Education

Stikdonker

In de nacht van 29 oktober 2011 is de skyline van Delft weer donker. Dit in het kader van de landelijke Nacht van de Nacht. Vanaf 20.00 uur doven verschillende instellingen de lichten.


Aardedonker is het vrijwel nergens meer in Nederland dat koploper lichtvervuiling is. In Delft is de hemel permanent verlicht door winkels, kantoren, straatlantaarns en tuinlampen. Waardoor het steeds moeilijker is om de sterren te zien.De straatverlichting op de Markt gaat van 20.00 tot 23.00 uur helemaal uit. Het Stadhuis en de Nieuwe kerk doven van 20.00 tot 23.00 uur de lichten. En zo ook de TU, Hoogheemraadschap Delfland, de Maria van Jessekerk, de Haagse Hogeschool en Hogeschool in Holland. IKEA Delft dooft vanaf 22.00 uur zo veel mogelijk lichten.Ondernemers kunnen ook meedoen door de lichten in hun bedrijf of in hun etalage te doven. Inwoners kunnen een signaal afgeven door overbodige verlichting in en rondom hun woning uit te doen.Voor meer informatie kijk op www.nachtvandenacht.nl

Dat schrijven de drie technische universiteiten (3TU) in een protest- en hulpbrief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van hoger onderwijs. Ze willen hulp, onder meer door uitstel van de aanpak van langstuderen of ruimere grenzen en een speciaal beleid voor technische studies.

Funest
3TU ageert met de brief tegen maatregelen van het kabinet zoals het beboeten van universiteiten als studenten langer dan een jaar vertraging oplopen en het verhogen van het collegegeld voor deze ‘langstudeerders’. Volgens 3TU zijn die maatregelen funest omdat ze komen bovenop al ingezet beleid om studenten sneller te laten studeren, zoals bindend studieadvies en harde knip. Ook stellen ze dat de maatregelen voor de drie TU’s ‘een directe bezuiniging van tenminste 20 miljoen euro per jaar betekenen’.

Volgens 3TU pakken de maatregelen extra slecht uit voor de technische universiteiten, terwijl de maatschappij het in de komende decennia juist van die sector moet hebben. Gewezen wordt op het wereldwijde structurele tekort aan technisch personeel.

Zware studies
“Technische studies zijn zwaar: ze zijn moeilijk en kennen een hoge studielast”, voert 3TU aan. Zowel de driejarige bachelor als de tweejarige master zitten ‘vol met techniekonderwijs’. Maar daarnaast, stellen de technische universiteiten, heeft een afgestudeerde vaardigheden nodig waarop het bedrijfsleven rekent. Het gaat dan om managements- en bestuurlijke vaardigheden, ervaring met projecten en (duurzaam) ondernemerschap. Die doen ze buiten de studie om op of via excellentieprogramma’s. Door het volle programma én de eisen van bedrijven pakt het snel invoeren van de maatregelen tegen langstuderen slecht uit voor studenten, universiteit en bedrijfsleven, meent 3TU.

De universiteiten steken de hand in eigen boezem: “Ook wij vinden de gemiddelde studieduur … te lang”. Maar, stellen ze, daar werken ze al aan en ook zij hebben de aanbevelingen in het rapport Veerman omarmd. Het studiesucces moet omhoog en er wordt gewerkt aan het snel op de juiste plek krijgen van de student.

Stagnatie
De maatregelen die nu dreigen – het korten van langstudeerders en universiteiten – zijn echter te veel van het goede, menen ze, juist voor de technische studies. De in- en uitstroom zal stagneren om technische studies relatief zwaar zijn en de kans op een boete dus groter is. Studenten zullen uitwijken naar studies ‘die gemakkelijker te boek’ staan. Het sociaal leenstelsel voor de masterfase zal dat versterken, omdat technische studies een tweejarige master kennen en andere studies een eenjarige.

“Een twee maal zo hoge studieschuld”, concludeert 3TU. Ook zal ‘te grote druk op de studieduur’ leiden tot ‘een lagere kwaliteit van zowel opleiding als afgestudeerde’. 3TU meent dat de maatregelen voor langstudeerders ‘een goede inbedding’ vereisen en dat invoering niet vooruit moet lopen op het werk dat voortvloeit uit het rapport van Veerman.

Hulp
De technische universiteiten vragen Zijlstra daarom om ‘hulp in plaats van straf’. Allereerst willen ze uitstel van de maatregel tegen langstudeerders en anders ruimere grenzen. Ook willen ze hulp om de ‘langstudeergrens voor technische studies te verhogen’ vanwege de langere basisduur en het belang van ingenieurs voor de arbeidsmarkt. Tot slot willen ze hulp bij het ontwikkelen van instrumenten ‘om studenten die niet op de juiste plek zitten ook daadwerkelijk te kunnen laten bewegen’.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.