Campus

Studentenadviesbureau

Wat is het Studentenadviesbureau? Bij het Studentenadviesbureau kunnen studenten terecht die advies of begeleiding nodig hebben bij vraagstukken die met de studie, het studeren of het student-zijn te maken hebben.

Het Studentenadviesbureau beschikt over een uitgebreid Informatiecentrum waar je zelf gegevens kunt opzoeken.
Deze Rubriek?

Deze rubriek wordt verzorgd door het Studentenadviesbureau. Je vindt er informatie over wettelijke regelingen voor studenten en de wijzigingen daarop, over studies, over je rechtspositie als student, over beurzen en fondsen, cursussen die het Studentenadviesbureau aanbiedt, enz. Het is dus belangrijk dat je elke week deze rubriek leest zodat je geen belangrijke informatie mist!
OWEE

Tijdens de Owee week presenteert het Studentenadviesbureau zich op de Informatiemarkt op 19 augustus op de Markt en tijdens de bezoeken die de Owee werkgroep voor de eerste jaars heeft georganiseerd. Warm aanbevolen.
Inschrijvingsformulieren I

Rond het weekend van 15/16 juni moet iedere aan de TU Delft ingeschrevene en iedere vooraanmelder op het – voorzover bekend – studie-adres (of anders op het ouderlijk adres) het inschrijvingsformulier voor het nieuwe studiejaar 1996/1997 ontvangen hebben. Is dat niet het geval geweest of is er anderszins iets misgegaan en wil je je het komende studiejaar inschrijven, wend je dan op korte termijn tot de Centrale Studentenadministratie, tel. 015-2784249 of kom op een werkdag langs aan de balie, Julianalaan 134 in Delft. De openingstijden zijn: 8.30-16.45 uur.
Inschrijvingsformulieren II

Studenten, gestart in september ’91, opgelet! Een aantal van jullie heeft op het inschrijvingsformulier bij vraag 5 aangegeven geen studiefinanciering meer te zullen ontvangen in het komende studiejaar. De gedachte hierachter is: ‘ik ontvang voortaan alleen rentedragende lening – en de OV-studentenkaart – maar ik ontvang dus eigenlijk geen studiefinanciering’. Deze gedachte is foutief. Ook de OV-studentenkaart en zelfs de rentedragende lening zijn vormen van studiefinanciering. Je had dus ‘ja’ moeten invullen, als je (ten minste) één van beide wel zult ontvangen. Heb je ten onrechte ‘nee’ ingevuld, dan word je aangeslagen voor het hoge instellingstarief van fl.3.300,-. Heb je dit (vermoedelijk) verkeerd ingevuld, wend je dan tot de Centrale Studentenadministratie.
OV-studentenkaart vergoeding

Met ingang van 1 februari 1996 is er een nieuwe regeling betreffende vergoeding OV-studentenkaart voor studenten die -in het kader van hun studie – een periode in het buitenland doorbrengen. Alle studenten die tenminste een maand in het buitenland gaan studeren of stage gaan lopen kunnen kiezen tussen een OV-studentenkaart of een maandelijkse vergoeding. De periode in het buitenland moet meetellen als onderdeel vande Nederlandse studie. Tegen inlevering van de OV-studentenkaart betaalt de IBG een vergoeding ter hoogte van fl.93,04 per maand voor het niet kunnen gebruiken van de kaart. De vergoeding moet aangevraagd worden twee maanden voor de eerste van de maand waarin het verblijf in het buitenland een aanvang neemt. Het Studentenadviesbureau heeft een folder gemaakt over de haken en ogen aan de OV-studentenkaartvergoeding. Niet in elke situatie kan je nl. met hetzelfde formulier toe en wat moet je doen als je iets wil doorgeven aan de IBG en je zit al in het buitenland. Lees daarom voor je naar het buitenland vertrekt of de vergoeding aanvraagt eerst de folder OV-studentenkaart bij studie in het buitenland goed door.
Kamer (onder)verhuren

Als je stage gaat lopen of studeren in het buitenland of voor een paar maanden op vakantie gaat is het mogelijk om je kamer (onder) te verhuren via de Stichting DUWO (voorheen SDSH). De Stichting DUWO heeft ruime ervaring in het (onder)verhuren van kamers aan studenten die vanuit het buitenland voor een paar maanden in Delft komen studeren of stage lopen. Het voordeel om je kamer via DUWO te verhuren is dat je niet zelf iemand hoeft te zoeken, of een advertentie te plaatsen, in een periode waarin je het toch al druk hebt om alles goed te regelen. Mocht je hierover meer informatie willen dan kan dit via het Studentenadviesbureau.
Studentenpsychologen

Aan het studentenadviesbureau zijn ook studentenpsychologen verbonden, mw. S. Beijne en mw. P.C.M. Meesters. Zij houden dagelijks een open spreekuur van 11.30-12.30 uur. Je kunt je hiervoor melden bij de receptie van het Studentenadviesbureau. Na dit eerste gesprek kan in overleg op korte termijn een vervolgafspraak gemaakt worden. Wil je liever eerst telefonisch contact met één van de studentenpsychologen, dan kan dat dagelijks van 10.30-11.30 uur, telefoonnummer 015-2788012. Er bestaan veel verschillende redenen om je aan te melden. Het gaat erom dat jij, alleen of met behulp van anderen, niet verder komt met een persoonlijk probleem en je bijvoorbeeld merkt dat je studie eronder gaat lijden. Voorbeelden van redenen: te veel aan (lichamelijke) spanning ervaren, heimwee, problemen met ouders, moeite met aanpassen in Delft (studie/op kamers wonen/studentenvereniging), studiestress, ervaren van een persoonlijk verlies, angsten en/of depressief voelen. Belangrijk is niet te lang te wachten met de stap naar de studentenpsycholoog. Je bent altijd welkom.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl; http://www.bu.tudelft.nl/ssc
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

De Nederlandse Stichting Geluidshinder vraagt onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidshinderproblematiek)

Contact: Joop Busquet 015-2781092.
Vraag 1255:

Een textielwasserij bezorgt omwonenden milieuoverlast (o.a. stoom). Het verzoek van de wijkvereniging is om de emissies van de lucht te onderzoeken.
Gezocht: scheikundige

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1300:

Bewonerscie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan voor ander verkeer in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel andere alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1306:

Bewonerscommissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.

Gezocht: een planoloog/bestuurskundige

Contact: Joop Busquet 015-2781092.
Vraag 1321:

Particulier in Benthuizen ondervindt veel (geluidsover)last van carillon vlak bij zijn huis. Vraagt om geluidsmeting.

Gezocht: technisch natuurkundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1337:

De bewonersvereniging Dosio-Zuid vraagt een geluidsmeting te verrichten langs de metrolijn bij Rotterdam-Prinsenland. De bewoners ondervinden geluidsoverlast.

Gezocht: Technisch Natuurkundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermeldingvan het vraagnummer en/of de contactpersoon.

email: wewi@wtm.tudelft.nl; WWW: http://www.wtm.tudelft.nl/secties/Wetenschapswinkel/home.nl

Wat is het Studentenadviesbureau? Bij het Studentenadviesbureau kunnen studenten terecht die advies of begeleiding nodig hebben bij vraagstukken die met de studie, het studeren of het student-zijn te maken hebben. Het Studentenadviesbureau beschikt over een uitgebreid Informatiecentrum waar je zelf gegevens kunt opzoeken.
Deze Rubriek?

Deze rubriek wordt verzorgd door het Studentenadviesbureau. Je vindt er informatie over wettelijke regelingen voor studenten en de wijzigingen daarop, over studies, over je rechtspositie als student, over beurzen en fondsen, cursussen die het Studentenadviesbureau aanbiedt, enz. Het is dus belangrijk dat je elke week deze rubriek leest zodat je geen belangrijke informatie mist!
OWEE

Tijdens de Owee week presenteert het Studentenadviesbureau zich op de Informatiemarkt op 19 augustus op de Markt en tijdens de bezoeken die de Owee werkgroep voor de eerste jaars heeft georganiseerd. Warm aanbevolen.
Inschrijvingsformulieren I

Rond het weekend van 15/16 juni moet iedere aan de TU Delft ingeschrevene en iedere vooraanmelder op het – voorzover bekend – studie-adres (of anders op het ouderlijk adres) het inschrijvingsformulier voor het nieuwe studiejaar 1996/1997 ontvangen hebben. Is dat niet het geval geweest of is er anderszins iets misgegaan en wil je je het komende studiejaar inschrijven, wend je dan op korte termijn tot de Centrale Studentenadministratie, tel. 015-2784249 of kom op een werkdag langs aan de balie, Julianalaan 134 in Delft. De openingstijden zijn: 8.30-16.45 uur.
Inschrijvingsformulieren II

Studenten, gestart in september ’91, opgelet! Een aantal van jullie heeft op het inschrijvingsformulier bij vraag 5 aangegeven geen studiefinanciering meer te zullen ontvangen in het komende studiejaar. De gedachte hierachter is: ‘ik ontvang voortaan alleen rentedragende lening – en de OV-studentenkaart – maar ik ontvang dus eigenlijk geen studiefinanciering’. Deze gedachte is foutief. Ook de OV-studentenkaart en zelfs de rentedragende lening zijn vormen van studiefinanciering. Je had dus ‘ja’ moeten invullen, als je (ten minste) één van beide wel zult ontvangen. Heb je ten onrechte ‘nee’ ingevuld, dan word je aangeslagen voor het hoge instellingstarief van fl.3.300,-. Heb je dit (vermoedelijk) verkeerd ingevuld, wend je dan tot de Centrale Studentenadministratie.
OV-studentenkaart vergoeding

Met ingang van 1 februari 1996 is er een nieuwe regeling betreffende vergoeding OV-studentenkaart voor studenten die -in het kader van hun studie – een periode in het buitenland doorbrengen. Alle studenten die tenminste een maand in het buitenland gaan studeren of stage gaan lopen kunnen kiezen tussen een OV-studentenkaart of een maandelijkse vergoeding. De periode in het buitenland moet meetellen als onderdeel vande Nederlandse studie. Tegen inlevering van de OV-studentenkaart betaalt de IBG een vergoeding ter hoogte van fl.93,04 per maand voor het niet kunnen gebruiken van de kaart. De vergoeding moet aangevraagd worden twee maanden voor de eerste van de maand waarin het verblijf in het buitenland een aanvang neemt. Het Studentenadviesbureau heeft een folder gemaakt over de haken en ogen aan de OV-studentenkaartvergoeding. Niet in elke situatie kan je nl. met hetzelfde formulier toe en wat moet je doen als je iets wil doorgeven aan de IBG en je zit al in het buitenland. Lees daarom voor je naar het buitenland vertrekt of de vergoeding aanvraagt eerst de folder OV-studentenkaart bij studie in het buitenland goed door.
Kamer (onder)verhuren

Als je stage gaat lopen of studeren in het buitenland of voor een paar maanden op vakantie gaat is het mogelijk om je kamer (onder) te verhuren via de Stichting DUWO (voorheen SDSH). De Stichting DUWO heeft ruime ervaring in het (onder)verhuren van kamers aan studenten die vanuit het buitenland voor een paar maanden in Delft komen studeren of stage lopen. Het voordeel om je kamer via DUWO te verhuren is dat je niet zelf iemand hoeft te zoeken, of een advertentie te plaatsen, in een periode waarin je het toch al druk hebt om alles goed te regelen. Mocht je hierover meer informatie willen dan kan dit via het Studentenadviesbureau.
Studentenpsychologen

Aan het studentenadviesbureau zijn ook studentenpsychologen verbonden, mw. S. Beijne en mw. P.C.M. Meesters. Zij houden dagelijks een open spreekuur van 11.30-12.30 uur. Je kunt je hiervoor melden bij de receptie van het Studentenadviesbureau. Na dit eerste gesprek kan in overleg op korte termijn een vervolgafspraak gemaakt worden. Wil je liever eerst telefonisch contact met één van de studentenpsychologen, dan kan dat dagelijks van 10.30-11.30 uur, telefoonnummer 015-2788012. Er bestaan veel verschillende redenen om je aan te melden. Het gaat erom dat jij, alleen of met behulp van anderen, niet verder komt met een persoonlijk probleem en je bijvoorbeeld merkt dat je studie eronder gaat lijden. Voorbeelden van redenen: te veel aan (lichamelijke) spanning ervaren, heimwee, problemen met ouders, moeite met aanpassen in Delft (studie/op kamers wonen/studentenvereniging), studiestress, ervaren van een persoonlijk verlies, angsten en/of depressief voelen. Belangrijk is niet te lang te wachten met de stap naar de studentenpsycholoog. Je bent altijd welkom.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur, e-mail: ssc@bu.tudelft.nl; http://www.bu.tudelft.nl/ssc
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

De Nederlandse Stichting Geluidshinder vraagt onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidshinderproblematiek)

Contact: Joop Busquet 015-2781092.
Vraag 1255:

Een textielwasserij bezorgt omwonenden milieuoverlast (o.a. stoom). Het verzoek van de wijkvereniging is om de emissies van de lucht te onderzoeken.
Gezocht: scheikundige

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1300:

Bewonerscie uit Koog aan de Zaan is tegen de openstelling van een busbaan voor ander verkeer in hun wijk. Zij vraagt de Wetenschapswinkel andere alternatieven te bedenken.
Gezocht: verkeerskundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1306:

Bewonerscommissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.

Gezocht: een planoloog/bestuurskundige

Contact: Joop Busquet 015-2781092.
Vraag 1321:

Particulier in Benthuizen ondervindt veel (geluidsover)last van carillon vlak bij zijn huis. Vraagt om geluidsmeting.

Gezocht: technisch natuurkundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1337:

De bewonersvereniging Dosio-Zuid vraagt een geluidsmeting te verrichten langs de metrolijn bij Rotterdam-Prinsenland. De bewoners ondervinden geluidsoverlast.

Gezocht: Technisch Natuurkundige

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermeldingvan het vraagnummer en/of de contactpersoon.

email: wewi@wtm.tudelft.nl; WWW: http://www.wtm.tudelft.nl/secties/Wetenschapswinkel/home.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.