Education

‘Studenten kunnen best opkomen voor personeel’

Welke mogelijkheden biedt de nieuwe universitaire bestuursstructuur en welke keuzes moeten nog worden gemaakt? Dit was de centrale vraag op het VSSD-symposium ‘MUB en de mogelijkheden’.

De meeste aanwezigen, grotendeels studenten, waren het over één aspect roerend met elkaar eens: personeel en studenten moeten samen in de verschillende inspraakorganen blijven.

Studieverenigingen en studenten uit faculteitsraden en faculteitsbesturen waren afgelopen vrijdag in de Aula ruim vertegenwoordigd. Ook een kleine twintig personeelsleden toonde belangstelling. Het voornaamste thema van de middag was de keuze voor een bestuursstelsel met een medezeggenschapsraad of een ondernemeningsraad plus studentenraad. In het eerste stelsel blijft de universiteitsraad – weliswaar met minder bevoegdheden – bestaan. In het tweede stelsel onstaat zogenaamde gedeelde medezegggenschap, waarbij studenten en personeel onafhankelijk van elkaar hun belangen vertegenwoordigen.

Na een inleiding door u-raadsvoorzitter ir. H. van Iperen volgde LSVb-bestuurder Marco van Thiel. Hij koos zonder meer voor de medezeggenschapsraad en zette daarmee de toon van de middag. In zijn ogen functioneert de huidige structuur goed. ,,De kracht zit juist in het compromis, studenten kunnen best vechten voor de vakantiedagen van het personeel”, aldus van Thiel. De belangenstrijd bij gedeelde medezeggenschap is volgens van Thiel ‘contra-productief’. Hij vreest beleid waarvoor te weinig draagvlak is.

Andere sprekers bestookten de zaal met een groot aantal juridische en praktische tips voor de invulling van de MUB (de wet die de nieuwe bestuursorganisatie voorschrijft). Het enige opvallende optreden was van J.H. Hooiveld, beleidsmedewerker bij de vakcentrale FNV. ,,Iedere organisatie, dus ook de universiteit, zou een ondernemingsraad moeten hebben. Werknemers kunnen daar op een heldere manier strijden voor hun arbeidsomstandigheden”, aldus Hooiveld. ,,Maar dat is op een universiteit niet genoeg. De ondernemingsraad beslist over de randvoorwaarden, niet over de kernactiviteiten. Een soort universiteitsraad moet naast de ondernemingsraad blijven bestaan.” Met deze uitspraak nam Hooiveld duidelijk een ander standpunt in dan zijn collega’s van de vakbonden in Delft, die pleiten voor alleen een ondernemingsraad.

Tenslotte het hoogtepunt van de middag: de forumdiscussie. De Amsterdamse onderwijskundige prof. dr. J.F.M.J. van Hout voerde, als enige voorstander van de nieuwe wet, een hopeloze strijd in een forum dat het verder prima met elkaar kon vinden. Een discussie bleek niet mogelijk in deze zaal, zojuist overladen met uitspraken vóór een medezeggenschapsraad en tegen de MUB.

Tweede-Kamerlid dr. A.G.J.W. Lansink (CDA) gaf de burger weer moed in de strijd tegen de MUB: ,,De Eerste Kamer kan in januari nog voor verrassingen zorgen.” Verder pleitte hij ervoor ,,terug te pakken wat is weggepakt” door bij deinvulling van de wet steeds kritisch te blijven. Nadat de overige forumleden en het publiek elkaar begrijpend hadden toegesproken, sloot voorzitster Rian van de Schoot af: ,,Iedereen is tegen de MUB, maar het is toch noodzakelijk om goed na te denken over de invulling van de inbreng van studenten en personeel in het beleid.”

Occo Roelofsen

Welke mogelijkheden biedt de nieuwe universitaire bestuursstructuur en welke keuzes moeten nog worden gemaakt? Dit was de centrale vraag op het VSSD-symposium ‘MUB en de mogelijkheden’. De meeste aanwezigen, grotendeels studenten, waren het over één aspect roerend met elkaar eens: personeel en studenten moeten samen in de verschillende inspraakorganen blijven.

Studieverenigingen en studenten uit faculteitsraden en faculteitsbesturen waren afgelopen vrijdag in de Aula ruim vertegenwoordigd. Ook een kleine twintig personeelsleden toonde belangstelling. Het voornaamste thema van de middag was de keuze voor een bestuursstelsel met een medezeggenschapsraad of een ondernemeningsraad plus studentenraad. In het eerste stelsel blijft de universiteitsraad – weliswaar met minder bevoegdheden – bestaan. In het tweede stelsel onstaat zogenaamde gedeelde medezegggenschap, waarbij studenten en personeel onafhankelijk van elkaar hun belangen vertegenwoordigen.

Na een inleiding door u-raadsvoorzitter ir. H. van Iperen volgde LSVb-bestuurder Marco van Thiel. Hij koos zonder meer voor de medezeggenschapsraad en zette daarmee de toon van de middag. In zijn ogen functioneert de huidige structuur goed. ,,De kracht zit juist in het compromis, studenten kunnen best vechten voor de vakantiedagen van het personeel”, aldus van Thiel. De belangenstrijd bij gedeelde medezeggenschap is volgens van Thiel ‘contra-productief’. Hij vreest beleid waarvoor te weinig draagvlak is.

Andere sprekers bestookten de zaal met een groot aantal juridische en praktische tips voor de invulling van de MUB (de wet die de nieuwe bestuursorganisatie voorschrijft). Het enige opvallende optreden was van J.H. Hooiveld, beleidsmedewerker bij de vakcentrale FNV. ,,Iedere organisatie, dus ook de universiteit, zou een ondernemingsraad moeten hebben. Werknemers kunnen daar op een heldere manier strijden voor hun arbeidsomstandigheden”, aldus Hooiveld. ,,Maar dat is op een universiteit niet genoeg. De ondernemingsraad beslist over de randvoorwaarden, niet over de kernactiviteiten. Een soort universiteitsraad moet naast de ondernemingsraad blijven bestaan.” Met deze uitspraak nam Hooiveld duidelijk een ander standpunt in dan zijn collega’s van de vakbonden in Delft, die pleiten voor alleen een ondernemingsraad.

Tenslotte het hoogtepunt van de middag: de forumdiscussie. De Amsterdamse onderwijskundige prof. dr. J.F.M.J. van Hout voerde, als enige voorstander van de nieuwe wet, een hopeloze strijd in een forum dat het verder prima met elkaar kon vinden. Een discussie bleek niet mogelijk in deze zaal, zojuist overladen met uitspraken vóór een medezeggenschapsraad en tegen de MUB.

Tweede-Kamerlid dr. A.G.J.W. Lansink (CDA) gaf de burger weer moed in de strijd tegen de MUB: ,,De Eerste Kamer kan in januari nog voor verrassingen zorgen.” Verder pleitte hij ervoor ,,terug te pakken wat is weggepakt” door bij deinvulling van de wet steeds kritisch te blijven. Nadat de overige forumleden en het publiek elkaar begrijpend hadden toegesproken, sloot voorzitster Rian van de Schoot af: ,,Iedereen is tegen de MUB, maar het is toch noodzakelijk om goed na te denken over de invulling van de inbreng van studenten en personeel in het beleid.”

Occo Roelofsen

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.