Campus

Studenten steeds moeilijker te porren voor raads verkiezingen

Studenten lopen nog altijd niet warm voor verkiezingen van medezeggenschap. Bij de meeste universiteiten, ook de TU Delft, daalde de opkomst.

(Foto: Marc Hatot/Pixabay)

Het opkomstpercentage voor de verkiezingen voor de Delftse studentenraad was dit jaar 35,4 procent. Dat is lager dan de opkomstpercentages uit respectievelijk 2018 (38,1 procent) en 2017 (44,2 procent). De opkomst is niet wat beide raadspartijen hadden gehoopt. Zij en het college van bestuur hebben uitgesproken er iets aan te willen doen.


Oras en Lijst Bèta vinden het lastig te bepalen waar de lage opkomst aan ligt. “De universiteit is de afgelopen jaren gegroeid, waardoor er meer potentiële stemmers zijn en het steeds lastiger wordt om iedereen te bereiken”, antwoorden Anne-Kee Doing (Oras) en Marijn van Steen (Lijst Bèta) desgevraagd in een gezamenlijke mail. “Zaken als het weer, de drukte op de campus en de relatief late mededeling op Brightspace kunnen hier allemaal mee te maken hebben, maar zeker weten waar het aan ligt doen we niet.” 


De zetelverdeling veranderde overigens niet: 7 zetels voor Oras en 3 zetels voor Lijst Bèta. Komend collegejaar bestaat de raad uit de volgende studenten:  


ledenstudentenraad2019-2020.JPG


Ook komend collegejaar zit er weer één internationale student in de raad, dit keer Nima Salami. Zara-Vé van Tetterode wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter. 


Delft en de andere technische universiteiten scoren wel relatief goed met ruim een derde van de studenten die gingen stemmen. Maar ook dat aandeel wordt steeds kleiner. Alleen in Nijmegen, Leiden en Amsterdam (UvA) brachten dit jaar meer studenten hun stem uit voor de raadsverkiezingen. Vorig jaar was de opkomst het laagst bij de UvA, maar door de geringe toename van 11,2 naar 12,7 procent is dat nu anders. Gejuicht werd er desondanks niet: “het is een doekje voor het bloeden”, schrijft Folia.


In Tilburg stemmen nog altijd de meeste studenten, maar ook daar worden het er steeds minder. De opkomst daalde van 45,7 naar 41,8 procent.


Opgave

Al jaren heeft de medezeggenschap veel moeite om studenten het stemhokje in te krijgen. Ook het vinden van kandidaten blijkt een hele opgave. Op die reden blies de Erasmus Universiteit de verkiezingen dit jaar helemaal af. De raad experimenteerde zelfs met universiteitsbrede verkiezingen, in plaats van per faculteit, om zijn zichtbaarheid te vergroten. Maar dat bleek tevergeefs: te weinig studenten stelden zich kandidaat. 


Opmerkelijk is de geringe belangstelling wel, aangezien de rol van de medezeggenschap steeds belangrijker wordt. De laatste jaren kreeg de raad meer verantwoordelijkheid, inspraak en rechten. In 2018 werd vastgelegd dat de mr en de onderwijsbestuurders samen moeten bepalen hoe zij de basisbeursmiljoenen gaan besteden – het geld waarmee hogescholen en universiteiten hun onderwijs moeten verbeteren.


Tentamens

Waarom nemen dan toch zo weinig studenten de moeite om te stemmen? Omdat de verkiezingen in een tentamenperiode vielen, suggereerden enkele medezeggenschappers in Utrecht. Volgens de voorzitter van het stembureau in Eindhoven, waar de verkiezingen al in december waren, is de opkomst altijd wat lager in jaren dat alleen voor de studentgeledingen gekozen wordt. In Tilburg wordt gewezen op de groei van de universiteit: absoluut gezien is er dus wel sprake van een toename.


Vooral goed contact met de achterban lijkt cruciaal, maar dat laat tegelijkertijd nog te wensen over. “Ik was bij de verkiezingen soms tien minuten bezig om studenten uit te leggen wat de universiteitsraad precies doet. Pas dan konden we het over ons programma hebben”, zei de lijsttrekker van de UniversiteitsPartij in Advalvas.


Gebrek aan kennis over de medezeggenschapsraad is volgens de LSVb een belangrijke reden voor studenten om niet te gaan stemmen. Veel informatie staat vaak achter een slotje dat alleen met inloggegevens te openen is, bleek onlangs uit rondgang van het HOP. Dat geldt overigens vooral voor hogescholen. Op universiteiten is informatie over de mr ook zonder wachtwoord goed vindbaar.


Tabelstudentenraadsverkiezingen_HOP2019.JPG


* opkomst verschilt per faculteit


** geen verkiezingen, Erasmus telt in beide jaren niet mee bij gemiddelde


HOP, Inge Schouten

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.