Campus

studentenadviesbureau

Doe-het-zelf beroepskeuzeJe propedeuse wel of niet halen? Wel of niet doorgaan met je studie? Twijfel je serieus over je huidige studie(keuze), denk je misschien al aan een andere studie, en welke dan? Kortom: ben je toe aan een pas op de plaats, een heroriëntatie op je studiekeuze? Misschien is dan de eendaagse cursus: Doe-het-zelf beroepskeuze iets voor jou.

Het dagprogramma bestaat uit het invullen van vragenlijsten, het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het zoeken in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Het is een korte cursus waarin je kennis maakt met je interesses, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die je studiekeuze kunnen ondersteunen. Aarzel niet en geef je op bij het studentenadviesbureau.

Doelgroep: propedeusestudenten (1 en 2 jaars).

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.

Datum en tijd: 23 februari, 9.30-15.30 uur.

Informatie bij: Ben Bruens.

Aanmelden bij: Studentenadviesbureau, tel. 015-2788012.
KIvI Scriptieprijs

De afdeling “Techniek en Maatschappij” van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) heeft besloten een prijs in te stellen voor afstudeerscripties die betrekking hebben op de afstemming van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee hoopt het KIvI bij te dragen aan de erkenning van opleidingsmogelijkheden en afstudeervarianten waarin deze thematiek aan de orde komt. De voorwaarden voor toekenning van deze prijs en de procedure zijn vastgelegd in een reglement, dat in te zien is in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De scripties moeten voor 1 maart worden ingediend. Nadere informatie verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau of bij de voorzitter KIvI afdeling Techniek en Maatschappij, dr.ir. Karel F. Mulder, tel. 015-2781043, fax 015-2783177, email: karel.mulder@wtm.tudelft.nl

CERN Technical Student Programme

Het Technical Student Programm van CERN (European Organization for Nuclear Research), biedt studenten de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject toe doen. De stage dan wel het project moet passen binnen de volgende activiteitengebieden: accelerator physics, computing, mathematics, electrical-, electronic- mechanical and civil engineering, geotechnics, instrumentation for accelerators, particle physics experiments, low temperature physics, superconductivity, materials science, radiation protection, radio physics, radio chemistry, solid state and surface physics and ultra high vacuum. Kandidaten moeten jonger zijn dan 30 jaar en ten tenminste 18 maanden van het studieprogramma hebben voltooid. Verder moet men over de nationaliteit beschikken van één van de lidstaten die bij CERN zijn aangesloten (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië) en een goede kennis hebben van de Engelse of Franse taal. De te volgen stage bij CERN of het uit te voeren (afstudeer)project moet door de betreffende faculteit in Delft erkend worden als een onderdeel van het studieprogramma. De verblijfsduur is minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Verder is er een reis- en verblijfkostenvergoeding beschikbaar. Ook worden de kosten voor een ziektekostenverzekering vergoed. Er worden drie selectievergaderingen per jaar gehouden. De sluitingsdata voor het indienen van aanvragen zijn: 4 maart voor de vergadering van 16 april, 22 juli voor de vergadering van 17 september en 1 november voor de vergadering van 10 december.

Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Gezocht

Drie Pre-introductiecoördinatoren Ladies Intro 1996.

Ook in 1996 zal de Ladies Intro, voor de vierde keer, georganiseerd worden. De Ladies Intro is een introductiedag voor aankomende vrouwelijke studenten. Tijdens deze dag, die net voor de OWEE plaatsvindt, kunnen studentes met elkaar en met de TU Delft kennismaken. In 1995 bestond het programma onder andere uit een aantal lezingen van vrouwelijke ingenieurs, een middagprogramma met workshops en een afsluitend feest. In november was er vervolgens nog een terugkom-activiteit. Voor de organisatie van de Ladies Intro 1996 worden drie coördinatoren (V) gezocht. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de Ladies Intro. Je rond het af met het maken van het evaluatieverslag. Gemiddeld werk je 4 uur per week in de periode van maart t/m december 1996. Per coördinator zal je in totaal 160 uren werken. Per uur wordt rond de fl.13,50 uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke sollicitatie van drie studentes, het liefst verbonden aan verschillende studentenverenigingen. Heb je interesse stuur een korte brief met CV’s naar: TU Delft, BU/STA*D, t.a.v. E. Vermeulen, Julianalaan 134, 2628 BL Delft. De sluitingsdatum is 23 februari.

Nadere informatie: Ellen Vermeulen, tel. 015-2788012 (ma,di,wo). Schriftelijke informatie wordt op aanvraag toegestuurd.
Ter inzage

In het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau ligt ter inzage:

– een brochure over de international summer school “Let’s face chaos through non linear dynamics”, georganiseerd door het Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics van de University of Maribor (Slovenië).

– Aankondiging van de International Student’s Fair van 16-21 april 1996 in Cadiz, Spanje, over de mogelijkheden van hoger onderwijs in een internationale omgeving.

– Aankondiging, programma en aanmeldingsformulieren van het 26e jongeren-congres van de Federation Internationale des Societes d’Ingenieurs des Techniques de l’Automobile van 14-20 juni in Praag. Dit is bedoeld voor studenten en jonge ingenieurs. Ook informatie te krijgen via http://www.fsid.cvut.cz/fisita

– Aankondiging van het European Student Congress 96 van 18-22 november in Luik. Aanmelden voor 1 maart, bij voorkeur via Internet: http://www.ulg. ac.be/~fede/congress96/

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?
Gezocht: procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1300:

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1302:

Bew. cie uit Delft heeft problemen met de huidige straatindeling en vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken om te gebruiken in het overleg met de gemeente.
Gezocht: planoloog.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan één van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Doe-het-zelf beroepskeuze

Je propedeuse wel of niet halen? Wel of niet doorgaan met je studie? Twijfel je serieus over je huidige studie(keuze), denk je misschien al aan een andere studie, en welke dan? Kortom: ben je toe aan een pas op de plaats, een heroriëntatie op je studiekeuze? Misschien is dan de eendaagse cursus: Doe-het-zelf beroepskeuze iets voor jou. Het dagprogramma bestaat uit het invullen van vragenlijsten, het uitwisselen van onderlinge ervaringen en het zoeken in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Het is een korte cursus waarin je kennis maakt met je interesses, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die je studiekeuze kunnen ondersteunen. Aarzel niet en geef je op bij het studentenadviesbureau.

Doelgroep: propedeusestudenten (1 en 2 jaars).

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.

Datum en tijd: 23 februari, 9.30-15.30 uur.

Informatie bij: Ben Bruens.

Aanmelden bij: Studentenadviesbureau, tel. 015-2788012.
KIvI Scriptieprijs

De afdeling “Techniek en Maatschappij” van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) heeft besloten een prijs in te stellen voor afstudeerscripties die betrekking hebben op de afstemming van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee hoopt het KIvI bij te dragen aan de erkenning van opleidingsmogelijkheden en afstudeervarianten waarin deze thematiek aan de orde komt. De voorwaarden voor toekenning van deze prijs en de procedure zijn vastgelegd in een reglement, dat in te zien is in het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. De scripties moeten voor 1 maart worden ingediend. Nadere informatie verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau of bij de voorzitter KIvI afdeling Techniek en Maatschappij, dr.ir. Karel F. Mulder, tel. 015-2781043, fax 015-2783177, email: karel.mulder@wtm.tudelft.nl

CERN Technical Student Programme

Het Technical Student Programm van CERN (European Organization for Nuclear Research), biedt studenten de mogelijkheid om in het kader van hun studie aan de TU Delft bij CERN een (onderzoeks)stage dan wel een afstudeerproject toe doen. De stage dan wel het project moet passen binnen de volgende activiteitengebieden: accelerator physics, computing, mathematics, electrical-, electronic- mechanical and civil engineering, geotechnics, instrumentation for accelerators, particle physics experiments, low temperature physics, superconductivity, materials science, radiation protection, radio physics, radio chemistry, solid state and surface physics and ultra high vacuum. Kandidaten moeten jonger zijn dan 30 jaar en ten tenminste 18 maanden van het studieprogramma hebben voltooid. Verder moet men over de nationaliteit beschikken van één van de lidstaten die bij CERN zijn aangesloten (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland,Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië) en een goede kennis hebben van de Engelse of Franse taal. De te volgen stage bij CERN of het uit te voeren (afstudeer)project moet door de betreffende faculteit in Delft erkend worden als een onderdeel van het studieprogramma. De verblijfsduur is minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden. Verder is er een reis- en verblijfkostenvergoeding beschikbaar. Ook worden de kosten voor een ziektekostenverzekering vergoed. Er worden drie selectievergaderingen per jaar gehouden. De sluitingsdata voor het indienen van aanvragen zijn: 4 maart voor de vergadering van 16 april, 22 juli voor de vergadering van 17 september en 1 november voor de vergadering van 10 december.

Gedetailleerde informatie alsmede aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Gezocht

Drie Pre-introductiecoördinatoren Ladies Intro 1996.

Ook in 1996 zal de Ladies Intro, voor de vierde keer, georganiseerd worden. De Ladies Intro is een introductiedag voor aankomende vrouwelijke studenten. Tijdens deze dag, die net voor de OWEE plaatsvindt, kunnen studentes met elkaar en met de TU Delft kennismaken. In 1995 bestond het programma onder andere uit een aantal lezingen van vrouwelijke ingenieurs, een middagprogramma met workshops en een afsluitend feest. In november was er vervolgens nog een terugkom-activiteit. Voor de organisatie van de Ladies Intro 1996 worden drie coördinatoren (V) gezocht. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de Ladies Intro. Je rond het af met het maken van het evaluatieverslag. Gemiddeld werk je 4 uur per week in de periode van maart t/m december 1996. Per coördinator zal je in totaal 160 uren werken. Per uur wordt rond de fl.13,50 uitbetaald. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke sollicitatie van drie studentes, het liefst verbonden aan verschillende studentenverenigingen. Heb je interesse stuur een korte brief met CV’s naar: TU Delft, BU/STA*D, t.a.v. E. Vermeulen, Julianalaan 134, 2628 BL Delft. De sluitingsdatum is 23 februari.

Nadere informatie: Ellen Vermeulen, tel. 015-2788012 (ma,di,wo). Schriftelijke informatie wordt op aanvraag toegestuurd.
Ter inzage

In het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau ligt ter inzage:

– een brochure over de international summer school “Let’s face chaos through non linear dynamics”, georganiseerd door het Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics van de University of Maribor (Slovenië).

– Aankondiging van de International Student’s Fair van 16-21 april 1996 in Cadiz, Spanje, over de mogelijkheden van hoger onderwijs in een internationale omgeving.

– Aankondiging, programma en aanmeldingsformulieren van het 26e jongeren-congres van de Federation Internationale des Societes d’Ingenieurs des Techniques de l’Automobile van 14-20 juni in Praag. Dit is bedoeld voor studenten en jonge ingenieurs. Ook informatie te krijgen via http://www.fsid.cvut.cz/fisita

– Aankondiging van het European Student Congress 96 van 18-22 november in Luik. Aanmelden voor 1 maart, bij voorkeur via Internet: http://www.ulg. ac.be/~fede/congress96/

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?
Gezocht: procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contactpersoon: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1300:

Bew. cie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1302:

Bew. cie uit Delft heeft problemen met de huidige straatindeling en vraagt de Wetenschapswinkel alternatieven te bedenken om te gebruiken in het overleg met de gemeente.
Gezocht: planoloog.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan één van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.