Education

Stijging aantal eerstejaars valt mee

De stijging van het aantal nieuwe eerstejaars studenten is niet de voorspelde 35 procent, maar slechts 8 procent. Dat onthulde collegelid Paul Rullmann deze maand in een overleg met de studentenraad.

Rullmann reageerde daarmee op een brief van de studentenraad (sr). De sr vraagt zich hierin af of de TU-scenario’s nog wel realistisch zijn met het oog op de verwachte stijging van het aantal studenten en de krapper wordende financiering door de overheid.
Rullmann stelde dat de hele Nederlandse universitaire wereld ‘veel last van Studielink’ heeft gehad. “Wij leken in de vooraanmelding ongeveer 35 procent meer eerstejaars te krijgen en Amsterdam zelfs 45 procent. Daar is niet op te plannen. Maar nu blijkt dat de daadwerkelijke inschrijving tot nu toe een stijging van zes procent toont. Omdat studenten tot 1 november hun collegegeld mogen voldoen, rekenen we op acht procent.”
Het betoog van Rullmann stelde de sr niet geheel gerust. Veel zorgen maakt de sr zich over een in de lucht hangende numerus fixus. De raad wil dat in het beleid alles wordt gedaan om een numerus fixus te voorkomen en toch het onderwijsniveau te handhaven. Sr-lid Mark Bosschaart wees daarbij op de in de brief vermelde gevolgen die de massale toestroom van eerstejaars al zou hebben: minder begeleiders per student, onvoldoende collegezalen, vollopende studie- en universitaire faciliteiten, onderwijs meer verspreid over de campus en onvoldoende studentenhuisvesting.
Rullmann was het niet eens met ‘dat schrikbeeld’. Hij stelde dat op tijd is geïnvesteerd. “In faciliteiten, zoals onderwijsgebouw Zuid en inhuur bij InHolland. In ict. In begeleiding, onder meer rond het bindend studieadvies en in het snel op de juiste plek krijgen van studenten.” Ook wees hij op de ongeveer duizend studentenwoningen die op zeker vier locaties in ontwikkeling zijn. “Het enige knelpunt zijn de heel grote collegezalen. Groepen van meer dan 350 studenten moeten we splitsen. Daar werken we aan, zoals zaal 1 waar de docent staat en zaal 2 waar het college op een scherm gevolgd kan worden.” Ook wordt gekeken naar faciliteiten aan de ‘randen van de dag’.
De opmerking van Bosschaart dat er niet meer begeleiding komt bij grotere groepen verwees Rullmann naar het rijk der fabelen. Als voorbeeld noemde hij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. “Daar zijn veel meer eerstejaars. Als een groep vol was, kwam er een nieuwe groep bij, dus dubbel onderwijsaanbod. Dat moet ook vanwege de faciliteiten.”
Hij verzekerde dat het cvb ‘puzzelt met groeicijfers en scenario’s’ en aan de hand daarvan maatregelen neemt op het gebied van faciliteiten, personeel, huisvesting en efficiency. Hij benadrukte dat de TU vergeleken met andere universiteiten ‘ruim in zijn jasje zit’. “Dus als jullie een reisje maken, kijk dan goed om je heen.” 

Laat een miljoen balletjes los in een virtuele wolk en kijk wat er gebeurt. Dat is wat onderzoekers van de visualisatiegroep van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica doen in een door fysici van Technische Natuurwetenschappen gemodelleerde wolk. Het levert inzicht op over driedimensionale stromingen in een wolk, maar het vereist krachtige grafische processors. Over nieuwe ontwikkelingen in grafische processors gaat vrijdag de EWI-workshop ‘Experiences with the GPU and the Cell Processor’. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.