Education

Student wil meer bijverdienen

Het gemiddelde brutoloon voor bijbaantjes is na een daling in de afgelopen jaren voor het eerst weer gestegen. Wo-studenten worden nog altijd beter betaald dan hbo-studenten.

Universitaire studenten verdienden in 2009 gemiddeld 9,25 euro per uur, terwijl hbo-studenten genoegen namen met 9,02 euro bruto. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bijbanen Monitor van vacaturesite bijbanen.nl, waarvoor 2289 scholieren en studenten werden ondervraagd. Behalve via de eigen site werden ook studenten van de Hogeschool Inholland geënquêteerd en bezoekers van sociale netwerken als Hyves.

De 343 deelnemende wo-studenten staken gemiddeld bijna tien uur in hun bijbaan, maar willen het liefst 24 uur per week werken. De 732 hbo’ers zouden bijna dertig uur per week willen bijverdienen; meer dan twee keer zo lang als ze in 2009 deden (ruim 14 uur).

Gevraagd naar hun toekomstbeeld gaf 54 procent van de scholieren en studenten aan een baan te ambiëren waaraan ze plezier beleven. Bijna twaalf procent vindt een hoog salaris belangrijker.

Volgende week geeft prof.dr.ir Edward Holweg zijn eerste college mechatronica voor voertuigen. Mechatronica, regelsystemen en bandenonderzoek zouden nooit naar Eindhoven gaan, stelt ir. Mathieu Gerard van het Delft Centre for Systems and Control (DCSC) bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme techniek & Technische materiaalwetenschappen (3mE). Ook volgens Holweg is het nooit de bedoeling geweest dat voertuigmechatronica naar Eindhoven zou gaan, en is de instelling van zijn leerstoel intelligent automotive systems ‘in overleg met Eindhoven’ gebeurd.
De Eindhovense hoogleraar regeltechniek prof.dr.ir Maarten Steinbuch (werktuigbouwkunde TU/e) is initiator van de masteropleiding automotive technology aldaar. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het 3TU centre of competence high tech systems. Binnen 3TU-verband is volgens Steinbuch drie jaar geleden afgesproken dat de hoofdfocus van auto-onderzoek in Eindhoven geconcentreerd zou worden. Die beslissing volgde op een afbouw van het onderzoek naar banden en voertuigdynamica aan de TU Delft, en op de verhuizing van TNO auto-onderzoek vanuit Delft naar een nieuw centrum in Helmond, waar nu 250 mensen werken.
In discussie met decaan prof.drs. Marco Waas van 3mE is toen volgens Steinbuch overeengekomen dat er in Delft bij 3mE twee onderzoekslijnen zijn, complementair aan die in Eindhoven: prof.dr. Frans van der Helm (biomechanical engineering, 3mE) modelleert de mens in mens-machine interacties (‘Denk aan een voet op het gaspedaal.’) en prof.dr.ir Edward Holweg tenslotte richt zich op intelligente componenten, met name op het slimme lager en het gebruik daarvan in regelsystemen. Daarnaast is er onderzoek op het gebied van automotive design: prof. ir. Matthijs van Dijk (design esthetics, IO) doceert voertuigontwerp.
Holweg is naast zijn deeltijdhoogleraarschap werkzaam als manager productontwikkeling bij kogellagerfabrikant SKF, en dat biedt interessante mogelijkheden voor kruisbestuiving.
In Delft gaan zijn colleges en zijn onderzoek over geautomatiseerde beheersing van de auto. Nu al bestaan er systemen als ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma), maar direct in de lagers geïntegreerde krachtsensoren moeten een betere en snellere regeling van de voertuigstabiliteit mogelijk maken. Als voorbeeld noemt Holweg de problemen die kunnen ontstaan als iemand te snel de bocht neemt en door onder- of overstuur de macht over het stuur kwijtraakt. Sensoren kunnen dat detecteren en de juiste wielen laten remmen zodat de situatie stabiliseert.
De sensoren die daarvoor nodig zijn, zitten in de nieuwe slimme wiellagers van SKF. Die nemen krachten op in drie richtingen en momenten in twee. Binnenkort wordt de nieuwe BMW 530i van de intelligente wiellagers voorzien en vinden er stabiliteitstests plaats op Zandvoort.
Steinbuch (TU/e), zelf Delfts alumnus (‘Toen Delft nog goed was’, lacht hij), heeft wel begrip voor de toegenomen belangstelling voor autotechniek in Delft, zeker met de trend naar elektrische voertuigen. Toch is volgens hem de afspraak dat er geen Delftse afstudeerrichting automotive komt. Sterker nog, de TU/e adverteert met haar master in Delta.

Universitaire studenten verdienden in 2009 gemiddeld 9,25 euro per uur, terwijl hbo-studenten genoegen namen met 9,02 euro bruto. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bijbanen Monitor van vacaturesite bijbanen.nl, waarvoor 2289 scholieren en studenten werden ondervraagd. Behalve via de eigen site werden ook studenten van de Hogeschool Inholland geënquêteerd en bezoekers van sociale netwerken als Hyves.

De 343 deelnemende wo-studenten staken gemiddeld bijna tien uur in hun bijbaan, maar willen het liefst 24 uur per week werken. De 732 hbo’ers zouden bijna dertig uur per week willen bijverdienen; meer dan twee keer zo lang als ze in 2009 deden (ruim veertien uur).

Gevraagd naar hun toekomstbeeld gaf 54 procent van de scholieren en studenten aan een baan te ambiëren waaraan ze plezier beleven. Bijna twaalf procent vindt een hoog salaris belangrijker.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.