Education

Streep door bouwplannen TU Noord

De Raad van State heeft een streep gezet door de bouw van vijfhonderd nieuwe studentenwoningen in TU-Noord. Reden: het ontbreken van een beoordeling van de gevolgen voor het milieu.

De gemeente Delft heeft nieuw te bouwen studentenkamers ten onrechte als halve woningen geteld bij de vraag of een milieueffectrapportage nodig was voor bestemmingsplan TU Noord. Dat oordeelt de Raad van State.

Daarmee worden de Belangenvereniging TU Noord en de Stichting Commissie Natuur en Milieu grotendeels in het gelijk gesteld. Zij gingen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State omdat zij geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit vreesden.

Delft wil niet alleen honderden studentenwoningen realiseren in TU Noord, maar ook in aangrenzende gebieden als TU Midden (de campus zelf), aan de Schieoevers en op het oude TNO-terrein.

In totaal gaat het volgens Belangenvereniging TU Noord om 6700 woningen in de gehele wijk Wippolder, terwijl voor meer dan vierduizend woningen geldt dat de gemeente een uitgebreid onderzoek moet doen naar milieueffecten (een milieueffectrapportage, mer). Ligt het aantal tussen de twee- en vierduizend dan is een mer-beoordeling genoeg.

De gemeente Delft stelde dat nieuwe woningen in aangrenzende gebieden voor een mer niet mogen worden meegeteld, omdat ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan nog geen sprake was van concrete ontwikkelingen in de aangrenzende wijken. Het aantal woningen zou dan ruim onder de grens voor een mer of mer-beoordeling liggen.

De Raad van State oordeelt nu echter dat met het streekplan woningbouw ten zuiden van het gebied wel degelijk te voorzien was. Met het voorontwerp en het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan TU-Midden, was ook in dit gebied woningbouw te voorzien.

Op de vraag om hoeveel woningen het dan gaat, dacht de gemeente studentenkamers maar voor de helft te kunnen meetellen voor de milieueffecten. Volgens de Raad van State kan dat echter niet en zijn de studenteneenheden qua oppervlakte zelfs te vergelijken met kleine zelfstandige appartementen.

Het aantal nieuwe woningen in het plangebied zou dan neerkomen op 2542, waardoor ten minste een mer-beoordeling had moeten plaatsvinden. En dat is niet gebeurd.

Daar komt bij dat voor luchtkwaliteitsmetingen is uitgegaan van maar 1400 woningen en voor onderzoek naar geluidsbelasting van maar 1200 woningen in plaats van 2542. De provincie had zich niet op deze cijfers mogen baseren bij het goedkeuren van het bestemmingsplan.

Verder oordeelt de Raad van State dat niet tijdig voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de Botanische Tuin, als de gemeente een parkeerkelder onder een nieuwe woonvleugel bij Technische Botanie bouwt.

De bewonersorganisatie TU Noord heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak van de Raad van State. Zij is tevreden dat recht gedaan wordt aan haar bezwaren, maar zegt het jammer te vinden dat het zo ver heeft moeten komen.

De belangenvereniging is bang dat de uitspraak niet leidt tot bijstelling van de plannen, maar slechts tot ‘nieuwe juridische vondsten en procedures om plannen er alsnog door te krijgen’.

Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State had de gemeente in april al besloten een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor een deel van het plangebied.

Ook werkt de gemeente aan een visie voor de hele stad en aan een mer voor het gebied Delft Zuid-oost. Bewoners vrezen nu dat dit de basis wordt voor het toevoegen van veel extra woningen in de Wippolder.

De bewonersorganisatie heeft samen met deskundigen en raadsleden van D66 en VVD gewerkt aan een plan voor verkeer dat zij op 27 mei aanstaande wil presenteren in een politiek café.

De partijen komen met maatregelen voor verbeterde doorstroming, gedeeltelijke verlegging van verkeersstromen en meer voorrang voor fiets en openbaar vervoer.

Wat vond je zelf van L&R?
Ik vond het geweldig, lekker veel rekenen. In 1998 ging ik voor Shell werken, maar dat was het niet voor mij. Bij L&R werd net het Engelstalig onderwijs ingevoerd. Ik ben tweetalig, dus dat kwam goed uit: ik werd docent. Dat bleek een ambitie waarvan ik niet wist dat ik hem had. Ik geef nu bijna tien jaar les.”

Als je zo verbonden bent aan een faculteit, kun je er dan objectief onderzoek naar doen?
“Ja. L&R-studenten zijn denk ik de meest kritische die er bestaan. Dat ben ik ook.”

Wat is je kritiek?
“Het onderwijs is structureel ondergefinancierd. De onderwijsgroepen zijn te groot, wat resulteert in lagere slagingspercentages. Dat staat in alle literatuur. Je stopt je kind ook niet in een klas van veertig leerlingen. Ik krijg jeuk als ik Rullmann hoor. We hebben dit jaar zestien procent meer studenten, maar we moeten zestien procent bezuinigen. We kunnen dus geen extra docenten inzetten. En er is te weinig ruimte om wetenschappelijk onderzoek te doen naar onderwijs.”

Jij deed dat wel. Je stuurde alumni die tussen 1975 en 2000 afstudeerden een enquête. Wat wilde je weten?
“Waar de alumni nu zitten. Ze zitten overal, Stork, Airbus, Shell. Veertig procent van onze studenten werkt nog in de aerospace. Het andere doel was te weten of onze afgestudeerden de juiste competenties hebben. De wereld verandert, ingenieurs moeten meer kunnen dan sommetjes maken. Ze moeten hun uitkomsten ook kunnen verkopen. Geven we ze die bagage mee?”

En?
“We doen het redelijk goed, maar het kan beter. Mijn resultaten zijn meegenomen in het ontwerp voor het nieuwe bachelor-curriculum dat in 2009 start.”

Welke competenties zijn belangrijk?
“Alumni vinden alle vaardigheden die je niet uit een boekje haalt belangrijk. Probleemoplossend vermogen, mondelinge en schriftelijke communicatie, kunnen werken in teams, dat soort vaardigheden. Behalve specialistische kennis.”

Oh?
“Vakken als mechanica worden wel belangrijk gevonden. Maar de heel specialistische vakken niet. Die vakken, waar drie studenten op af komen, hoeven niet in een hoorcollege, maar kunnen met zelfstudie worden geleerd.”

In je proefschrift staat dat alumni vinden dat ze tekortschieten in netwerken. Hoe merken ze dat?
“Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb wel gevonden dat alumni die hun netwerkvaardigheden laag beoordelen, minder succesvol zijn dan andere alumni.”

Kan het zijn dat de typische techneut wat minder sterk is in netwerken?
“Moet je dat accepteren? Als je opleidt tot ingenieur L&R, dan moet je die mensen de kans geven goed te kunnen functioneren.”

Wat vind je belangrijkste conclusie uit je onderzoek?
“Dat projectmatig onderwijs en harde vakken als mechanica en wiskunde even belangrijk zijn. Ik dacht dat al, maar nu heb ik het ook bewezen.”

Hebben andere faculteiten iets aan jouw onderzoek?
“De meeste construerende faculteiten, zoals 3mE, Civiele techniek en Bouwkunde, kunnen bijna hetzelfde onderzoek uitvoeren.”

Ir. G.N. Saunders-Smits, ‘Study of Delft Aerospace Alumni’, promotiedatum woensdag 22 oktober.

De gemeente Delft heeft nieuw te bouwen studentenkamers ten onrechte als halve woningen geteld bij de vraag of een milieueffectrapportage nodig was voor bestemmingsplan TU Noord. Dat oordeelt de Raad van State.

Daarmee gaan plannen voor zo’n vijfhonderd studenteneenheden en eengezinswoningen in het gebied tussen de Kanaalweg, Michiel de Ruyterweg, Julianalaan, Prins Bernhardlaan, Zuidplantsoen en Schoemakerstraat de komende anderhalf jaar niet door.

De Belangenvereniging TU Noord en de Stichting Commissie Natuur en Milieu zijn hiermee grotendeels in het gelijk gesteld. Zij gingen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Raad van State omdat zij geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit vreesden.

Delft wil niet alleen honderden studentenwoningen realiseren in TU Noord, maar ook in aangrenzende gebieden als TU Midden (de campus zelf), aan de Schieoevers en op het oude TNO-terrein.

In totaal gaat het volgens Belangenvereniging TU Noord om 6700 woningen in de gehele wijk Wippolder, terwijl voor meer dan vierduizend woningen geldt dat de gemeente een uitgebreid onderzoek moet doen naar milieueffecten (een milieueffectrapportage, mer). Ligt het aantal tussen de twee- en vierduizend dan is een mer-beoordeling genoeg.

De gemeente Delft stelde dat nieuwe woningen in aangrenzende gebieden voor een mer niet mogen worden meegeteld, omdat ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan nog geen sprake was van concrete ontwikkelingen in de aangrenzende wijken. Het aantal woningen zou dan ruim onder de grens voor een mer of mer-beoordeling liggen.

De Raad van State oordeelt nu echter dat met het streekplan woningbouw ten zuiden van het gebied wel degelijk te voorzien was. Met het voorontwerp en het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan TU-Midden, was ook in dit gebied woningbouw te voorzien.

Op de vraag om hoeveel woningen het dan gaat, dacht de gemeente studentenkamers maar voor de helft te kunnen meetellen voor de milieueffecten. Volgens de Raad van State kan dat echter niet en zijn de studenteneenheden qua oppervlakte zelfs te vergelijken met kleine zelfstandige appartementen.

Het aantal nieuwe woningen in het plangebied zou dan neerkomen op 2542, waardoor ten minste een mer-beoordeling had moeten plaatsvinden. En dat is niet gebeurd.

Daar komt bij dat voor luchtkwaliteitsmetingen is uitgegaan van maar 1400 woningen en voor onderzoek naar geluidsbelasting van maar 1200 woningen in plaats van 2542. De provincie had zich niet op deze cijfers mogen baseren bij het goedkeuren van het bestemmingsplan.

Verder oordeelt de Raad van State dat niet tijdig voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de Botanische Tuin, als de gemeente een parkeerkelder onder een nieuwe woonvleugel bij Technische Botanie bouwt.

De bewonersorganisatie TU Noord heeft gemengde gevoelens bij de uitspraak van de Raad van State. Zij is tevreden dat recht gedaan wordt aan haar bezwaren, maar zegt het jammer te vinden dat het zo ver heeft moeten komen.

De belangenvereniging is bang dat de uitspraak niet leidt tot bijstelling van de plannen, maar slechts tot ‘nieuwe juridische vondsten en procedures om plannen er alsnog door te krijgen’.

Vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State had de gemeente in april al besloten een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor een deel van het plangebied.

Ook werkt de gemeente aan een visie voor de hele stad en aan een mer voor het gebied Delft Zuid-oost. Bewoners vrezen nu dat dit de basis wordt voor het toevoegen van veel extra woningen in de Wippolder.

De bewonersorganisatie heeft samen met deskundigen en raadsleden van D66 en VVD gewerkt aan een plan voor verkeer dat zij op 27 mei aanstaande wil presenteren in een politiek café.

De partijen komen met maatregelen voor verbeterde doorstroming, gedeeltelijke verlegging van verkeersstromen en meer voorrang voor fiets en openbaar vervoer.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.