Education

Studiebol heeft rijkere ouders

Studenten met rijke ouders halen vaker hun diploma dan studenten die het minder breed hebben. Vooral vrouwen en niet-westerse allochtonen hebben baat bij ouders met geld.

Waar het verschil vandaan komt, durft het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Jaarboek Onderwijs in Cijfers niet te zeggen. Misschien is het de rijkdom zelf, misschien het opleidingsniveau van de ouders.

Inkomen
Daar zouden de rekenmeesters graag meer over weten, maar het opleidingsniveau van ouders staat volgens het CBS nergens geregistreerd. Dit is in elk geval duidelijk: hoe hoger het ouderlijk inkomen, hoe groter de kans dat de kinderen een diploma in het hoger onderwijs halen.

Het CBS verdeelde een hele jaargang van jongeren in vijf gelijke groepen, naar inkomen van de ouders. Het studiesucces bleek over die vijf groepen stapsgewijs te stijgen.

Diploma
Dit effect treedt ook op als jongeren de eerste hindernis hebben genomen en aan een opleiding in het hoger onderwijs zijn begonnen. Hoe rijker hun ouders, hoe vaker studenten uiteindelijk hun diploma halen: van 65 naar 78 procent van het cohort. En dat diploma is bovendien vaker universitair: van 13 naar 33 procent.

Rijke jongeren van volledig Nederlandse afkomst halen naar verhouding minder vaak een universitair diploma dan rijke niet-westerse allochtonen: 33 om 38 procent. In de groep met het laagste inkomen ontlopen ze elkaar niet veel: 13 om 12 procent.

Vrouwen
Vrouwen doen het beter dan mannen in het hoger onderwijs; dat is al langer bekend. Maar met een financieel steuntje in de rug halen ze nog veel vaker hun diploma: van 70 procent geslaagd met arme ouders naar 84 procent geslaagd met rijke ouders. Onder mannen gaat het aandeel geslaagden omhoog van 59 naar 71 procent.

The air raid siren is the Engelenbak student house’s oldest tradition, yet none of the 28 residents know its exact origins. A gift brought by a stork, say the Virgil and Corps members who live together in this house on the Oude Delft. During the Second World War, the student residents had used this air raid siren to help chase away the German soldiers who had commandeered their beloved home. “The Germans had occupied our building, forcing the Dutch students to move to different places throughout the city”, explains Robert Hasselaar (24), a present-day Engelenbak resident. The displaced students would however regularly return to set off the air raid siren. “When the Germans had evacuated the building, the students would then plunder the cupboards. After about five times of returning to the house to find their cupboards bare, the Germans got fed up with it.” They Germans eventually moved out of the Engelenbak, and the Dutch students moved back in.
After the war, the siren was also regularly in use. On the first Monday of each month, air raid sirens across the Netherlands are tested, including the Engelenbak’s siren. Hasselaar and his fellow residents turn the crank, which causes a hellishly loud sound. When the Virgilians hear the siren, they all rush to the Engelenbak as a way of remembering the long ago episode with the German occupiers, but also as a signal to party. “When the siren sounds, all Virgilians down their drinks, and the drink’s party table is emptied in one go”, says Hasselaar. The siren isn’t used more than once a month, however. “It must remain a special occasion”, he adds, “because if we used the siren for every party, it would never stop.” 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.