderskoepel. Het gaat om Duwoners uit Amsterdam, de Vereniging Bewoners Uilenstede uit Amstelveen en WijWonen uit Delft. De drie blijven apart het lokale Duwobeleid volgen. In de Huurderskoepel krijgen ze ook inspraak op het algemene beleid van Duwo. De studentenhuisvester hoopt dat de nieuwe koepel zorgt voor meer continuïteit in het overleg.

Stadsbouwmeester
Voormalig Bouwkundedecaan Wytze Patijn is nu bijna honderd dagen stadsbouwmeester van Delft. Daarover vertelt hij op woensdagavond 13 april bij het Techniek Ontmoetingspunt Delft. Hij zal ingaan op ‘concrete projecten, voorstellen voor integrale aanpak en planvorming, programmapunten en de agenda van de stadsbouwmeester’. Patijn wordt geacht bij te dragen aan ‘een hoge kwaliteit van stedenbouw en architectuur in Delft’. De oud-decaan is ook ‘supervisor TU-campus’.

Krul
Hans Krul, secretaris van het college van bestuur (cvb) van de TU, heeft aangekondigd over te stappen naar de gemeente Delft. Hij wordt daar per 1 juli gemeentesecretaris/algemeen directeur. Krul werd in 1997 hoofd juridische zaken bij de TU Delft. Drie jaar later werd hij bevorderd tot secretaris van het cvb. Collegevoorzitter Dirk Jan van de Berg zegt in een persbericht blij te zijn dat ‘iemand met zoveel kennis van de TU Delft nu bij de gemeente zijn krachten gaat inzetten’. De universiteit gaat nu op zoek naar een opvolger voor Krul.

Sociaal huis
Het Delftse studentenhuis Bolkhuisch maakt kans op de titel studentenhuis van het jaar 2011. Na de eerste stemronde bleven elf van de dertig huizen die zich hadden ingeschreven over. Het Bolkhuisch profileert zich als sociaal huis waar bewoners zeven dagen per week samen eten, zes keer per maand een huisfeest houden en met elkaar op vakantie gaan. Er wonen 21 studenten. Vorig jaar won een ander Delfts studentenhuis, de Engelenbak, de wedstrijd. 

De universiteiten van Maastricht, Nijmegen en Eindhoven zetten in hun jaarverslag hoeveel water, gas en elektriciteit ze gebruiken. En of dat al wat minder is dan het jaar ervoor. Ze geven meer informatie over hun milieubeleid en hun fair trade-inkopen dan de andere universiteiten.


Alleen Groningen komt nog een beetje bij hen in de buurt, blijkt uit onderzoek van Rank a Brand en Morgen. Dat zijn organisaties die duurzaamheid onder de aandacht willen brengen. Zij hebben alle veertien Nederlandse universiteiten getoetst op transparantie en duurzaamheid.


Ze kozen 24 criteria en keken of ze er informatie over konden vinden. Is er een duurzaamheidsbeleid? Dringt duurzaamheid tot het onderwijs door? Wat laten de universiteiten weten over hun duurzaamheid?


Punten kregen de instellingen als ze hierover openheid verschaften in hun jaarverslag of op hun website. Maastricht scoorde op twaalf van de 24 criteria. Nijmegen deed dat tien keer en Eindhoven negen keer.


De Vrije Universiteit en de Open Universiteit scoorden maar één punt: ze schrijven in hun jaarverslag dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Of dit in de praktijk ergens toe leidt, viel voor de onderzoekers niet na te gaan.


De organisaties pleiten vooral voor openheid. Ze willen de universiteiten aanmoedigen hun duurzaamheidsbeleid inzichtelijk te maken. Nu vallen de universiteiten niet of nauwelijks met elkaar te vergelijken en kunnen ze ook niet van elkaar leren, vinden ze. “Uit gesprekken blijkt dat er meer gebeurt dan de universiteiten naar buiten brengen”, zegt projectleider Sabina Gietema.


Meer informatie over de scores van de universiteiten is te vinden op www.duurzamestudent.nl.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.