Campus

Studenten met handicap krijgen straks 300 euro per maand

Studenten met een functiebeperking die naast hun studie niet kunnen bijverdienen, krijgen over anderhalf jaar recht op 300 euro studietoeslag per maand van de gemeente.

Tot 2015 kregen alle studenten met een handicap via uitkeringsinstantie UWV dezelfde studietoeslag: een kwart van het minimumjeugdloon. Maar sinds de invoering van de Participatiewet moeten zij zelf aankloppen bij hun gemeente. En er kwam een extra regel: alleen studenten die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen, krijgen de toeslag.


Al snel bleek de ene gemeente een stuk guller dan de andere. Onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond en CNV-jongeren wees uit dat studenten in Heerlen slechts een bedrag van 31 euro per maand bijgeschreven kregen, terwijl ze in Zwolle tien keer zoveel ontvingen.


Gehoor geven

Om daar verandering in te brengen, dienden D66, CDA, GroenLinks en 50Plus een motie in om studenten met een handicap in aanmerking te laten komen voor dezelfde studietoeslag. Die kreeg brede steun. Daarin vroegen ze ook of het mogelijk was dat DUO het geld kon uitkeren in plaats van de gemeenten.


Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft gehoor gegeven aan de wensen van de Kamer en maakte maandag in een Kamerbrief bekend dat studenten die vanwege hun medische beperking niet kunnen bijverdienen naast hun studie, straks rond de 300 euro studietoeslag per maand ontvangen. Dit bedrag komt overeen met de regeling die tot 2015 gold.


Steun in de rug

Ook de aanvraag- en toekenningsprocedures worden gelijk getrokken. De uitvoering blijft gezien de capaciteitsproblemen bij DUO echter wel bij de gemeente. De wetswijziging gaat per 1 januari 2021 in, maar de staatssecretaris roept gemeenten op nu al actief aan de slag te gaan met de verbetering van de uitvoering. 


“Het mag voor de hoogte van de studietoeslag niet langer meer uitmaken in welke gemeente je woont. Deze studenten verdienen allemaal een financiële steun in de rug. We willen dat ze hun studie af kunnen maken”, aldus Van Ark.


HOP, Melanie Zierse

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.