Education

Studentencomplex is ‘plat en saai’

Een meerderheid in de Delftse gemeenteraad vindt het ontwerp voor de zes verdiepingen tellende studentenhuisvesting aan het De Vries van Heystplantsoen saai.

CDA, Leefbaar Delft en D66 toonden zich in de commissie ruimtelijke ordening vorige week teleurgesteld over de plannen voor de nieuwbouw van architectenbureau KCAP. De PvdA sprak volgens het AD/Haagsche Courant van ‘droefmakende architectuur’.

Het ongeveer 250 wooneenheden tellende gebouw komt in de plaats van een groot deel van het oude Scheikundige Propedeuse-gebouw. Van dat gebouw blijven alleen de ‘villa’ aan de plantsoenzijde en het trappenhuis overeind. Daar omheen komt een ‘jas van nieuwbouw’, zoals het in het ambtelijke stuk ‘Ruimtelijke onderbouwing. Studentenhuisvesting De Vries van Heystplantsoen’ wordt beschreven.

De plannen die in opdracht van studentenhuisvester Duwo zijn ontworpen, waren door het CDA op de agenda van de raadscommissie gezet. Volgens CDA-fractielid Aad van Tongeren is de architect het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor TU-Noord in het algemeen en het De Vries van Heystplantsoen in het bijzonder uit het oog verloren. “Daarin streven we naar architectuur van een hoogwaardig niveau. Voor dit gebouw was vastgelegd dat de hoogte zes meter mocht variëren, maar net als veel andere nieuwbouw is deze studentenhuisvesting plat en saai geworden.”

Van Tongeren zegt te snappen dat Duwo met een beperkt budget werkt, maar voegt daaraan toe dat een gebouw zeker vijftig jaar moet blijven staan.

Duwo-directeur Jan Benschop begrijpt de commotie om het gebouw niet. Hij is erg ingenomen met het ontwerp. “Natuurlijk houden we rekening met het budget, maar dat stoort ons niet in het leveren van kwaliteit.”

Benschop zegt dat de architect zeker wel oog heeft gehad voor het beeldkwaliteitsplan, dat volgens hem een initiatief van Duwo zelf was. “Maar binnen dat plan heeft een architect wel vrijheid. De politici die dit ontwerp niet mooi vinden, hadden graag torentjes en andere tierelantijntjes gezien. Maar dat maken we niet meer, die tijd is geweest. Dit gebouw is niet méér van hetzelfde, maar het harmonieert wel met zijn omgeving.”

Een raadsmeerderheid vindt hoe dan ook dat voor volgende nieuwbouwplannen ‘specifiekere en dwingendere eisen’ moeten worden gesteld, vertelt Van Tongeren. Zodat de Delftse burger later niet voor verrassingen komt te staan.

De CDA-man vindt dat burgers nu te laat worden geconfronteerd met nieuwbouwplannen, namelijk op het moment dat een gebouw wordt gebouwd of zelfs helemaal klaar is. Daarom wil zijn partij nieuwbouwplannen in het vervolg al in een vroeg stadium op de eigen website publiceren.

Overigens is de gemeenteraad ook te laat met zijn aandacht voor de nieuwbouw aan het De Vries van Heystplantsoen. De plannen voor bouwwerk zijn al goedgekeurd door de welstandscommissie en ze vallen binnen het geldende bestemmingsplan. (SB)

CDA, Leefbaar Delft en D66 toonden zich in de commissie ruimtelijke ordening vorige week teleurgesteld over de plannen voor de nieuwbouw van architectenbureau KCAP. De PvdA sprak volgens het AD/Haagsche Courant van ‘droefmakende architectuur’.

Het ongeveer 250 wooneenheden tellende gebouw komt in de plaats van een groot deel van het oude Scheikundige Propedeuse-gebouw. Van dat gebouw blijven alleen de ‘villa’ aan de plantsoenzijde en het trappenhuis overeind. Daar omheen komt een ‘jas van nieuwbouw’, zoals het in het ambtelijke stuk ‘Ruimtelijke onderbouwing. Studentenhuisvesting De Vries van Heystplantsoen’ wordt beschreven.

De plannen die in opdracht van studentenhuisvester Duwo zijn ontworpen, waren door het CDA op de agenda van de raadscommissie gezet. Volgens CDA-fractielid Aad van Tongeren is de architect het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor TU-Noord in het algemeen en het De Vries van Heystplantsoen in het bijzonder uit het oog verloren. “Daarin streven we naar architectuur van een hoogwaardig niveau. Voor dit gebouw was vastgelegd dat de hoogte zes meter mocht variëren, maar net als veel andere nieuwbouw is deze studentenhuisvesting plat en saai geworden.”

Van Tongeren zegt te snappen dat Duwo met een beperkt budget werkt, maar voegt daaraan toe dat een gebouw zeker vijftig jaar moet blijven staan.

Duwo-directeur Jan Benschop begrijpt de commotie om het gebouw niet. Hij is erg ingenomen met het ontwerp. “Natuurlijk houden we rekening met het budget, maar dat stoort ons niet in het leveren van kwaliteit.”

Benschop zegt dat de architect zeker wel oog heeft gehad voor het beeldkwaliteitsplan, dat volgens hem een initiatief van Duwo zelf was. “Maar binnen dat plan heeft een architect wel vrijheid. De politici die dit ontwerp niet mooi vinden, hadden graag torentjes en andere tierelantijntjes gezien. Maar dat maken we niet meer, die tijd is geweest. Dit gebouw is niet méér van hetzelfde, maar het harmonieert wel met zijn omgeving.”

Een raadsmeerderheid vindt hoe dan ook dat voor volgende nieuwbouwplannen ‘specifiekere en dwingendere eisen’ moeten worden gesteld, vertelt Van Tongeren. Zodat de Delftse burger later niet voor verrassingen komt te staan.

De CDA-man vindt dat burgers nu te laat worden geconfronteerd met nieuwbouwplannen, namelijk op het moment dat een gebouw wordt gebouwd of zelfs helemaal klaar is. Daarom wil zijn partij nieuwbouwplannen in het vervolg al in een vroeg stadium op de eigen website publiceren.

Overigens is de gemeenteraad ook te laat met zijn aandacht voor de nieuwbouw aan het De Vries van Heystplantsoen. De plannen voor bouwwerk zijn al goedgekeurd door de welstandscommissie en ze vallen binnen het geldende bestemmingsplan. (SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.