Education

Studievoorschot? Daar komen we samen wel uit

Universiteiten, hogescholen en studenten willen onderling uitmaken waar de honderden miljoenen euro’s van het nieuwe leenstelsel naartoe gaan. De overheid moet zich er niet mee bemoeien, vinden ze.

Het geld is onder meer bestemd voor intensiever onderwijs, speciale talentprogramma’s voor studenten en bijscholing van docenten, schrijven de universiteiten en hogescholen samen met studentenorganisaties ISO en LSVb.

Wereldformaat

Verder moeten de onderwijsfaciliteiten van ‘wereldformaat’ worden en zouden studenten ook betere begeleiding moeten krijgen van studentenpsychologen en studieadviseurs. Dat staat in een beknopte ‘agenda’ van twee pagina’s die de partijen vandaag presenteren.

De honderden miljoenen euro’s voor het hoger onderwijs komen beschikbaar door het wegbezuinigen van de basisbeurs. Sinds september 2015 krijgen nieuwe studenten die beurs niet meer. De studentenorganisaties hebben er fel tegen geprotesteerd en ook de hogescholen waren er niet blij mee.

Nu willen ze in elk geval zelf bepalen wat er met het geld gaat gebeuren. Studenten van de medezeggenschapsraad krijgen instemmingsrecht op de besteding van het extra geld, spreken ze af. Universiteiten en hogescholen beloven bovendien dat ze zich zullen verantwoorden over de uitgaven.

Eigen verslag

Tegelijkertijd krijgen studenten van de centrale medezeggenschap de gelegenheid om hun eigen verslag hierover te maken. Dat verslag wordt samen met het jaarverslag van de onderwijsinstelling gepubliceerd en is dus voor iedereen toegankelijk en zichtbaar.

Het is de vraag of de politiek inderdaad vanaf de zijlijn gaat toekijken. Na de prestatieafspraken met universiteiten en hogescholen (over bijvoorbeeld het studietempo van studenten, het aantal lesuren en bijscholing van docenten) willen veel partijen dat er ‘kwaliteitsafspraken’ met de onderwijsinstellingen komen. Het is alleen niet duidelijk hoe die afspraken eruit gaan zien.

Het hbo en wetenschappelijk onderwijs leggen overigens verschillende accenten. “Hogescholen zetten in op maximale begeleiding”, zegt voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen, “vooral bij studiekeuze en tijdens het eerste jaar.”

De universiteiten willen vooral “meer docent per student”, aldus voorzitter Karl Dittrich van universiteitenvereniging VSNU. Ook gaan universiteiten meer belang hechten aan de onderwijsprestaties van hun docenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.