Campus

Studentenadviesbureau

UitschrijfmogelijkheidOpgelet! Speciaal voor spijtoptanten tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de P-fase.Eerstejaars studenten die staan ingeschreven voor de propedeutische fase, waaronder ook de studenten die na het eerste inschrijvingsjaar zijn omgezwaaid en in hun tweede inschrijvingsjaar aan een andere studie beginnen, kunnen op eigen verzoek worden uitgeschreven met een wachtmaand van één (kalender)maand.

Mits je natuurlijk nergens anders staat ingeschreven. Als voorbeeld: vraag je in december 1995 om uitschrijving dan wordt je per 1 februari 1996 uitgeschreven. 1 februari is tevens de laatste datum, waarbij je niet hoeft te voldoen aan de tempobeurs norm.

N.B.: Natuurlijk zelf zorgen voor inlevering OV-kaart, stopzetten studiefinanciering en stopzetten inschrijvingsduur. Je behoudt het recht op het zo uitgespaarde stufideel voor later.
VSB Beurzen

De Verenigde Spaarbank (VSB) stelt in 1996 12 beurzen beschikbaar voor TU Delft studenten die na afronding van hun opleiding (eerste fase) een studie in het buitenland willen volgen of daar onderzoek willen doen, waarmee zij hun kennis kunnen verbreden of verdiepen. De aanvullende studie moet minimaal 3 en mag maximaal 24 aaneengesloten maanden duren en moet binnen die periode af te ronden zijn. De beurs is niet bestemd voor stages. Afhankelijk van de begroting van de aanvrager omvat de VSB Beurs een bedrag van fl.6.000,-, fl.9.000,- of fl.12.000,- en bestaat voor de helft uit een schenking en voor de andere helft uit een renteloze lening.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden waaraan men moet voldoen, de selectieprocedure, de selectiecriteria alsmede aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een VSB Beurs dienen vóór 1 maart 1996 een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de noodzakelijke bijlagen in te leveren bij het Studentenadviesbureau.
Afspraken-methode

In de loop van je studie stel je je misschien wel eens de vraag: moet ik nu wel of niet doorgaan met de studie? Je bent uit je studieritme, je hebt al langere tijd niet gestudeerd, je probeert zelf opnieuw op gang te komen, maar dat lukt niet goed. Je hebt een studie-planning gemaakt, maar je doet in feite niets, want feitelijk studeren gebeurt niet. Je bent heel druk bezig met denken over studeren, waardoor het lijkt alsof je er mee bezig bent. Wat niet het geval is. Degenen die wij de afspraken-methode aanbieden, zijn studenten die wel de aanleg, capaciteiten en interesses hebben om de studie aan de TU met succes af te ronden. Een analyse van je leerhistorie en een psychologisch onderzoek kunnen hierbij dienen als hulpmiddel.

Wat is het nu eigenlijk? De nadruk in de afspraken-methode ligt op het ondernemen van leeractiviteiten (het maken van sommen!), want dat is studeren. Je hebt immers langere tijd niet gestudeerd en gaat dit nu weer doen. Je maakt afspraken met jezelf, en die leer je na te komen. Dat begint eenvoudig:je gaat bijvoorbeeld drie maal een halfuur werken volgens precieze afspraken. Je bekijkt samen met de adviseur of dat goed gaat. Dan wordt de afgesproken tijd opgevoerd. Vooral belangrijk is dat je echt uitvoert wat je met jezelf afspreekt: Het gaat er dus om dat je een afspraak met jezelf even belangrijk moet vinden als een afspraak met een ander. De medewerkers van de groep Studieloopbaan vertellen je er graag meer over. Je kunt dagelijks langskomen van 9.00-17.00 uur op de Julianalaan 134. Een afspraak maken via de receptie kan natuurlijk ook, tel. 015-2788012.

Inschrijving IAESTE stages 1996

Vanaf heden is de inschrijving voor buitenlandse IAESTE stages in 1996 weer geopend voor oudere jaarsstudenten. Als jij hiervoor belangstelling hebt, moet je je melden bij de IAESTE stagecoördinator van jouw faculteit; deze beschikt ook over nadere gegevens over de verdere procedure en selectie. Inschrijving bij het IAESTE secretariaat is niet mogelijk. De inschrijving op de faculteit sluit op 20 november.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Uitschrijfmogelijkheid

Opgelet! Speciaal voor spijtoptanten tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de P-fase.

Eerstejaars studenten die staan ingeschreven voor de propedeutische fase, waaronder ook de studenten die na het eerste inschrijvingsjaar zijn omgezwaaid en in hun tweede inschrijvingsjaar aan een andere studie beginnen, kunnen op eigen verzoek worden uitgeschreven met een wachtmaand van één (kalender)maand. Mits je natuurlijk nergens anders staat ingeschreven. Als voorbeeld: vraag je in december 1995 om uitschrijving dan wordt je per 1 februari 1996 uitgeschreven. 1 februari is tevens de laatste datum, waarbij je niet hoeft te voldoen aan de tempobeurs norm.

N.B.: Natuurlijk zelf zorgen voor inlevering OV-kaart, stopzetten studiefinanciering en stopzetten inschrijvingsduur. Je behoudt het recht op het zo uitgespaarde stufideel voor later.
VSB Beurzen

De Verenigde Spaarbank (VSB) stelt in 1996 12 beurzen beschikbaar voor TU Delft studenten die na afronding van hun opleiding (eerste fase) een studie in het buitenland willen volgen of daar onderzoek willen doen, waarmee zij hun kennis kunnen verbreden of verdiepen. De aanvullende studie moet minimaal 3 en mag maximaal 24 aaneengesloten maanden duren en moet binnen die periode af te ronden zijn. De beurs is niet bestemd voor stages. Afhankelijk van de begroting van de aanvrager omvat de VSB Beurs een bedrag van fl.6.000,-, fl.9.000,- of fl.12.000,- en bestaat voor de helft uit een schenking en voor de andere helft uit een renteloze lening.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden waaraan men moet voldoen, de selectieprocedure, de selectiecriteria alsmede aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een VSB Beurs dienen vóór 1 maart 1996 een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de noodzakelijke bijlagen in te leveren bij het Studentenadviesbureau.
Afspraken-methode

In de loop van je studie stel je je misschien wel eens de vraag: moet ik nu wel of niet doorgaan met de studie? Je bent uit je studieritme, je hebt al langere tijd niet gestudeerd, je probeert zelf opnieuw op gang te komen, maar dat lukt niet goed. Je hebt een studie-planning gemaakt, maar je doet in feite niets, want feitelijk studeren gebeurt niet. Je bent heel druk bezig met denken over studeren, waardoor het lijkt alsof je er mee bezig bent. Wat niet het geval is. Degenen die wij de afspraken-methode aanbieden, zijn studenten die wel de aanleg, capaciteiten en interesses hebben om de studie aan de TU met succes af te ronden. Een analyse van je leerhistorie en een psychologisch onderzoek kunnen hierbij dienen als hulpmiddel.

Wat is het nu eigenlijk? De nadruk in de afspraken-methode ligt op het ondernemen van leeractiviteiten (het maken van sommen!), want dat is studeren. Je hebt immers langere tijd niet gestudeerd en gaat dit nu weer doen. Je maakt afspraken met jezelf, en die leer je na te komen. Dat begint eenvoudig:je gaat bijvoorbeeld drie maal een halfuur werken volgens precieze afspraken. Je bekijkt samen met de adviseur of dat goed gaat. Dan wordt de afgesproken tijd opgevoerd. Vooral belangrijk is dat je echt uitvoert wat je met jezelf afspreekt: Het gaat er dus om dat je een afspraak met jezelf even belangrijk moet vinden als een afspraak met een ander. De medewerkers van de groep Studieloopbaan vertellen je er graag meer over. Je kunt dagelijks langskomen van 9.00-17.00 uur op de Julianalaan 134. Een afspraak maken via de receptie kan natuurlijk ook, tel. 015-2788012.

Inschrijving IAESTE stages 1996

Vanaf heden is de inschrijving voor buitenlandse IAESTE stages in 1996 weer geopend voor oudere jaarsstudenten. Als jij hiervoor belangstelling hebt, moet je je melden bij de IAESTE stagecoördinator van jouw faculteit; deze beschikt ook over nadere gegevens over de verdere procedure en selectie. Inschrijving bij het IAESTE secretariaat is niet mogelijk. De inschrijving op de faculteit sluit op 20 november.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.