Campus

Studentenraad kritiseert korting afstudeervergoeding

De studentenraad is boos omdat studenten niet tijdig te horen kregen dat hun speciale TU-afstudeervergoeding omlaag gaat. In het studentenstatuut, dat al drie maanden geleden is vastgesteld, staat dat de vergoeding voor afstudeermaanden omlaag gaat van 566 gulden per maand naar 435 gulden per maand.

Pas vorige week werd het statuut op het internet openbaar gemaakt. De studentenraad vindt dat de TU daarmee haar plicht heeft verzaakt studenten tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in het statuut. De vergoeding is bedoeld voor studenten die niet binnen de studiefinancieringstermijn afstudeerden, omdat ze bijvoorbeeld ziek waren of bestuurswerk deden.

De verlaging van de vergoeding is al op 1 november 1999 ingegaan. Voor studenten die voor 1 november recht op afstudeermaanden hebben gekregen, is er een overgangsregeling. Als zij nog aanspraak willen makan op de oude vergoeding moeten zij die voor 1 januari 2000 aanvragen.

Volgens de studentenraad verkeren studenten die op dit moment bestuurswerk doen in de veronderstelling nog aanspraak te kunnen maken op de oude vergoeding. Daarnaast bestaat volgens de raad de kans dat studenten die al voor november ‘maanden hebben verdiend’ deze door de ‘gebrekkige informatievoorziening’ te laat zullen aanvragen en daardoor hun aanspraak op de oude vergoeding verspelen.

Volgens de raad zou het college van bestuur de regeling moeten uitstellen tot volgend jaar zodat studenten wel tijdig op de hoogte gesteld kunnen worden.

In het studentenstatuut, dat al drie maanden geleden is vastgesteld, staat dat de vergoeding voor afstudeermaanden omlaag gaat van 566 gulden per maand naar 435 gulden per maand. Pas vorige week werd het statuut op het internet openbaar gemaakt. De studentenraad vindt dat de TU daarmee haar plicht heeft verzaakt studenten tijdig op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in het statuut. De vergoeding is bedoeld voor studenten die niet binnen de studiefinancieringstermijn afstudeerden, omdat ze bijvoorbeeld ziek waren of bestuurswerk deden.

De verlaging van de vergoeding is al op 1 november 1999 ingegaan. Voor studenten die voor 1 november recht op afstudeermaanden hebben gekregen, is er een overgangsregeling. Als zij nog aanspraak willen makan op de oude vergoeding moeten zij die voor 1 januari 2000 aanvragen.

Volgens de studentenraad verkeren studenten die op dit moment bestuurswerk doen in de veronderstelling nog aanspraak te kunnen maken op de oude vergoeding. Daarnaast bestaat volgens de raad de kans dat studenten die al voor november ‘maanden hebben verdiend’ deze door de ‘gebrekkige informatievoorziening’ te laat zullen aanvragen en daardoor hun aanspraak op de oude vergoeding verspelen.

Volgens de raad zou het college van bestuur de regeling moeten uitstellen tot volgend jaar zodat studenten wel tijdig op de hoogte gesteld kunnen worden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.