Short

Stip vraagt aandacht voor studentenwelzijn

“In deze tijd gaat veel aandacht uit naar kwetsbare ouderen of alleenstaanden, maar eenzaamheid en psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten”, schrijft politieke partij Stip op haar website. Zo worden psychische klachten bij studenten niet alleen veroorzaakt door stress van een studie, maar gaan ze vaak gepaard met een lastige thuissituatie, schulden of een verslaving.

In samenwerking met GroenLinks stelde Stip begin februari schriftelijke vragen over studentenwelzijn aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin pleitten de partijen voor een goede samenwerking en gezamenlijke aanpak van deze problematiek door de gemeente Delft, Duwo, huisartsen, GGZ Delfland, hogescholen, mbo-instellingen en de TU Delft.

De
reactie van het college op deze vragen stelde de partijen grotendeels tevreden. “Er is veel aandacht voor het thema en met de eerder genoemde instellingen is regelmatig contact. Naar aanleiding van onze vragen is na navraag van de gemeente ook het contact tussen TU Delft en GGZ Delfland weer opgepakt”, aldus Stip-raadslid Marnix Weller. (MvdV)


 

News editor Marjolein van der Veldt

Do you have a question or comment about this article?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.