Education

Studieschulden: CDA-congres tegen hogere rente

De leden van het CDA willen geen hogere rente op studieschulden. Op hun partijcongres steunden ze dit weekend een motie van de jonge christendemocraten (CDJA).

(Foto: DUO)

Partijleider Sybrand Buma was tegen de motie. Hij zou immers het regeerakkoord moeten openbreken en dat leek hem geen goed idee, maar de leden legden zijn wens naast zich neer en steunden de jongeren toch.


De partijtop gaat nu in gesprek met de indieners. “De weerstand tegen het leenstelsel is groot en dat komt in deze motie tot uiting”, zegt Tweede Kamerlid Harry van der Molen. “Die weerstand deel ik, maar deze motie is lastig uitvoerbaar. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor.”


De hogere rente moet op termijn ruim 200 miljoen euro per jaar opleveren. Als dat geld er niet komt, vreest Van der Molen, zal het in de toekomst tot een bezuiniging op onderwijs leiden.


Nul procent

De rente op studieschulden is momenteel nul procent, maar gaat in de plannen van het kabinet omhoog. Per maand zouden aflossers gemiddeld geen 70 euro, maar 82 euro kwijt zijn, heeft het ministerie voorgerekend.


Overigens ging de motie niet alleen over de rente. De CDA-jongeren willen ook betere voorlichting over studieleningen. Op de website van DUO zou een banner moeten staan: “Let op: geld lenen kost geld. Ook als het voor je studie is.”


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.