Campus

Studentenadviesbureau

Rotary FoundationDe Stichting Rotary Foundation Nederland stelt jaarlijks een aantal studiebeurzen met een ambassadoriaal karakter beschikbaar aan studenten die minimaal 2 jaar studie achter de rug hebben, in directe lijn niet-Rotary verwant zijn en die zijn voorgedragen door een Rotary Club.

De beurzen zijn bedoeld voor het opdoen van ervaring, kennis en begrip op internationaal niveau in elke studierichting en in ieder land. De eenjarige beurzen, bestaande uit $22.000 en een vergoeding van de reiskosten, zijn beschikbaar voor maximaal een jaar studie in het buitenland. Het behalen van een certificaat, diploma of graad aan de buitenlandse instelling is niet noodzakelijk. De meerjarige beurzen bestaan uit een vaste toelage van $ 11.000 per jaar voor maximaal 3 jaar (geen reiskostenvergoeding). Om hiervoor in aanmerking te komen is het behalen van een graad of diploma wel noodzakelijk. Sluitingsdatum: 15 juli 1996 bij de individuele Rotary Clubs.

Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Stichting Rotary Foundation Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam, tel. 020-6232 405, fax 020-6227642, of bij de afzonderlijke District Rotary Foundation Commissies.
Beurzen Australië

De Australische overheid stelt in het kader van het Overseas Postgraduate Research Scholarship (OPRS) Scheme jaarlijks beurzen beschikbaar voor studenten die een postgraduate opleiding willen volgen in Australië, leidend tot een M.Sc- of Ph.D-diploma. Zij die al over een M.Sc- dan wel een Ph.D-diploma beschikken, kunnen niet naar deze beurzen solliciteren. De duur van de beurzen is beperkt tot 2 jaar voor een M.Sc-opleiding en tot 3 jaar voor een Ph.D-opleiding. De beurs omvat een vergoeding voor het collegegeld en een vergoeding van de ziektekostenverzekering. Er is geen vergoeding mogelijk voor de kosten van levensonderhoud of andere uitgaven. De aanmeldingsprocedure voor deze beurzen verloopt via de universiteit waar men de opleiding wil volgen. Hier zijn ook de aanmeldingsformulieren verkrijgbaar. Voorwaarde is wel dat de universiteit participeert in het OPRS Scheme.

De sluitingsdatum voor aanvragen wordt per deelnemende universiteit vastgesteld. In het algemeen gaat het jaarlijks om 1 september of 1 oktober.
YKK-beurs Japan

Voor het jaar 1997 stelt de stichting YKK-fonds wederom één studiebeurs van 12 maanden beschikbaar. De beurs is bestemd voor een afgestudeerde met de Nederlandse nationaliteit om studie en/of onderzoek te verrichten aan een Japanse universiteit op het gebied van de sociaal-economische, industriële of technische wetenschappen. De maximum leeftijd is 30 jaar op 1 april 1997. Kandidaten moeten duidelijk en precies aangeven bij welke instelling en bij welke begeleider in Japan studie en/of onderzoek wordt verricht. Bij voorkeur zijn de kandidaten ook al in het bezit van correspondentie waaruit blijkt dat de kandidaat welkom is bij de instelling waar hij geplaatst wil worden. Kennisvan de Japanse taal is een belangrijke prae. Aanvang van de beurs is bij voorkeur in april 1997. De vergoeding bestaat uit de internationale reiskosten, een eenmalige aanlooptoelage, kosten van het inschrijfgeld tot een maximum van Y 600.000 en een maandelijkse toelage, en is in principe kostendekkend. Aanvragen dienen uiterlijk 15 augustus 1996 via het Studentenadviesbureau bij de Nuffic te worden ingediend.

Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Nuffic, mw. drs. M. Diderich, tel. 070-4260251, fax 070-4260259.

Amelia Earhart Fellowship Awards

De Zonta International Foundation stelt jaarlijks beurzen beschikbaar, de zogenaamde Amelia Earhart Fellowship Awards, voor graduate study in aerospace-related sciences and aerospace-related engineering. De beurzen zijn bestemd voor vrouwen, die gevorderd zijn in de studie, d.w.z. 3 jaar van de ir-opleiding hebben afgerond of beschikken over een bachelor’s degree. Men dient uitstekende studieresultaten te hebben behaald. Aanmeldingen voor het academisch jaar 97-98 dienen voor 7 november 1996 in het bezit te zijn van de Zonta International Foundation. Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Solvay Duphar Sponsoring

Solvay Duphar B.V. stelt beurzen beschikbaar voor studenten scheikunde en medische wetenschappen voor studie of onderzoek in het buitenland. De hoogte en de aard van de beurzen is afhankelijk van de aard van het project. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor vertrek, voorzien van een projectomschrijving, een begroting, een toelichting en een motivatie te worden ingediend bij: Solvay Duphar B.V., mw. R. van Kooten, Postbus 900, 1380 DA Weesp, tel. 0294-477462, fax 0294-480253.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Rotary Foundation

De Stichting Rotary Foundation Nederland stelt jaarlijks een aantal studiebeurzen met een ambassadoriaal karakter beschikbaar aan studenten die minimaal 2 jaar studie achter de rug hebben, in directe lijn niet-Rotary verwant zijn en die zijn voorgedragen door een Rotary Club. De beurzen zijn bedoeld voor het opdoen van ervaring, kennis en begrip op internationaal niveau in elke studierichting en in ieder land. De eenjarige beurzen, bestaande uit $22.000 en een vergoeding van de reiskosten, zijn beschikbaar voor maximaal een jaar studie in het buitenland. Het behalen van een certificaat, diploma of graad aan de buitenlandse instelling is niet noodzakelijk. De meerjarige beurzen bestaan uit een vaste toelage van $ 11.000 per jaar voor maximaal 3 jaar (geen reiskostenvergoeding). Om hiervoor in aanmerking te komen is het behalen van een graad of diploma wel noodzakelijk. Sluitingsdatum: 15 juli 1996 bij de individuele Rotary Clubs.

Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Stichting Rotary Foundation Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam, tel. 020-6232 405, fax 020-6227642, of bij de afzonderlijke District Rotary Foundation Commissies.
Beurzen Australië

De Australische overheid stelt in het kader van het Overseas Postgraduate Research Scholarship (OPRS) Scheme jaarlijks beurzen beschikbaar voor studenten die een postgraduate opleiding willen volgen in Australië, leidend tot een M.Sc- of Ph.D-diploma. Zij die al over een M.Sc- dan wel een Ph.D-diploma beschikken, kunnen niet naar deze beurzen solliciteren. De duur van de beurzen is beperkt tot 2 jaar voor een M.Sc-opleiding en tot 3 jaar voor een Ph.D-opleiding. De beurs omvat een vergoeding voor het collegegeld en een vergoeding van de ziektekostenverzekering. Er is geen vergoeding mogelijk voor de kosten van levensonderhoud of andere uitgaven. De aanmeldingsprocedure voor deze beurzen verloopt via de universiteit waar men de opleiding wil volgen. Hier zijn ook de aanmeldingsformulieren verkrijgbaar. Voorwaarde is wel dat de universiteit participeert in het OPRS Scheme.

De sluitingsdatum voor aanvragen wordt per deelnemende universiteit vastgesteld. In het algemeen gaat het jaarlijks om 1 september of 1 oktober.
YKK-beurs Japan

Voor het jaar 1997 stelt de stichting YKK-fonds wederom één studiebeurs van 12 maanden beschikbaar. De beurs is bestemd voor een afgestudeerde met de Nederlandse nationaliteit om studie en/of onderzoek te verrichten aan een Japanse universiteit op het gebied van de sociaal-economische, industriële of technische wetenschappen. De maximum leeftijd is 30 jaar op 1 april 1997. Kandidaten moeten duidelijk en precies aangeven bij welke instelling en bij welke begeleider in Japan studie en/of onderzoek wordt verricht. Bij voorkeur zijn de kandidaten ook al in het bezit van correspondentie waaruit blijkt dat de kandidaat welkom is bij de instelling waar hij geplaatst wil worden. Kennisvan de Japanse taal is een belangrijke prae. Aanvang van de beurs is bij voorkeur in april 1997. De vergoeding bestaat uit de internationale reiskosten, een eenmalige aanlooptoelage, kosten van het inschrijfgeld tot een maximum van Y 600.000 en een maandelijkse toelage, en is in principe kostendekkend. Aanvragen dienen uiterlijk 15 augustus 1996 via het Studentenadviesbureau bij de Nuffic te worden ingediend.

Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Nuffic, mw. drs. M. Diderich, tel. 070-4260251, fax 070-4260259.

Amelia Earhart Fellowship Awards

De Zonta International Foundation stelt jaarlijks beurzen beschikbaar, de zogenaamde Amelia Earhart Fellowship Awards, voor graduate study in aerospace-related sciences and aerospace-related engineering. De beurzen zijn bestemd voor vrouwen, die gevorderd zijn in de studie, d.w.z. 3 jaar van de ir-opleiding hebben afgerond of beschikken over een bachelor’s degree. Men dient uitstekende studieresultaten te hebben behaald. Aanmeldingen voor het academisch jaar 97-98 dienen voor 7 november 1996 in het bezit te zijn van de Zonta International Foundation. Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau.

Solvay Duphar Sponsoring

Solvay Duphar B.V. stelt beurzen beschikbaar voor studenten scheikunde en medische wetenschappen voor studie of onderzoek in het buitenland. De hoogte en de aard van de beurzen is afhankelijk van de aard van het project. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor vertrek, voorzien van een projectomschrijving, een begroting, een toelichting en een motivatie te worden ingediend bij: Solvay Duphar B.V., mw. R. van Kooten, Postbus 900, 1380 DA Weesp, tel. 0294-477462, fax 0294-480253.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.