Campus

Student gaat voortaan academisch jaar ‘openen’

Het college van bestuur wil voortaan bij de opening van het academisch jaar steeds een spreker uit de studentengelederen uitnodigen. Afgelopen maandag was voorzitter Diederik Samson van de belangenvereniging VSSD de eerste.

Cvb-voorzitter De Voogd en hij waren eendrachtig in hun kritiek op het onderwijsbeleid van het kabinet-Kok.

De Voogd noemde de bezuinigingsplannen ‘kapitaalsvernietiging’ en ‘ondergraving van de door iedereen gewenste kennisinfrastructuur’. Samson sprak van ‘fröbelwerk’ dat het papier niet waard is waarop het gedrukt staat. Maar ook over de vraag hoe het wel moet lieten cvb en VSSD parallelle geluiden horen. Kernpunten daarbij zijn: beperking van de uitval, betere begeleiding, kwaliteitsbewaking en vasthouden aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs .

Het protocol van de opening van het academisch jaar was maandag anders dan anders. Het accent lag op de bestuurders en niet op de wetenschappers. De rector magnificus behoorde niet tot de sprekers; de hoogleraren kwamen zonder toga en bleven buiten het cortège. De uitnodiging aan de VSSD-voorzitter om ook een toespraak te houden was deels ingegeven door de zorg dat anders wellicht acties binnen of buiten de Aula zouden plaatsvinden. Ook bij andere universiteiten hadden de bestuurders deze tolerante houding aangenomen. Landelijke demonstraties van studenten zijn nu kort voor Prinsjesdag te verwachten.

Maar na afloop van de plechtigheid zei de Delftse cvb-voorzitter dat hij de uitnodiging ook ziet als een ‘gebaar’ naar de studenten, dat hij als een normaal onderdeel van het protocol wil handhaven.

In het auditorium was voorts een groot aantal van de eerstejaars aanwezig die eerder de TU-trui hadden afgehaald als beloning voor het nog voor de zomer behalen van hun propaedeuse. Slechts weinigen van hen hadden de trui daadwerkelijk aangetrokken.
Inschrijvingen

De Voogd begon zijn toespraak met een stukje ‘goed nieuws’. Het aantal studenten dat zich daadwerkelijk bij de TU zal inschrijven komt naar verwachtig ruim honderd hoger uit dan voor de zomer verwacht werd op basis van de vooraanmeldingscijfers (2550 versus 2425). Landelijk komt de daling in het aantal studenten waarschijnlijk uit op minus tien procent, bij de TU Delft nu op minus acht (aanvankelijk minus twaalf). ,,Ons marktaandeel neemt dus iets toe”, aldus De Voogd.

Diederik Samson zag zijn aanwezigheid op het spreekgestoelte als een ,,blijk van het feit dat er op deze universiteit naar studenten wordt geluisterd”. Maar, zo ging hij verder, ,,zelfs als studenten alleen mogen spreken als er forsebezuinigingen voor de deur staan, dan nog maken wij de komende jaren een zeer goede kans op een uitnodiging”. Samson is geïnteresseerd in ideeën om de studiefinanciering te decentraliseren naar de universiteiten toe. In dat kader sprak hij met veel waardering over de uitspraak van het Delftse cvb dat er een studiefinanciering moet zijn die selectie (in de paarse plannen na de driejarige baccalaureaatsstudie) op kwaliteit mogelijk maakt en die financiële obstakels voor mindervermogende studenten of hun ouders zoveel mogelijk wegneemt.

Toch sprak de VSSD-voorzitter de vrees uit dat landelijke decentralisatie van de studiefinanciering averechts uitpakt. ,,Op verscheidene universiteiten zijn geen goede ervaringen opgedaan met de auditorenfondsen. Geld dat als vorm van financiering aan studenten zou moeten worden gegeven is daar in de algemene middelen verdwenen. Delft treft wat dat betreft geen enkele blaam.” Samson koppelde dit echter aan de waarschuwing dat de inspraak van studenten bij de universiteiten overeind moet worden gehouden. Waar cvb en u-raad zich opmaken voor een discussie over de bestuursstructuur, zei hij: ,,Plannen om een eind te maken aan de verworven inspraak wijzen wij dan ook als een vergissing van de hand.” (R.M.)

Richard Meijer


Diederik Samson (VSSD): ,,Inspraak beëindigen is een vergissing”

Het college van bestuur wil voortaan bij de opening van het academisch jaar steeds een spreker uit de studentengelederen uitnodigen. Afgelopen maandag was voorzitter Diederik Samson van de belangenvereniging VSSD de eerste. Cvb-voorzitter De Voogd en hij waren eendrachtig in hun kritiek op het onderwijsbeleid van het kabinet-Kok.

De Voogd noemde de bezuinigingsplannen ‘kapitaalsvernietiging’ en ‘ondergraving van de door iedereen gewenste kennisinfrastructuur’. Samson sprak van ‘fröbelwerk’ dat het papier niet waard is waarop het gedrukt staat. Maar ook over de vraag hoe het wel moet lieten cvb en VSSD parallelle geluiden horen. Kernpunten daarbij zijn: beperking van de uitval, betere begeleiding, kwaliteitsbewaking en vasthouden aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs .

Het protocol van de opening van het academisch jaar was maandag anders dan anders. Het accent lag op de bestuurders en niet op de wetenschappers. De rector magnificus behoorde niet tot de sprekers; de hoogleraren kwamen zonder toga en bleven buiten het cortège. De uitnodiging aan de VSSD-voorzitter om ook een toespraak te houden was deels ingegeven door de zorg dat anders wellicht acties binnen of buiten de Aula zouden plaatsvinden. Ook bij andere universiteiten hadden de bestuurders deze tolerante houding aangenomen. Landelijke demonstraties van studenten zijn nu kort voor Prinsjesdag te verwachten.

Maar na afloop van de plechtigheid zei de Delftse cvb-voorzitter dat hij de uitnodiging ook ziet als een ‘gebaar’ naar de studenten, dat hij als een normaal onderdeel van het protocol wil handhaven.

In het auditorium was voorts een groot aantal van de eerstejaars aanwezig die eerder de TU-trui hadden afgehaald als beloning voor het nog voor de zomer behalen van hun propaedeuse. Slechts weinigen van hen hadden de trui daadwerkelijk aangetrokken.
Inschrijvingen

De Voogd begon zijn toespraak met een stukje ‘goed nieuws’. Het aantal studenten dat zich daadwerkelijk bij de TU zal inschrijven komt naar verwachtig ruim honderd hoger uit dan voor de zomer verwacht werd op basis van de vooraanmeldingscijfers (2550 versus 2425). Landelijk komt de daling in het aantal studenten waarschijnlijk uit op minus tien procent, bij de TU Delft nu op minus acht (aanvankelijk minus twaalf). ,,Ons marktaandeel neemt dus iets toe”, aldus De Voogd.

Diederik Samson zag zijn aanwezigheid op het spreekgestoelte als een ,,blijk van het feit dat er op deze universiteit naar studenten wordt geluisterd”. Maar, zo ging hij verder, ,,zelfs als studenten alleen mogen spreken als er forsebezuinigingen voor de deur staan, dan nog maken wij de komende jaren een zeer goede kans op een uitnodiging”. Samson is geïnteresseerd in ideeën om de studiefinanciering te decentraliseren naar de universiteiten toe. In dat kader sprak hij met veel waardering over de uitspraak van het Delftse cvb dat er een studiefinanciering moet zijn die selectie (in de paarse plannen na de driejarige baccalaureaatsstudie) op kwaliteit mogelijk maakt en die financiële obstakels voor mindervermogende studenten of hun ouders zoveel mogelijk wegneemt.

Toch sprak de VSSD-voorzitter de vrees uit dat landelijke decentralisatie van de studiefinanciering averechts uitpakt. ,,Op verscheidene universiteiten zijn geen goede ervaringen opgedaan met de auditorenfondsen. Geld dat als vorm van financiering aan studenten zou moeten worden gegeven is daar in de algemene middelen verdwenen. Delft treft wat dat betreft geen enkele blaam.” Samson koppelde dit echter aan de waarschuwing dat de inspraak van studenten bij de universiteiten overeind moet worden gehouden. Waar cvb en u-raad zich opmaken voor een discussie over de bestuursstructuur, zei hij: ,,Plannen om een eind te maken aan de verworven inspraak wijzen wij dan ook als een vergissing van de hand.” (R.M.)

Richard Meijer


Diederik Samson (VSSD): ,,Inspraak beëindigen is een vergissing”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.