Education

Studenten niet ingelicht over compensatieregeling

Door een ‘ernstige communicatiefout’ weten studenten van de faculteiten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen nog niets van financiële regelingen voor de overgang van het vier- naar het vijfjarig curriculum.

Voor enkele afstudeerders van Bouwkunde is het inmiddels te laat om nog aanspraak te maken op de voorziening.

Hoewel college van bestuur en universiteitsraad de financiële regeling al een half jaar geleden goedkeurden, zijn ambtenaren aan beide faculteiten officieel nog niet op de hoogte.

In de regeling staat dat studenten industrieel ontwerpen uit ’92 en ’93 aanspraak kunnen maken op een jaar extra financiering uit het afstudeerfonds. Dit was nodig omdat ze door een verplichte overstap naar het vijfjarig curriculum een langere cursusduur krijgen dan verwacht.

Studenten bouwkunde kunnen onder bepaalde voorwaarden twee keuzemodulen volgen op kosten van het afstudeerfonds. Deze zijn weggevallen voor de generaties ’91 tot en met ’94 bij de overgang naar het vijfjarig curriculum.

In de regeling stond verder dat alle betreffende studenten middels een brief geïnformeerd zouden worden. Dr. P.C.Th.M. Jonkheer, studieadviseur bij Industrieel Ontwerpen, was nauw betrokken bij het opstellen van de regeling. ,,Ik wist niet dat het voorstel al aangenomen was”, aldus Jonkheer. Hij is verbaasd dat hij nog niets heeft gehoord van het hoofdgebouw. Ook studieadviseurs bij Bouwkunde zeggen officieel nog van niets te weten. Sommige studenten zijn wel doorverwezen naar het afstudeerfonds, maar niet op grond van deze regeling.

S.W. Naber, namens het cvb betrokken bij het opstellen van de regeling, kan ook niet zeggen waar het mis is gegaan. Volgens hem hadden de studieadviseurs zelf kunnen vragen hoe het ermee stond. Na het besluit in juni heeft hij niets meer over het onderwerp vernomen.

Dr. K.W. Maring, hoofd van de TU-dienst onderwijs en onderzoek, spreekt van een ‘ernstige communicatiefout’ en verwijst naar de verantwoordelijken voor het afstudeerfonds. Maar uit navraag blijkt dat ook zij niet over de regeling zijn ingelicht.

Bjorn de Mönnink van studentenpartij Oras zegt ‘verbijsterd’ te zijn, en noemt het een ‘bestuurlijke blunder’. ,,Studenten moeten weten waarop ze kunnen rekenen en zo snel mogelijk bericht krijgen. Het cvb heeft zich niet aan de afspraak gehouden.”

Occo Roelofsen

Door een ‘ernstige communicatiefout’ weten studenten van de faculteiten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen nog niets van financiële regelingen voor de overgang van het vier- naar het vijfjarig curriculum. Voor enkele afstudeerders van Bouwkunde is het inmiddels te laat om nog aanspraak te maken op de voorziening.

Hoewel college van bestuur en universiteitsraad de financiële regeling al een half jaar geleden goedkeurden, zijn ambtenaren aan beide faculteiten officieel nog niet op de hoogte.

In de regeling staat dat studenten industrieel ontwerpen uit ’92 en ’93 aanspraak kunnen maken op een jaar extra financiering uit het afstudeerfonds. Dit was nodig omdat ze door een verplichte overstap naar het vijfjarig curriculum een langere cursusduur krijgen dan verwacht.

Studenten bouwkunde kunnen onder bepaalde voorwaarden twee keuzemodulen volgen op kosten van het afstudeerfonds. Deze zijn weggevallen voor de generaties ’91 tot en met ’94 bij de overgang naar het vijfjarig curriculum.

In de regeling stond verder dat alle betreffende studenten middels een brief geïnformeerd zouden worden. Dr. P.C.Th.M. Jonkheer, studieadviseur bij Industrieel Ontwerpen, was nauw betrokken bij het opstellen van de regeling. ,,Ik wist niet dat het voorstel al aangenomen was”, aldus Jonkheer. Hij is verbaasd dat hij nog niets heeft gehoord van het hoofdgebouw. Ook studieadviseurs bij Bouwkunde zeggen officieel nog van niets te weten. Sommige studenten zijn wel doorverwezen naar het afstudeerfonds, maar niet op grond van deze regeling.

S.W. Naber, namens het cvb betrokken bij het opstellen van de regeling, kan ook niet zeggen waar het mis is gegaan. Volgens hem hadden de studieadviseurs zelf kunnen vragen hoe het ermee stond. Na het besluit in juni heeft hij niets meer over het onderwerp vernomen.

Dr. K.W. Maring, hoofd van de TU-dienst onderwijs en onderzoek, spreekt van een ‘ernstige communicatiefout’ en verwijst naar de verantwoordelijken voor het afstudeerfonds. Maar uit navraag blijkt dat ook zij niet over de regeling zijn ingelicht.

Bjorn de Mönnink van studentenpartij Oras zegt ‘verbijsterd’ te zijn, en noemt het een ‘bestuurlijke blunder’. ,,Studenten moeten weten waarop ze kunnen rekenen en zo snel mogelijk bericht krijgen. Het cvb heeft zich niet aan de afspraak gehouden.”

Occo Roelofsen

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.