Education

Studenten ontlopen temponorm door vergissing

De gegevens van studenten materiaalkunde die twee jaar geleden hun temponorm niet hebben gehaald, zijn door de TU niet doorgegeven aan de informatie beheergroep (IBG).

Naar schatting veertien studenten hoefden daardoor hun beurs van duizenden guldens niet terug te betalen.

Dit staat in een rapport van de accountantsdienst van de universiteit, die de studievoortgangsgegevens onlangs controleerde. Het rapport heeft ook kritiek op de meting bij andere faculteiten, de vijvenregeling en de afronding op hele studiepunten.

In totaal hebben in ’94-’95 achtentwintig materiaalkundigen hun temponorm niet gehaald. De centrale studentenadministratie (CSA) schat dat hiervan de helft studiefinanciering ontving. Deze mensen hoeven hun beurs niet terug te betalen, omdat CSA vergat hun resultaten te rapporteren.

Inmiddels is dit gemeld aan minister Ritzen. Hij heeft de mogelijkheid om de universiteit een boete op te leggen ter grootte van veertien jaren studiebeurs.

Het accountantsrapport heeft verder kritiek op Bouwkunde. Deze faculteit rondt cijfers tussen 5,5 en 5,9 af naar een zes. Dit levert de student het complete aantal studiepunten op. Maar omdat faculteiten in het allocatiemodel voortaan afgerekend worden op het aantal studiepunten dat er behaald wordt, heeft dit volgens het rapport een ongewenst effect op de financiering van de faculteit. Bouwkunde krijgt op die manier teveel.

Ook Technische Wiskunde en Informatica wordt op de vingers getikt voor de manier waarop is omgegaan met vrijstellingen voor enkele hts-ers en de studiepunten die deze studenten daarvoor kregen.

Het recent verschenen accountantsrapport levert ook commentaar op de vijvenregeling, waarin staat dat een student voor een vijf de helft van de studiepunten ontvangt. Dit omdat een vijf vaak gecompenseerd kan worden met hogere cijfers. Bovendien heeft de TU ervoor gekozen om aan het eind van het jaar alle fracties van studiepunten naar boven af te ronden tot hele punten. Hierdoor haalden studenten met 9.1 studiepunten toch de – oude – temponorm van tien punten.

Accountant J. Zentjes vraagt zich af of deze eigen TU-regelingen wel in de geest van de wet zijn. Volgens hem is ,,een voldoende een voldoende. En tien studiepunten is niet 9.1 studiepunt.” Bij eerdere controles door het ministerie van onderwijs werd op deze regeling geen commentaar gegeven.

De VSSD laat weten dat zij de houding van de accountant niet begrijpt. Volgens de bond is elke voortgang, ook een vijf, een studieinspanning. De VSSD wijst erop dat studenten, bij een conflict tussen tempometer en examenreglement, recht hebben op de gunstigste regeling. (P.R.)

Paul Rutten

De gegevens van studenten materiaalkunde die twee jaar geleden hun temponorm niet hebben gehaald, zijn door de TU niet doorgegeven aan de informatie beheergroep (IBG). Naar schatting veertien studenten hoefden daardoor hun beurs van duizenden guldens niet terug te betalen.

Dit staat in een rapport van de accountantsdienst van de universiteit, die de studievoortgangsgegevens onlangs controleerde. Het rapport heeft ook kritiek op de meting bij andere faculteiten, de vijvenregeling en de afronding op hele studiepunten.

In totaal hebben in ’94-’95 achtentwintig materiaalkundigen hun temponorm niet gehaald. De centrale studentenadministratie (CSA) schat dat hiervan de helft studiefinanciering ontving. Deze mensen hoeven hun beurs niet terug te betalen, omdat CSA vergat hun resultaten te rapporteren.

Inmiddels is dit gemeld aan minister Ritzen. Hij heeft de mogelijkheid om de universiteit een boete op te leggen ter grootte van veertien jaren studiebeurs.

Het accountantsrapport heeft verder kritiek op Bouwkunde. Deze faculteit rondt cijfers tussen 5,5 en 5,9 af naar een zes. Dit levert de student het complete aantal studiepunten op. Maar omdat faculteiten in het allocatiemodel voortaan afgerekend worden op het aantal studiepunten dat er behaald wordt, heeft dit volgens het rapport een ongewenst effect op de financiering van de faculteit. Bouwkunde krijgt op die manier teveel.

Ook Technische Wiskunde en Informatica wordt op de vingers getikt voor de manier waarop is omgegaan met vrijstellingen voor enkele hts-ers en de studiepunten die deze studenten daarvoor kregen.

Het recent verschenen accountantsrapport levert ook commentaar op de vijvenregeling, waarin staat dat een student voor een vijf de helft van de studiepunten ontvangt. Dit omdat een vijf vaak gecompenseerd kan worden met hogere cijfers. Bovendien heeft de TU ervoor gekozen om aan het eind van het jaar alle fracties van studiepunten naar boven af te ronden tot hele punten. Hierdoor haalden studenten met 9.1 studiepunten toch de – oude – temponorm van tien punten.

Accountant J. Zentjes vraagt zich af of deze eigen TU-regelingen wel in de geest van de wet zijn. Volgens hem is ,,een voldoende een voldoende. En tien studiepunten is niet 9.1 studiepunt.” Bij eerdere controles door het ministerie van onderwijs werd op deze regeling geen commentaar gegeven.

De VSSD laat weten dat zij de houding van de accountant niet begrijpt. Volgens de bond is elke voortgang, ook een vijf, een studieinspanning. De VSSD wijst erop dat studenten, bij een conflict tussen tempometer en examenreglement, recht hebben op de gunstigste regeling. (P.R.)

Paul Rutten

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.