Campus

Studentenadviesbureau

Ter inzageIn het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau ligt ter inzage:- een studiegids en folders van de Central European University (CEU).

De CEU is een universiteit voor geheel Midden- en Oost-Europa en heeft als belangrijkste vestigingsplaats Budapest. Samen met dependances in Warschau en Praag verzorgt de CEU ‘graduate’ onderwijs in economie, milieukunde, geschiedenis, internationale betrekkingen en Europese studies, rechten, politicologie en sociologie. Daarnaast zijn er nog programma’s op het gebied van nationalisme, privatisering, vrouwenstudies en Joodse geschiedenis;.

– Informatie over vakantiebanen, algemeen en concreet;

– Brochures van de Belastingdienst over vakantiewerk, bijbaantjes en je eerste baan;

– Brochure 96/97 van The London Institute: The London College of Printing & Distributive Trades, opleiding voor design en communicatie. Hierin worden 20 cursussen gepresenteerd met een lengte van 4 tot 10 weken, speciaal opgezet voor buitenlandse studenten. De TU Delft heeft geen uitwisselingsovereenkomst met dit instituut, maar wellicht zijn deze cursussen voor studenten Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde wel interessant;

– een aantal brochures over de international summer schools (met als onderwerpen: ‘art history, history, Shakespeare, English literature en medieval studies’) georganiseerd door de University of Cambridge;

– Aankondiging van de European Grandes Ecoles Trophy in Albi, Frankrijk op 15 en 16 juni. Deze motor-races staan open voor 26 racewagens. Meer informatie en aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in het Informatiecentrum

Stageplaatsbemiddeling Leuven Netwerk

De Stichting UETP-Randstad is een organisatie die als intermediair optreedt voor Europese subsidieprogramma’s in de regio Randstad. Door middel van deze subsidieprogramma’s en haar uitgebreide internationale contactennetwerk heeft UETP-Randstad de mogelijkheid om studenten en pas afgestudeerden van de TU Delft te helpen zoeken naar een geschikte stageplaats in de regio’s waar zich de universiteiten van het Leuven-Netwerk bevinden (Leuven, Londen, Aken, Parijs en Trondheim). Per regio kan men voor maximaal 10 à 15 kandidaten op jaarbasis bemiddelen. Voor pas afgestudeerden geldt dat de stage moet plaatsvinden binnen een termijn van één jaar na het afstuderen. Bovendien mag men op het moment van vertrek niet ouder zijn dan 28 jaar. Indien er een stageplaats gevonden wordt is er voor de betreffende kandidaat een vergoeding beschikbaar in de vorm van een Leonardo-beurs. Gedetailleerde informatie over deze stageplaatsbemiddeling is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

Helsinki University Technology

Het Linkage Program van Helsinki University of Technology is een éénjarige cursus op het gebied van ‘modern technology in pulp and paper industry’. De cursus staat open voor deelnemers die een B.Sc. graad hebben gehaald dan wel een opleiding van vergelijkbaar niveau hebben gevolgd (dat wil zeggen tenminste 3 jaar universiteit dan wel 4 jaar HBO). Sluitingsdatum voor aanmeldingen voor het cursusjaar 1996-1997 is eind april.Gedetailleerde informatie over deze cursus ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

Stage en studiefinanciering

Als je thuiswonend bent en je gaat een aantal maanden naar het buitenland om te studeren, of om stage te lopen, dan kun je een uitwonende beurs aanvragen voor die periode, door middel van een WS-formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Zorg er dan wel voor dat de gemeente waar je staat ingeschreven je ouderlijk adres als postadres aantekent, omdat de IBG ook uitwonenden controles verricht.
Master’s Programma

Chalmers University of Technology (Göteborg) organiseert voor het komende academische jaar 1996-1997 diverse International Master’s programma’s op de volgende vakgebieden:

– applied environmental measurement techniques;

– digital communication systems and technology;

– management of production;

– management of transportation;

– materials science and engineering;

– physics and engineering physics-nanophysics;

– structural engineering.

De programma’s nemen drie semesters in beslag, van begin september tot eind mei. Het is ook mogelijk om één of twee semesters te volgen. De voertaal is Engels. Er hoeft geen collegegeld te worden betaald. De reis- en verblijfskosten in Zweden zijn voor eigen rekening. De universiteit biedt hulp bij het vinden van huisvesting. De programma’s staan open voor studenten van technische universiteiten die gevorderd zijn in de studie. Verder moet men beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal. Naast deze algemene eisen heeft ieder master’s programma zijn eigen specifieke eisen, waaraan men moet voldoen. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 mei 1996. Gedetailleerde informatie over de verschillende programma’s is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier kan men ook informatie vinden over diverse fondsen voor studie en onderzoek in het buitenland.

Shell Travel Bursary

Shell International B.V. stelt studenten in de gelegenheid om een Travel Bursary te verdienen. Een Travel Bursary (oftewel reisdonatie) is een bedrag van fl.1000,- verstrekt aan (universitaire) studenten als bijdrage in de kosten van een reis. Deelname staat open voor universitaire studenten uit alle studierichtingen die niet in hun laatste studiejaar zijn. Studenten moeten een aanmeldingsformulier invullen waarop enige gegevens gevraagd worden over studie en nevenactiviteiten alsmede de vraag beantwoorden ‘if you get the money, what are you going to do with it? Gedetailleerde informatie over de Shell Travel Bursaries alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 29 maart 1996.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Ned. NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1285:

Bew. cie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1289:

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1300:

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan voor ander verkeer in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1309:

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage noordflank Venlo.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Ter inzage

In het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau ligt ter inzage:

– een studiegids en folders van de Central European University (CEU). De CEU is een universiteit voor geheel Midden- en Oost-Europa en heeft als belangrijkste vestigingsplaats Budapest. Samen met dependances in Warschau en Praag verzorgt de CEU ‘graduate’ onderwijs in economie, milieukunde, geschiedenis, internationale betrekkingen en Europese studies, rechten, politicologie en sociologie. Daarnaast zijn er nog programma’s op het gebied van nationalisme, privatisering, vrouwenstudies en Joodse geschiedenis;.

– Informatie over vakantiebanen, algemeen en concreet;

– Brochures van de Belastingdienst over vakantiewerk, bijbaantjes en je eerste baan;

– Brochure 96/97 van The London Institute: The London College of Printing & Distributive Trades, opleiding voor design en communicatie. Hierin worden 20 cursussen gepresenteerd met een lengte van 4 tot 10 weken, speciaal opgezet voor buitenlandse studenten. De TU Delft heeft geen uitwisselingsovereenkomst met dit instituut, maar wellicht zijn deze cursussen voor studenten Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde wel interessant;

– een aantal brochures over de international summer schools (met als onderwerpen: ‘art history, history, Shakespeare, English literature en medieval studies’) georganiseerd door de University of Cambridge;

– Aankondiging van de European Grandes Ecoles Trophy in Albi, Frankrijk op 15 en 16 juni. Deze motor-races staan open voor 26 racewagens. Meer informatie en aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in het Informatiecentrum

Stageplaatsbemiddeling Leuven Netwerk

De Stichting UETP-Randstad is een organisatie die als intermediair optreedt voor Europese subsidieprogramma’s in de regio Randstad. Door middel van deze subsidieprogramma’s en haar uitgebreide internationale contactennetwerk heeft UETP-Randstad de mogelijkheid om studenten en pas afgestudeerden van de TU Delft te helpen zoeken naar een geschikte stageplaats in de regio’s waar zich de universiteiten van het Leuven-Netwerk bevinden (Leuven, Londen, Aken, Parijs en Trondheim). Per regio kan men voor maximaal 10 à 15 kandidaten op jaarbasis bemiddelen. Voor pas afgestudeerden geldt dat de stage moet plaatsvinden binnen een termijn van één jaar na het afstuderen. Bovendien mag men op het moment van vertrek niet ouder zijn dan 28 jaar. Indien er een stageplaats gevonden wordt is er voor de betreffende kandidaat een vergoeding beschikbaar in de vorm van een Leonardo-beurs. Gedetailleerde informatie over deze stageplaatsbemiddeling is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

Helsinki University Technology

Het Linkage Program van Helsinki University of Technology is een éénjarige cursus op het gebied van ‘modern technology in pulp and paper industry’. De cursus staat open voor deelnemers die een B.Sc. graad hebben gehaald dan wel een opleiding van vergelijkbaar niveau hebben gevolgd (dat wil zeggen tenminste 3 jaar universiteit dan wel 4 jaar HBO). Sluitingsdatum voor aanmeldingen voor het cursusjaar 1996-1997 is eind april.Gedetailleerde informatie over deze cursus ligt ter inzage bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

Stage en studiefinanciering

Als je thuiswonend bent en je gaat een aantal maanden naar het buitenland om te studeren, of om stage te lopen, dan kun je een uitwonende beurs aanvragen voor die periode, door middel van een WS-formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Zorg er dan wel voor dat de gemeente waar je staat ingeschreven je ouderlijk adres als postadres aantekent, omdat de IBG ook uitwonenden controles verricht.
Master’s Programma

Chalmers University of Technology (Göteborg) organiseert voor het komende academische jaar 1996-1997 diverse International Master’s programma’s op de volgende vakgebieden:

– applied environmental measurement techniques;

– digital communication systems and technology;

– management of production;

– management of transportation;

– materials science and engineering;

– physics and engineering physics-nanophysics;

– structural engineering.

De programma’s nemen drie semesters in beslag, van begin september tot eind mei. Het is ook mogelijk om één of twee semesters te volgen. De voertaal is Engels. Er hoeft geen collegegeld te worden betaald. De reis- en verblijfskosten in Zweden zijn voor eigen rekening. De universiteit biedt hulp bij het vinden van huisvesting. De programma’s staan open voor studenten van technische universiteiten die gevorderd zijn in de studie. Verder moet men beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal. Naast deze algemene eisen heeft ieder master’s programma zijn eigen specifieke eisen, waaraan men moet voldoen. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 mei 1996. Gedetailleerde informatie over de verschillende programma’s is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier kan men ook informatie vinden over diverse fondsen voor studie en onderzoek in het buitenland.

Shell Travel Bursary

Shell International B.V. stelt studenten in de gelegenheid om een Travel Bursary te verdienen. Een Travel Bursary (oftewel reisdonatie) is een bedrag van fl.1000,- verstrekt aan (universitaire) studenten als bijdrage in de kosten van een reis. Deelname staat open voor universitaire studenten uit alle studierichtingen die niet in hun laatste studiejaar zijn. Studenten moeten een aanmeldingsformulier invullen waarop enige gegevens gevraagd worden over studie en nevenactiviteiten alsmede de vraag beantwoorden ‘if you get the money, what are you going to do with it? Gedetailleerde informatie over de Shell Travel Bursaries alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 29 maart 1996.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Ned. NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1285:

Bew. cie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1289:

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1300:

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan voor ander verkeer in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1309:

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage noordflank Venlo.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.