Education

Stenenmuseum maakt doorstart

Het Mineralogisch Geologisch Museum, dat vorig jaar geheel ontmanteld zou worden, krijgt een nieuw onderkomen op de tweede verdieping van het Science Centre. Een kleine miljoen euro aan sponsorbijdragen gaf de doorslag.


Vrijdagavond 4 april maakte drs.ir. Duco Drenth, als voorzitter van de Stichting Mineralogisch Geologisch Museum Delft (MGM) in mijnbouwcafé ‘Het Noorden’ bekend dat de mineralogische collectie voor het Delftse publiek behouden blijft. Dankzij verzamelde sponsorgelden in de orde van een miljoen euro kan (een deel van de) collectie op de tweede verdieping van het gebouw aan de Mijnbouwstraat geherhuisvest worden. De zaal zal daarbij omgedoopt worden tot de Dietsmann-zaal, genoemd naar de hoofdsponsor – een bedrijf dat het onderhoud verzorgt van olie- en gasinstallaties en energiecentrales.


De huidige zaal, die vanaf september vorig jaar ontruimd wordt, krijgt een herbestemming als bijzondere ontvangstzaal bij het Science Centre. De ontruiming en het transport van de uitgebreide stenencollectie naar het nationaal archief en biodiversiteitscentrum Naturalis in Leiden heeft volgens Delfts alumnus Drenth vertraging opgelopen doordat uraniumhoudende gesteenten, en asbestresten speciale veiligheidsmaatregelen vergden. De radioactieve mineralen zijn afgevoerd naar de Covra, de berging voor radioactief afval bij Borssele.


In totaal heeft een groep sponsoren binnen een jaar een bedrag van bijna een miljoen euro bijeengebracht. Voor de verbouwing en exploitatie over een periode van tien jaar tijd schat Drenth anderhalf miljoen euro nodig te hebben. Niettemin is het huidige bedrag voldoende om een doorstart te maken: Drenth: “Het MGM krijgt tien jaar de tijd, en de rust, om haar bestaansrecht te bewijzen, ook ten meerdere glorie van de TU Delft en de verspreiding van de kennis van onze ondergrond.”


De opening van de collectie is voorzien voor januari 2015. Het museum zal dan – anders dan voorheen – deel uitmaken van het Science Centre. Dat zal rondleidingen en educatieve workshops rond de collectie organiseren over delfstofwinning, ertsverwerking en geologie. De collectie is wel sterk teruggebracht: van 140 duizend naar vierduizend voorwerpen. Het is de bedoeling om de helft daarvan toegankelijk te maken door een uitbreiding van de bestaande app ‘Brightstones’ (gratis via iTunes).


Als spin-off van de actie om de ruim honderdjarige mineralogische collectie in Delft te behouden, is de Prometheus Stichting TU Delft opgericht. De stichting heeft als doel geld in te zamelen voor het behoud van cultureel erfgoed aan de TU, ook voor andere facultaire collecties met historische waarde. Voorzitter van de stichting is ir. Mark Lammerts, hoofd van de afdeling communicatie, waaronder ook het Science Centre valt.


delta.tudelft.nl/26772

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.