Campus

Studentenadviesbureau

Doe-het-zelf beroepskeuzeTwijfel je serieus over je huidige studie(keuze), denk je misschien al aan een andere studie, en welke dan? Kortom: ben je toe aan een pas op de plaats, een heroriëntatie op je studiekeuze? Misschien is dan de eendaagse cursus: Doe-het-zelf beroepskeuze iets voor jou.

Het dagprogramma bestaat uit het invullen van vragenlijsten, het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het zoeken in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Het is een korte cursus waarin je kennis maakt met je interesses, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die je studiekeuze kunnen ondersteunen. Aarzel niet en geef je op bij het studentenadviesbureau. Doelgroep: propedeusestudenten (1 en 2 jaars). Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.

Datum en tijd: 23 februari 1996, 9.30-15.30 uur.

Aanmelden: Studentenadviesbureau, tel. 015-2788012.
Gezocht

Drie Pre-introductiecoördinatoren Ladies Intro 1996.

Ook in 1996 zal de Ladies Intro, georganiseerd worden. De Ladies Intro is een introductiedag voor aankomende vrouwelijke studenten. Tijdens deze dag, die net voor de OWEE plaatsvindt, kunnen studentes met elkaar en met de TU Delft kennismaken. In november is er een terugkom-activiteit. Voor de organisatie van de Ladies Intro 1996 worden drie coördinatoren (V) gezocht. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de Ladies Intro. Dit betekent dat je het programma bedenkt, sprekers en workshopbegeleiders uitnodigt, mentoren werft, de begroting in de gaten houdt e.d. En natuurlijk zorg je in augustus en november dat de dagen goed verlopen. Je rond het af met het maken van het evaluatieverslag na afloop van de terugkom-activiteit. Gemiddeld werk je ongeveer 4 uur per week voor de Ladies Intro, in de periode van maart t/m december 1996. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke sollicitatie van drie studentes, het liefst verbonden aan verschillende studentenverenigingen. Heb je interesse stuur dan een korte brief met CV’s naar: TU Delft, BU/STA*D, t.a.v. E. Vermeulen, Julianalaan 134, 2628 BL Delft. De sluitingsdatum is 23 februari 1996.

Nadere informatie: Ellen Vermeulen, tel. 015-788012/7386 (ma, di, wo).

Study Tour Japan Essay Contest

De Japanse ambassade in Nederland roept kandidaten op om deel te nemen aan de 18e ‘Study Tour of Japan Contest’. Het is de bedoeling dat men een essay schrijft over het onderwerp “In what field could Japan and your country cooperate to make a contribution to the world?” De winnaars komen in aanmerking voor een reis naar Japan. De deelnemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

– beschikken over de nationaliteit van één van de lidstaten van de EU;

– woonachtig zijn in de EU;

– zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 32 jaar bevinden;

– een goede beheersing hebben van de Engelse taal en

– Japan niet eerder in het kader van deze wedstrijd hebben bezocht.

De voorkeur bij de selectie zal uitgaan naar kandidaten die Japan nog nooit eerder hebben bezocht. Gedetailleerde informatie verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De essays moeten uiterlijk 31 maart 1996 in het bezit zijn van de Japanse ambassade.

Stages bij instellingen EU

Bij verschillende instellingen van de Europese Unie, o.a. de Europese Commissie en het Sociaal Economisch Comité, is er voor universitair afgestudeerden, vergevorderde universitaire studenten en afgestudeerde HBO-studenten gelegenheid om stage te lopen. Informatie is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De eerstkomende sluitingsdata voor aanmeldingen zijn: 31 maart voor stages bij de Europese Commissie en 1 april voor stages bij het Sociaal Economisch Comité.

Middle East Technical University

De Middle East Technical University organiseert van 24 juni tot 2 augustus 1996 een international summer school. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid om diverse cursussen te volgen o.a.: Greek, Romans and Byzantines in Anatolia: architecture and art history; Turkish-Islamic architecture and art in Anatolia; active tectonics; industrial rocks and minerals; policy planning and information systems in local government: cases from Turkey etc. Informatie is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 29 maart 1996.

Gestart vanaf 1991

Behoor jij tot de groep studenten die gestart is in 1991, dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op één jaar rentedragend lenen met bijbehorende OV-studentenkaart. Door de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je waarschijnlijk nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Daarnaast heeft de minister voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniek fonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en in 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan. In principe kun je dus én een rentedragende lening van de IBG krijgen én een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je bij de IBG leent behoudt je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.

Niet voldaan aan tempobeursnorm

Heb je in januari een bericht gekregen van de IBG dat de reeds ontvangen beurs van het vorig collegejaar wordt omgezet in een rentedragende lening omdat je niet hebt voldaan aan de tempobeursnorm, en is het puntentotaal volgens jou niet juist berekend, maak dan in ieder geval bezwaar bij de IBG door middel van een bezwaarschrift. Informatie bij het Studentenadviesbureau. Probeer de fout te herstellen en draag er zorg voor dat de juiste gegevens doorgegeven worden aan de Centrale Studentenadministratie. Deze laatste zal de gecorrigeerde gegevens dan naar de IBG versturen, waarna de omzetting ongedaan wordt gemaakt.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1285

Bew. cie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige

Contactpersoon: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1289

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1300

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1309

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage aan de noordflank van Venlo.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of methet secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Doe-het-zelf beroepskeuze

Twijfel je serieus over je huidige studie(keuze), denk je misschien al aan een andere studie, en welke dan? Kortom: ben je toe aan een pas op de plaats, een heroriëntatie op je studiekeuze? Misschien is dan de eendaagse cursus: Doe-het-zelf beroepskeuze iets voor jou. Het dagprogramma bestaat uit het invullen van vragenlijsten, het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het zoeken in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Het is een korte cursus waarin je kennis maakt met je interesses, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die je studiekeuze kunnen ondersteunen. Aarzel niet en geef je op bij het studentenadviesbureau. Doelgroep: propedeusestudenten (1 en 2 jaars). Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.

Datum en tijd: 23 februari 1996, 9.30-15.30 uur.

Aanmelden: Studentenadviesbureau, tel. 015-2788012.
Gezocht

Drie Pre-introductiecoördinatoren Ladies Intro 1996.

Ook in 1996 zal de Ladies Intro, georganiseerd worden. De Ladies Intro is een introductiedag voor aankomende vrouwelijke studenten. Tijdens deze dag, die net voor de OWEE plaatsvindt, kunnen studentes met elkaar en met de TU Delft kennismaken. In november is er een terugkom-activiteit. Voor de organisatie van de Ladies Intro 1996 worden drie coördinatoren (V) gezocht. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de Ladies Intro. Dit betekent dat je het programma bedenkt, sprekers en workshopbegeleiders uitnodigt, mentoren werft, de begroting in de gaten houdt e.d. En natuurlijk zorg je in augustus en november dat de dagen goed verlopen. Je rond het af met het maken van het evaluatieverslag na afloop van de terugkom-activiteit. Gemiddeld werk je ongeveer 4 uur per week voor de Ladies Intro, in de periode van maart t/m december 1996. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke sollicitatie van drie studentes, het liefst verbonden aan verschillende studentenverenigingen. Heb je interesse stuur dan een korte brief met CV’s naar: TU Delft, BU/STA*D, t.a.v. E. Vermeulen, Julianalaan 134, 2628 BL Delft. De sluitingsdatum is 23 februari 1996.

Nadere informatie: Ellen Vermeulen, tel. 015-788012/7386 (ma, di, wo).

Study Tour Japan Essay Contest

De Japanse ambassade in Nederland roept kandidaten op om deel te nemen aan de 18e ‘Study Tour of Japan Contest’. Het is de bedoeling dat men een essay schrijft over het onderwerp “In what field could Japan and your country cooperate to make a contribution to the world?” De winnaars komen in aanmerking voor een reis naar Japan. De deelnemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

– beschikken over de nationaliteit van één van de lidstaten van de EU;

– woonachtig zijn in de EU;

– zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 32 jaar bevinden;

– een goede beheersing hebben van de Engelse taal en

– Japan niet eerder in het kader van deze wedstrijd hebben bezocht.

De voorkeur bij de selectie zal uitgaan naar kandidaten die Japan nog nooit eerder hebben bezocht. Gedetailleerde informatie verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De essays moeten uiterlijk 31 maart 1996 in het bezit zijn van de Japanse ambassade.

Stages bij instellingen EU

Bij verschillende instellingen van de Europese Unie, o.a. de Europese Commissie en het Sociaal Economisch Comité, is er voor universitair afgestudeerden, vergevorderde universitaire studenten en afgestudeerde HBO-studenten gelegenheid om stage te lopen. Informatie is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De eerstkomende sluitingsdata voor aanmeldingen zijn: 31 maart voor stages bij de Europese Commissie en 1 april voor stages bij het Sociaal Economisch Comité.

Middle East Technical University

De Middle East Technical University organiseert van 24 juni tot 2 augustus 1996 een international summer school. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid om diverse cursussen te volgen o.a.: Greek, Romans and Byzantines in Anatolia: architecture and art history; Turkish-Islamic architecture and art in Anatolia; active tectonics; industrial rocks and minerals; policy planning and information systems in local government: cases from Turkey etc. Informatie is verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 29 maart 1996.

Gestart vanaf 1991

Behoor jij tot de groep studenten die gestart is in 1991, dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op één jaar rentedragend lenen met bijbehorende OV-studentenkaart. Door de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je waarschijnlijk nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Daarnaast heeft de minister voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniek fonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en in 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan. In principe kun je dus én een rentedragende lening van de IBG krijgen én een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je bij de IBG leent behoudt je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.

Niet voldaan aan tempobeursnorm

Heb je in januari een bericht gekregen van de IBG dat de reeds ontvangen beurs van het vorig collegejaar wordt omgezet in een rentedragende lening omdat je niet hebt voldaan aan de tempobeursnorm, en is het puntentotaal volgens jou niet juist berekend, maak dan in ieder geval bezwaar bij de IBG door middel van een bezwaarschrift. Informatie bij het Studentenadviesbureau. Probeer de fout te herstellen en draag er zorg voor dat de juiste gegevens doorgegeven worden aan de Centrale Studentenadministratie. Deze laatste zal de gecorrigeerde gegevens dan naar de IBG versturen, waarna de omzetting ongedaan wordt gemaakt.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1285

Bew. cie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige

Contactpersoon: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1289

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1300

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1309

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage aan de noordflank van Venlo.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of methet secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.