Campus

Studentenadviesbureau

La 17e Semaine EuropéenneStudenten van de Ecole Centrale Paris organiseren van 11 tot 16 februari 1996 een symposium waarop een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot Europa aan de orde zullen komen onder andere “The EU and Eastern Europe: how to enlarge the Union, changes on the labour market: some solutions on a European level, environment: Europe goes Green, information society: how to socially master the modern means of communication” etc.

Belangrijke Europese politici zullen aan de discussies deelnemen. Verder bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele activiteiten, sportevenementen, bezoeken aan bedrijven en onderzoeksinstellingen enz. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De organisatie zorgt voor huisvesting en maaltijden. Je kunt je aanmelden bij de Ecole Centrale Paris. Aanmeldingsformulieren alsmede gedetailleerde informatie over dit symposium zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Cursus arbeidsmarktoriëntatie

Wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? In december 1995 biedt het Studentenadviesbureau twee cursussen aan, voor studenten in de eindfase van hun studie.

– Persoonlijk loopbaanprofiel

Deze cursus is voor studenten die hun toekomst als ingenieur op een concrete manier gestalte willen geven. Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie om gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van deze cursus is een Persoonlijk Loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt als ingenieur. Tijdsinvestering: 3 hele dagen.

– Solliciteren en Selectie

Deze cursus is voor studenten die vaardigheden willen opdoen in het solliciteren. Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je C.V. op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren. Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen. Tijdsinvestering: 2 hele dagen.

Per cursus is er plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 6 december. Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.

Post-doctorale studie Florence

Voor het studiejaar 1996-1997 zijn vijftien beurzen beschikbaar voor Nederlanders die een post-doctorale opleiding willen volgen aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië. De hoogte van deze beurzen bedraagtfl.1.850,- per maand, aangevuld met een vergoeding voor een ziektenkostenverzekering, een reis- en, indien van toepassing, een gezinstoelage. Het Europees Universitair Instituut is een internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek, opgericht door de lidstaten van de Europese Unie. Dit Instituut heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de Europese culturele en wetenschappelijke vorming. Het Instituut verricht onderzoek vanuit een Europees perspectief op het gebied van de sociale- en menswetenschappen (geschiedenis, economie, rechten, politieke- en sociale wetenschappen). Het onderzoek is over het algemeen interdisciplinair van karakter. Kandidaten kunnen een dissertatie voorbereiden om de doctorstitel van het instituut op één van de genoemde vakgebieden te behalen. De duur van het programma is in principe drie jaar. Daarnaast verzorgt het Instituut het eenjarige programma Vergelijkend Europees en/of internationaal recht (L.L.M.). Dit programma wordt afgesloten met een diploma. Zowel de opleiding voor het doctoraat als het eenjarig programma begint in september 1996. Kandidaten die een opleiding aan het Instituut willen volgen:

– hebben een doctoraaldiploma van een Nederlandse universiteit of een daarmee gelijkwaardig diploma van een buitenlandse universiteit;

– beheersen tenminste twee officiële talen van de Europese Unie (bij voorkeur Engels en/of Frans);

– hebben aantoonbare ervaring met het zelfstandig opzetten van onderzoek.

Ook aio’s kunnen in aanmerking komen voor een beurs. Gedetailleerde informatie over de beschikbare beurzen alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De aanmeldingsformulieren voorzien van de benodigde bijlagen dienen uiterlijk 31 januari 1996 binnen te zijn bij het Europees Universitair Instituut.
Beurzen Noorwegen

In het kader van het Cultureel verdrag tussen Nederland en Noorwegen stelt de Noorse overheid een aantal studie- en onderzoeksbeurzen beschikbaar voor (bijna) afgestudeerden die over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Gedetailleerde informatie over deze beurzen alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag voor een studiebeurs is 1 januari 1996 en voor een onderzoeksbeurs 1 februari 1996.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL
Vrijwilligers gevraagd

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisatie of milieugroepen. Daartoe wordt vaak gebruik gemaakt van studenten en/of net afgestudeerden die enige tijd alsvrijwilliger aan de Wetenschapswinkel verbonden zijn.

Als vrijwilliger doe je bij de Wetenschapswinkel ervaring op, die je later b.v. in een sollicitatieprocedure, goed kunt gebruiken. De vragen die bij de Wetenschapswinkel binnenkomen zijn over het algemeen heel concreet. Er wordt b.v. gevraagd een geluidsmeting te verrichten. Je merkt daarom bij de beantwoording van deze vragen goed waar de theorie uit de colleges toe leidt.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken.
Vraag 1228:

Het Initiatief Comité Arnhemse Bovenweg vraagt ondersteuning bij het formuleren van alternatieven die sluipverkeer kunnen weren.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1250:

Een buurtvereniging in Almere wil weten wat de uitstoot (o.a. kwik en stank) is van een nog te bouwen crematorium op korte afstand van hun wijk.

Gezocht: procestechnoloog / scheikundige / milieukundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra (015-278)6325.
Vraag 1255:

De Wijkvereniging VOP te Vlaardingen wil weten wat de gezondheidsrisico’s zijn van een textielwasserij in de wijk.

Gezocht: een scheikundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra (015-278)6325.
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie vraagt om een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen van milieubelastende stoffen door het bedrijf Pechiney; een aluminiumverwerkend bedrijf gevestigd in Zeeland.

Gezocht: een chemisch-technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse (015-278)3704.
Vraag 1272:

In de doorgaande weg in Baambrugge zijn 17 verkeersdrempels aangelegd om sluipverkeer te weren. De drempels veroorzaken echter overlast (geluid, trillingen, onveiligheid). Zijn er alternatieven te bedenken?

Gezocht: civiel ingenieur/verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1279:

Kan de bediening van de verwarmingsthermostaat in de auto van een gehandicapte worden geïntegreerd met reeds aanwezige stuursystemen zoals joystick en gas/remschuif?

Gezocht: een elektrotechnicus, een werktuigbouwkundige.

Contactpersoon: Joop Busquet (015-278)1092.
Vraag 1282:

Het verkeer op de Rijnsingel bezorgt de aanwonenden veel hinder, met name geluidsoverlast en onveiligheid. Wat zijn mogelijke oplossingen?

Gezocht: Civiel ingenieur / verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1285:

Bewonerscommissie wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1289:

Zuid-Hollandse Milieufederatie vraagt om een onderzoek naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundige technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse (015-278)3706.

La 17e Semaine Européenne

Studenten van de Ecole Centrale Paris organiseren van 11 tot 16 februari 1996 een symposium waarop een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot Europa aan de orde zullen komen onder andere “The EU and Eastern Europe: how to enlarge the Union, changes on the labour market: some solutions on a European level, environment: Europe goes Green, information society: how to socially master the modern means of communication” etc. Belangrijke Europese politici zullen aan de discussies deelnemen. Verder bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele activiteiten, sportevenementen, bezoeken aan bedrijven en onderzoeksinstellingen enz. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De organisatie zorgt voor huisvesting en maaltijden. Je kunt je aanmelden bij de Ecole Centrale Paris. Aanmeldingsformulieren alsmede gedetailleerde informatie over dit symposium zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Cursus arbeidsmarktoriëntatie

Wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? In december 1995 biedt het Studentenadviesbureau twee cursussen aan, voor studenten in de eindfase van hun studie.

– Persoonlijk loopbaanprofiel

Deze cursus is voor studenten die hun toekomst als ingenieur op een concrete manier gestalte willen geven. Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie om gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van deze cursus is een Persoonlijk Loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt als ingenieur. Tijdsinvestering: 3 hele dagen.

– Solliciteren en Selectie

Deze cursus is voor studenten die vaardigheden willen opdoen in het solliciteren. Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je C.V. op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren. Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen. Tijdsinvestering: 2 hele dagen.

Per cursus is er plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 6 december. Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.

Post-doctorale studie Florence

Voor het studiejaar 1996-1997 zijn vijftien beurzen beschikbaar voor Nederlanders die een post-doctorale opleiding willen volgen aan het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië. De hoogte van deze beurzen bedraagtfl.1.850,- per maand, aangevuld met een vergoeding voor een ziektenkostenverzekering, een reis- en, indien van toepassing, een gezinstoelage. Het Europees Universitair Instituut is een internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek, opgericht door de lidstaten van de Europese Unie. Dit Instituut heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de Europese culturele en wetenschappelijke vorming. Het Instituut verricht onderzoek vanuit een Europees perspectief op het gebied van de sociale- en menswetenschappen (geschiedenis, economie, rechten, politieke- en sociale wetenschappen). Het onderzoek is over het algemeen interdisciplinair van karakter. Kandidaten kunnen een dissertatie voorbereiden om de doctorstitel van het instituut op één van de genoemde vakgebieden te behalen. De duur van het programma is in principe drie jaar. Daarnaast verzorgt het Instituut het eenjarige programma Vergelijkend Europees en/of internationaal recht (L.L.M.). Dit programma wordt afgesloten met een diploma. Zowel de opleiding voor het doctoraat als het eenjarig programma begint in september 1996. Kandidaten die een opleiding aan het Instituut willen volgen:

– hebben een doctoraaldiploma van een Nederlandse universiteit of een daarmee gelijkwaardig diploma van een buitenlandse universiteit;

– beheersen tenminste twee officiële talen van de Europese Unie (bij voorkeur Engels en/of Frans);

– hebben aantoonbare ervaring met het zelfstandig opzetten van onderzoek.

Ook aio’s kunnen in aanmerking komen voor een beurs. Gedetailleerde informatie over de beschikbare beurzen alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De aanmeldingsformulieren voorzien van de benodigde bijlagen dienen uiterlijk 31 januari 1996 binnen te zijn bij het Europees Universitair Instituut.
Beurzen Noorwegen

In het kader van het Cultureel verdrag tussen Nederland en Noorwegen stelt de Noorse overheid een aantal studie- en onderzoeksbeurzen beschikbaar voor (bijna) afgestudeerden die over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Gedetailleerde informatie over deze beurzen alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag voor een studiebeurs is 1 januari 1996 en voor een onderzoeksbeurs 1 februari 1996.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL
Vrijwilligers gevraagd

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisatie of milieugroepen. Daartoe wordt vaak gebruik gemaakt van studenten en/of net afgestudeerden die enige tijd alsvrijwilliger aan de Wetenschapswinkel verbonden zijn.

Als vrijwilliger doe je bij de Wetenschapswinkel ervaring op, die je later b.v. in een sollicitatieprocedure, goed kunt gebruiken. De vragen die bij de Wetenschapswinkel binnenkomen zijn over het algemeen heel concreet. Er wordt b.v. gevraagd een geluidsmeting te verrichten. Je merkt daarom bij de beantwoording van deze vragen goed waar de theorie uit de colleges toe leidt.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken.
Vraag 1228:

Het Initiatief Comité Arnhemse Bovenweg vraagt ondersteuning bij het formuleren van alternatieven die sluipverkeer kunnen weren.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1250:

Een buurtvereniging in Almere wil weten wat de uitstoot (o.a. kwik en stank) is van een nog te bouwen crematorium op korte afstand van hun wijk.

Gezocht: procestechnoloog / scheikundige / milieukundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra (015-278)6325.
Vraag 1255:

De Wijkvereniging VOP te Vlaardingen wil weten wat de gezondheidsrisico’s zijn van een textielwasserij in de wijk.

Gezocht: een scheikundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra (015-278)6325.
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie vraagt om een onderzoek naar de technische mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen van milieubelastende stoffen door het bedrijf Pechiney; een aluminiumverwerkend bedrijf gevestigd in Zeeland.

Gezocht: een chemisch-technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse (015-278)3704.
Vraag 1272:

In de doorgaande weg in Baambrugge zijn 17 verkeersdrempels aangelegd om sluipverkeer te weren. De drempels veroorzaken echter overlast (geluid, trillingen, onveiligheid). Zijn er alternatieven te bedenken?

Gezocht: civiel ingenieur/verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1279:

Kan de bediening van de verwarmingsthermostaat in de auto van een gehandicapte worden geïntegreerd met reeds aanwezige stuursystemen zoals joystick en gas/remschuif?

Gezocht: een elektrotechnicus, een werktuigbouwkundige.

Contactpersoon: Joop Busquet (015-278)1092.
Vraag 1282:

Het verkeer op de Rijnsingel bezorgt de aanwonenden veel hinder, met name geluidsoverlast en onveiligheid. Wat zijn mogelijke oplossingen?

Gezocht: Civiel ingenieur / verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1285:

Bewonerscommissie wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.
Gezocht: verkeerskundige.

Contactpersoon: Joost Meilof (015-278)1092.
Vraag 1289:

Zuid-Hollandse Milieufederatie vraagt om een onderzoek naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundige technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse (015-278)3706.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.