Education

​Studerende ouders ‘geen zaak van het ministerie’

Veel studenten met kinderen stoppen voortijdig met hun opleiding. Hun problemen moeten volgens minister Bussemaker van Onderwijs ‘decentraal’ worden opgelost: door onderwijsinstellingen en gemeenten.

Een aantal fracties in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de positie van studenten met kinderen. Deze merendeels alleenstaande jonge moeders, bijna 2.300 in getal, verlaten het hoger onderwijs vaker zonder diploma dan andere studenten. Van degenen die in 2012 stopten, had maar een kwart de studie afgerond.

Leden van de PvdA vragen partijgenoot Bussemaker of hogescholen en universiteiten studerende moeders wel voldoende tegemoet komen met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, kinderopvang, een soepeler aanwezigheidsplicht en financiële steun uit het zogeheten profileringsfonds van hun instelling. Ook willen ze weten in hoeverre de scholingsplicht voor jonge bijstandsgerechtigden wel altijd rechtvaardig is.

Bussemaker stelt dat de uitvoering van de bijstandswet een zaak van de gemeenten is en dat die verschillende beleidskeuzes kunnen maken. Gaan ze buiten hun boekje, dan staat het gedupeerden vrij om te klagen en naar de rechter stappen. Ze verwijst daarbij naar het verhaal van Nadia, de werkloze hoogzwangere afgestudeerde die door haar gemeente gedwongen werd om opnieuw een studie te gaan volgen en die haar rechtszaak heeft gewonnen.

Ook vindt ze het belangrijk dat een gemeente goed uitzoekt of een werkloze jongere wel in staat is om onderwijs te volgen. Die zal “niet automatisch” worden afgewezen voor een bijstandsuitkering als hij nog geen 27 is.

De minister ziet niets in het idee van D66 om hogescholen en universiteiten landelijke richtlijnen te geven over de omgang met studerende ouders. “Het is aan de instellingen zelf om voor alle deelnemers zo veel mogelijk passende regelingen op maat te creëren.”

Ook een landelijke regeling voor zwangerschapsverlof van studenten vindt ze niet nodig. Studenten die uitlopen op hun studie kunnen nog drie jaar lenen en bovendien een beroep doen op de profileringsfondsen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.